Twee belangrijke regels

De twee onderstaande regels moeten altijd in acht worden genomen. Volgend op dit gedeelte, veronderstellen wij dat, wanneer we het hebben over het betalen of goedkeuren van abonnementen, het gelieerde bedrijf een goede reputatie heeft en het betreffende abonnement actief is - tenzij anders vermeld.

Goede reputatie

Dit is een regel boven alles: commissies worden alleen betaald aan affiliates met een goede reputatie. Het is Kinsta Ltd naar eigen goeddunken te bepalen of een affiliate hier recht op heeft.

Actieve verwijzingen

Commissies worden alleen goedgekeurd voor actieve verwijzingen. Een verwijzing wordt actief gezien indien de klant geen overtreder is en de verwijzing ten minste 1 niet gratis hosting pakket bevat. Indien een verwijzing geen inkomsten levert voor 2 opeenvolgende maanden dan wordt deze gedeactiveerd.

Gedragscode

Wij houden onze diensten op het hoogste niveau van professionaliteit. Het gaat hierbij ook om het partner systeem en onze partners. Het volgende gedrag is verboden en zal leiden tot onmiddellijke account schorsing en/of beëindiging.

 • Zelf verwijzingen: U kan niet verwijzen naar uzelf of uw operatie bij Kinsta op geen enkele manier.
 • Gebruik van niet goedgekeurd materiaal: Je mag alleen gebruik maken van materialen goedgekeurd door Kinsta voor promotionele doeleinden. In het speciaal (maar niet gelimiteerd door) logos.
 • Verkeerde voorstelling van diensten: u mag de visie van Kinsta niet verkeerd weergeven. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) misleiden van klanten, het verstrekken van niet-bestaande kortingen, het verkeerd vermelden van het plan of andere informatie.
 • Gebruik van coupon websites: Je mag niet jouw partner links koppelen aan coupon websites onder elke omstandigheid.
 • Schending van verordeningen: We hebben strenge regels over wat wij als reclame achten. Raadpleeg de onderstaande sectie over ongepaste advertenties.
 • Recente abonnees: Je krijgt geen commissie uitbetaald voor het introduceren van klanten die in de afgelopen 3 maanden abonnee van onze services zijn geweest, ongeacht welk pakket.

Ongepaste reclame

De manieren van reclame die Kinsta ongepast vindt omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Gebruik van illegale of spam methode van reclame zoals ongevraagde e-mail, onbevoegd plaatsen van links in de forums, nieuwsgroepen, message boards, sociale mediasites, enz. hiervan zal Kinsta geen elke vorm van spam of ongevraagde e-mail toestaan.
 • Bieden (met betrekking tot online reclame) op zoekwoorden en zinnen met handelsmerken, dienstmerken, geregistreerde handelsmerken, geregistreerde URL's (of eventuele variaties, afkortingen of spelfouten van zelfde op Pay-per-klik of Pay-per-indruk campagne) van Kinsta. De Affiliate is niet toegestaan om de naam van Kinsta.com of Kinsta het handelsmerk in een URL of in online reclame te gebruiken.
 • Gebruik van verkeer gegenereerd door pay to read, pay to click, banner exchanges, click exchanges, PPC advertising, pop-up/under of vergelijkbare methodes.
 • Bieden van cash back, beloningen of enige andere vorm van prikkels om de verkoop zonder voorafgaande toestemming van Kinsta.
 • Kinsta reclamemateriaal, handelsmerk of naam gebruiken op een manier die het imago van Kinsta verslechtert. Dit omvat het maken van elk type online sociale aanwezigheid, zoals een Facebook-pagina of een Twitter-profiel dat zich voordoet als Kinsta.
 • Het gebruik van iframes of andere technieken of technologie die de cookie voor het bijhouden van uw Affiliate op enigerlei wijze dan een werkelijke click-through plaatst.
 • Gebruik van link cloaking, of maskeer technieken of technologieën met als doel om Kinsta op websites te promoten en/of netwerken die niet expliciet zijn genoemd in de affiliate profiel en die bezoekersbron te verbergen.
 • Domeinnaam van de Affiliate mag geen zoekwoorden en zinnen met van de kinsta handelsmerk of andere variaties die verwarrend veel lijkt op het handelsmerk, de naam of de domeinnaam van Kinsta bevatten.

