Priserne for databasehosting er brugsbaserede, hvilket betyder, at du kun betaler for den tid, din database kører. Vi fakturerer månedligt i slutningen af din faktureringscyklus, eller når dit forbrug af tjenesterne når en forudindstillet faktureringstærskel, alt efter hvad der sker først.

Din faktura vil være baseret på databasens ressourcetype (databasestørrelse) og beregnes på baggrund af sekunder af forbrug. Hver databaseresourcetype indeholder en bestemt mængde CPU, RAM og diskplads til rådighed.

Med denne direkte brugsbaserede tilgang, hvis du opretter et program og sletter det efter en dag, betaler du kun for den tid, der er brugt den pågældende dag.