Deze sectie toont de informatie en geschiedenis van de deployments van je applicatie.

Bekijk de Deployment informatie en geschiedenis van je applicatie in MyKinsta.
Bekijk de Deployment informatie en geschiedenis van je applicatie in MyKinsta.

Deployments

In deze sectie kun je zien waarvandaan de applicatie wordt gedeployd, inclusief de branch, een link naar de laatste deployment, en of automatische deployment is ingeschakeld of niet. Als automatisch deployen is ingeschakeld, deployt de applicatie elke keer als er een commit wordt gedaan op de branch in het GitHub repository. Je kunt automatische deployments in- of uitschakelen in de Instellingen van de applicatie.

Geschiedenis

In dit gedeelte kun je een lijst zien van alle eerdere deployments. Je kunt de applicatie ook handmatig deployen door op Deploy now te klikken.

Om een eerdere vastlegging opnieuw te deployen, klik je op het kebab (drie-punt) menu voor die deployment en klik je op Herdeploy wijzigingen.

Details van de deployment

Als je op een van de vorige deployments klikt, kom je op een speciale pagina die de Deployment details toont. Deze toont informatie over de deployment, waaronder:

  • De naam van het GitHub repository en de branch.
  • De Commit ID, met een link naar de commit op GitHub.
  • Wie de deployment heeft geïnitieerd.
  • De startdatum en -tijd van de deployment.
  • De tijd die het duurt voordat de deployment klaar is (Deploy time).
  • Het commit bericht.

Als je de resource-instellingen wilt veranderen om de CPU en RAM voor het proces te verhogen of te verlagen, klik dan op Instellingen wijzigen. Dit brengt je naar de pagina Processen en opent de Build bijwerken modal/pop-up, waarmee je die wijzigingen kunt aanbrengen.

Om de applicatie vanuit deze commit opnieuw te deployen, klik je op Opnieuw deployen.

Het Build proces toont de status van de build:

  • Lopend: Het bouwproces loopt nog.
  • Voltooid: Het bouwproces is voltooid en succesvol.
  • Mislukt: Het bouwproces is mislukt. Controleer in dit geval het bouwlogboek om vast te stellen waar het proces mogelijk is mislukt.

Je kunt op het Build proces klikken om alles uit te vouwen en het bouwlogboek te bekijken.

Het Rollout proces toont de status van de rollout.

Deployment toont de status van de deployment. Als de rollout voltooid is, toont het de URL van de applicatie en een link om de runtime logs te bekijken.