Tracking Cookies

Potentiële referrals worden getracked via cookies die ingesteld zijn op een houdbaarheid van 60 dagen.

Wij bieden geen multi-level commissies aan. Indien een cookie is ingesteld op een affiliatie dan blijft deze ingesteld voor de levensduur van de cookie.

Referrals kunnen alleen aan affiliaties worden toegevoegd op basis van onze cookies. Als een gebruiker zijn cookies verwijderd, inlogt vanaf een andere browser, javascript uitschakelt of op een andere manier ons systeem negatief beïnvloed, dan zien wij die gebruikers niet als referral

Goedgekeurde en betaalde provisies

Goedgekeurde commissies zijn commissies die moeten worden betaald aan gelieerde ondernemingen, maar die nog niet zijn overgedragen. Betaalde provisies zijn commissies die zijn goedgekeurd en vervolgens zijn betaald.

Erkende commissies zijn altijd verschuldigd en zal worden betaald, ongeacht de status van een verwijzing. Als een Commissie is goedgekeurd en vervolgens wordt de verwijzing inactief, dan zal de commissie nogsteeds worden betaald.

De enige mogelijkheden welke ervoor kunnen zorgen dat een goedgekeurde provisie niet meer wordt betaald zijn:

 • Als er fraude is gepleegd door de klant van het abonnement
 • De partner zijn goede reputatie verliest naar Kinsta’s redelijke mening

Kinsta berekend BTW (belasting toegevoegde waarde) voor verkoop aan de inwoners van de EU en de EU gevestigde bedrijven. De partner stemt er uitdrukkelijk mee in dat commissie wordt betaald op basis van de prijzen vermeld op de website - exclusief BTW.

Valuta

De gebruikte valuta in deze documentatie en binnen het partner systeem is de Amerikaanse Dollar (USD). Alle bedrag zijn berekend en worden betaald aan affiliates in Amerikaanse dollars (USD).

Wanner worden de provisies betaald?

Het Kinsta partner systeem biedt eenmalige provisies en terugkerende provisies na het verwijzingen van abonnementen aangedragen door partners. Kinsta’s beslissingen over alle aangelegenheden met betrekking tot de berekening van de eenmalige en periodieke commissies is definitief en zal worden gemaakt overeenkomstig met deze regels.

Eenmalige provisie

Eenmalige provisies zijn eenmalig toegekend voor elke abonnee wanneer alle volgende regels tegelijkertijd gelden:

 • De partner heeft een goede reputatie
 • De status van het abonnement is actief (niet vervallen, geannuleerd of andere status)
 • Er zijn minstens 2 maanden verstreken sinds de referral is gestart
Wanneer is een referral gestart?

Een referral start voor het eerst als een betaald hosting pakket is toegevoegd. Als de referral inactief wordt voor meer dan 48 uur en vervolgens weer actief wordt op een later tijdstip dan geldt dat als nieuwe datum.

Terugkerende provisies

Terugkerende provisies worden toegekend voor elke periode wanneer alle volgende regels tegelijkertijd gelden:

 • De partner heeft een goede reputatie
 • De status van het abonnement is actief (niet vervallen, geannuleerd of andere status)
Hoe wij 2 maanden berekenen

Om uit te vinden wat 2 maanden minus 1 dag is tel simpel 2 maanden bij de datum en neem de datum van de dag er precies voor. Als de maand korter is dan de laatste maand dan nemen we de dag daarvoor.

 • Als een abonnement voor de eerste keer is betaald op 12 maart dan is de geschatte goedkeuring van een eenmalige provisie 12 mei.
 • Als een abonnement voor de eerste keer is betaald op 9 September dan is de geschatte goedkeuring voor de eenmalige provisie 9 November.
 • Als een abonnement voor het eerst is betaald op 30 december, de geschatte goedkeuring voor een eenmalige provisie zou 29 februari voor schrikkeljaren zijn en 28 februari voor andere jaren.

Hoeveel provisie wordt er uitbetaald?

Provisies zijn een factor van de inkomsten die Kinsta ontvangt en de provisie hoogte.

