Database Info-siden kan ses ved at klikke på databasen på siden Applikationer.

Database info side.
Database info side.

Infosiden er opdelt i tre sektioner:

1. Grundlæggende detaljer

Afsnittet Grundlæggende detaljer viser dig de anvendte ressourcer, den implementerede placering, databasetypen og oprettelsesdatoen.

Database grundlæggende detaljer.
Database grundlæggende detaljer.

2. Interne forbindelser

Dette afsnit viser dig de tilladte forbindelser og detaljer for interne forbindelser – forbindelser mellem Kinsta-programmer og Kinsta-databaser. Klik på knappen Forbindelsesdetaljer for at få vist disse detaljer.

Du må ikke kopiere-indsætte disse detaljer i dine miljøvariabler. Brug knappen Tilføj program i dette afsnit til at oprette det interne netværk, der er nødvendigt for at sikre datastrømmen.

Database Interne forbindelser.
Database Interne forbindelser.

Du kan se, hvordan du tilføjer en forbindelse, under Tilføjelse af interne forbindelser.

3. Eksterne forbindelser

Dette afsnit viser dig forbindelsesoplysningerne for eksterne forbindelser. Du kan bruge disse oplysninger til at oprette forbindelse til din database fra et program som SequelPro, TablePlus og andre. Se artiklen Forbindelser for at få oplysninger om brug og fakturering af eksterne forbindelser.

Database eksterne forbindelser.
Database eksterne forbindelser.