En baggrundsarbejder er en proces, der kører i baggrunden, adskilt fra hovedprogrammet. Denne type proces er nyttig til langvarige processer som f.eks. generering af rapporter eller behandling af store datasæt. Ved at holde dem adskilt fra hovedapplikationen er det muligt at opretholde en god brugeroplevelse.

Du kan tilføje en baggrundsarbejder, når du tilføjer et program, eller når som helst i Processer. Der er ingen begrænsning på antallet af baggrundsarbejdsprocesser, du kan tilføje, men hver proces kræver mindst én pod for at kunne køre.

Hvis du vil tilføje en ny baggrundsarbejder, skal du klikke på Opret proces og udfylde felterne som følger:

Opret en baggrundsarbejderproces.
Opret en baggrundsarbejderproces.
  • Name: Navn: Navnet på processen; f.eks. prisberegning.
  • Type: Vælg Background worker.
  • Start commando: Den kommando, der kræves for at starte processen, f.eks. npm run [process].
  • Pod size: Dette bestemmer den CPU og RAM, der er dedikeret til processen.
  • Instances: Det nødvendige antal instanser, op til et maksimum på 50. Hver instans repræsenterer én pod, og alle instanser bruger den samme podstørrelse. Du kan ikke definere en anden podstørrelse for hver instans.

Du kan til enhver tid ændre detaljerne for enhver proces, herunder podstørrelsen (vertikal skalering) og antallet af pods, der kører samtidigt (horisontal skalering). Hvis du vil vide mere om ændring af podstørrelse og andre skaleringsmuligheder, kan du læse vores vejledning om, hvordan du skalerer applikationsressourcer.

Relateret dokumentation