De Deployments pagina toont de deployment details en geschiedenis van je applicatie.

Bekijk de deployment details en geschiedenis van je applicatie in MyKinsta.
Bekijk de deployment details en geschiedenis van je applicatie in MyKinsta.

Details

In deze sectie kun je zien waarvandaan de applicatie wordt gedeployd, inclusief de branch, een link naar de laatste deployment, en of automatische deployment is ingeschakeld of niet. Als automatisch deployen is ingeschakeld, deployt de applicatie elke keer als er een commit wordt gedaan op de branch in het GitHub repository. Je kunt automatische deployments in- of uitschakelen in de Instellingen van de applicatie.

Om de meest recente commit opnieuw te deployen, klik je op Redeploy.

Om terug te gaan naar de meest recente succesvolle implementatie, klik je op Rollback.

Geschiedenis

In dit gedeelte kun je een lijst zien van alle eerdere deployments. Je kunt de applicatie ook handmatig deployen door op Deploy now te klikken.

Om een eerdere commit opnieuw te deployen, klik je op het kebab (drie-punt) menu voor die commit en klik je op Redeploy.

Details van de deployment

Als je op een van de vorige deployments klikt, kom je op een speciale pagina die de Deployment details toont. Deze toont informatie over de deployment, waaronder:

 • De naam van het GitHub repository en de branch.
 • De Commit ID, met een link naar de commit op GitHub.
 • Wie de deployment heeft geïnitieerd.
 • De startdatum en -tijd van de deployment.
 • De tijd die het duurt voordat de deployment klaar is (Deploy time).
 • Het commit bericht.

Als je de resource instellingen wilt veranderen om de CPU en RAM voor het buildproces te verhogen of te verlagen, klik dan op Instellingen wijzigen. Dit brengt je naar de pagina Processen en opent de Build bijwerken modal/pop-up, waarmee je die wijzigingen kunt aanbrengen.

Voortgang van het deployen

Om de applicatie vanuit deze commit opnieuw te deployen, klik je op Opnieuw deployen.

Het Build proces toont de status van de build:

 • Lopend: Het bouwproces loopt nog.Als het bouwproces lang duurt of als je een wijziging hebt aangebracht en de bouw wilt stoppen, kun je op Bouw annuleren klikken.

  Bouwproces van de applicatie lopend in MyKinsta.
  Bouwproces van de applicatie lopend in MyKinsta.

 • Voltooid: Het bouwproces is voltooid en succesvol.
 • Mislukt: Het bouwproces is mislukt. Controleer in dit geval het bouwlogboek om vast te stellen waar het proces mogelijk is mislukt.

Je kunt op het Build proces klikken om alles uit te vouwen en het bouwlogboek te bekijken.

Het Rollout proces toont de status van de rollout.

Deployment toont de status van de deployment. Als de rollout voltooid is, toont het de URL van de applicatie en een link om de runtime logs te bekijken.