Eenmalige provisie

Wanneer aan de voorwaarden voor de eenmalige commissie wordt voldaan, berekenen we de commissie en keuren deze goed. De hoeveelheid hangt af van hoeveel de klant uitgegeven heeft aan het hosting plan in de periode van 2 maanden.

Klantgericht Commissie goedgekeurd
Minder dan €50 $0
€50 - €99,00 $50
$ 100 - $ 165,99 $100
$166 - $999.99 $150
€1.000 of hoger $500

In het volgende tabel wordt weergegeven hoeveel eenmalige commissie we goedkeuren op onze verschillende pakketten, in achtneming van alle criteria en er geen upgrades/downgrades plaatsvinden en geen toegevoegde korting is toegepast.

Verwijzing plan Commissie goedgekeurd
Starter $50
Pro $100
Business 1 $150
Business 2 $150
Business 3 $150
Business 4 $150
Enterprise 1 $500
Enterprise 2 $500

Terugkerende provisies

Wanneer de voorwaarden voor de terugkerende Commissie voldoen berekenen we de commissie en keuren deze goed. De hoeveelheid hangt af van wat de klant heeft uitgegeven voor zijn hosting pakket.

We tellen de uitgaven van de gebruiker van zijn/haar hosting pakket en passen de 10% commissie percentage toe om jouw commissie te berekenen.

[affiliate_calculation "title": "Example", "description": "The customer is on a Business 2 plan which was active throughout the period", "name": "Business 2", "recurring": 0.1, "cost": 20000, "bonus" : 0, "time": 30, ]
Voorbeeld

De klant is geabonneerd op een Business 2 pakket dat actief gedurende de gehele periode was.

Voorbeeld

De klant was geabonneerd op een 1 Business plan dat werd opgewaardeerd naar Business 2, 4 dagen na periode gestart is.

Voorbeeld

De klant was geabonneerd op een Business 4 pakket dat werd gedegradeerd tot Business 2, 17 dagen na start van de periode.

Voorbeeld

De klant was geabonneerd op een Business 2 plan dat werd opgewaardeerd naar Enterprise 1, 11 dagen na start van de periode. Na nog eens 9 dagen besloot de klant te downgraden naar Business 4.

Voorbeeld

Een klant is geabonneerd op ons Business 2 maandelijkse plan. 6 dagen na start van de periode is het abonnement opgewaardeerd tot een jaarlijks plan voor Business 3.

Wanneer u schakelt tussen facturatie intervallen periodes kunnen korter worden. Het voorbeeld hierboven zorgt voor een 6 daagse periode - voor welke de provisie wordt berekend. Het Business 3 jaarlijkse pakket upgrade start een nieuwe periode welke eindigt (zoals gewoonlijk) na 1 maand. Daarom zorgt het voorbeeld hierboven voor 2 periodes.

Berekeningen zijn gebaseerd op seconden

In het voorbeeld hierboven hebben de berekening in dagen gedaan ter verduidelijking. In werkelijkheid werkt ons systeem gebaseerd op seconden. Alle periodes zijn op seconden gebaseerd en worden ook op deze wijze berekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de affiliatie provisie krijgt voor elke seconde dat een abonnement actief is.

Wanneer worden provisies uitbetaald?

Provisies worden betaald tussen de 15e en de 20e van elke maand. Alle openstaande saldi boven de $50 worden betaald via PayPal.

Saldo onder $50 zal blijven staan op het partner account totdat het saldo $50 bereikt of overtreft. Daarna zal het saldo volledig tijdens de volgende betalingscyclus uitbetaald worden.

Fraude beleid

Wij doen ons uiterste best om fraude te voorkomen met behulp van onze eigen methoden en Stripe. Echter in sommige gevallen wordt creditcard fraude ontdekt. De regels die we toepassen wanneer dit gebeurt zijn hetzelfde als hierboven: affiliate betalingen zijn altijd volgend aan inkomsten.

Dus, als wij fraude opmerken en wij verplicht zijn het geld te retourneren naar het slachtoffer van de fraude berekenen we ook, met terugwerkende kracht, de partner provisies.

In geval van fraude hoeven partners geen geld te retourneren, maar we verrekenen het met het saldo totaal goedgekeurde provisie.

Voorbeeld

De klant meldde zich aan voor een Business 2 abonnement. Na 59 dagen werd de eenmalige commissie van $150 goedgekeurd en betaald aan de partner. Na nog eens 30 dagen werd de eerste terugkerende provisie van $20 goedgekeurd en betaald.

Een paar dagen erna werden wij op de hoogte gesteld van een creditcard fraude. Om te voldoen aan de bank regulaties hebben wij $800 aan de rekeninghouder, die slachtoffer van de fraude is, terugbetaald. Het totale provisie bedrag ($170) dat was betaald aan de partner wordt afgetrokken van de partner zijn saldo.

De partner heeft nog 2 andere abonnementen, geen van beide had al goedkeuring voor de eenmalige provisie. In deze fase heeft de partner een saldo van -$170,00. Dit bedrag is niet verschuldigd maar we zullen pas provisie uitbetalen aan de partner wanneer het saldo hoger dan $50 is.

Na 10 dagen bereikt 1 van de 2 abonnementen de eenmalige commissie datum en $150 is goedgekeurd. De partner heeft nu een saldo van -$20. Na nog een paar dagen bereikt het tweede abonnement ook de eenmalige provisie datum en een andere $150 wordt goedgekeurd. De partner heeft nu een saldo van $130 welke zal worden uitbetaald.

Beëindiging

Wij behouden het recht om het Kinsta partner systeem terug te trekken op elk gegeven tijd met een kennisgeving van 3 maanden; Bij het verlopen van zo’n periode zal het partner systeem niet meer gelden voor nieuwe abonnementen gestart na het ingaan van eerder genoemde periode. Alle actieve abonnementen geldend voor de tijd van instellen van de periode zullen doorgaan met het verwerven van provisie in lijn met de regels, maar geen nieuwe abonnementen geïntroduceerd na de periode zal provisie verwerven voor de partner.

Beperkte aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid is Kinsta verantwoordelijk voor zakelijke verliezen, contracten, winsten of besparingen of voor andere indirecte of consequenties of economische verliezen op welke wijze dan ook. Kinsta is niet verantwoordelijk voor welke vorm van schade dan ook bij een Affiliate, inclusief verlies van data dat voorkomt uit programmeerfouten, niet-bezorging of service oponthoud door iedere mogelijke oorzaak van fouten of beperkingen voor de Affiliate.

Revisies

Kinsta mag wijzigingen toepassen op alle inhoud op zijn website op ieder moment zonder voorafgaande waarschuwing. Kinsta Ltd is overigens niet verplicht om de inhoud up te daten.

Meldingen

Alle communicatie onder deze regels moeten in geschrift zijn en verstuurd door ofwel betaalde post naar de partij op het laatst bekende adres, de partij mag op de hoogte worden gesteld via de provisie of per email naar het huidig bekende email adres. Zulke berichtgevingen worden geacht verstuurd en ontvangen te zijn binnen 3 dagen indien gestuurd met de post of op dezelfde dag als verzending wanneer zij verstuurd zijn per email op een weekdag tussen 9am en 5pm, in achtneming dat er geen “niet bezorgd” of vergelijkbare reactie is ontvangen. Emails verstuurd buiten deze dagen/tijden worden geacht verstuurd te zijn op de eerst volgende weekdag.

Vertrouwelijkheid

Je moet alle informatie over Kinsta en haar business waarmee je in contact komt compleet vertrouwelijk houden en zorgen dat de veiligheid van zulke informatie van het zelfde niveau is dat je gebruikt voor jouw eigen vertrouwelijke informatie. Alle werknemers en agents die de beschikking over zulk vertrouwelijke informatie hebben moeten op de hoogte worden gesteld van de vertrouwelijke aard en dat ze verplicht zijn dit ook vertrouwelijk te houden. Deze informatie mag besproken worden met professionele adviseurs onder de voorwaarde van vertrouwelijkheid, regelgevende instanties of als anders verplicht bij wet. Waar mogelijk moet je Kinsta vooraf informeren als een dergelijke onthulling van informatie verplicht word door de wet. Indien dat niet mogelijk is zo snel mogelijk achteraf.

Toepasselijk recht

Deze regels worden beheerd door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales en beide partijen onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken.