Kinsta’s APM tool helpt je met het identificeren van PHP performance-knelpunten op je WordPress site, zonder dat je je hiervoor hoeft aan te melden bij een externe monitoringsdienst als New Relic.

De APM tool is gratis beschikbaar voor alle abonnementen en kan enorm van pas komen bij het oplossen van problemen met je site. De APM tool is ontworpen om informatie (met tijdstempel) vast te leggen over de PHP processen van je WordPress site, MySQL databasequery’s, externe HTTP calls en meer.

Met de door APM verzamelde gegevens kan je in specifieke langzame pageloads kijken om de hoofdoorzaak van het probleem te achterhalen.

Houd er rekening mee dat de APM tool van Kinsta specifiek is ontworpen om je te helpen bij het monitoren van WordPress sites, dus het gebruik ervan om een site te monitoren die op een ander CMS of framework draait kan resulteren in onnauwkeurige resultaten. Daarom raden we aan om het alleen voor WordPress sites te gebruiken.

Terminologie APM tool

Voordat we ingaan op hoe je de APM tool gebruikt, is het misschien wel slim om een paar belangrijke termen te definiëren die we later zullen gebruiken.

APM

APM, een afkorting van “Application Performance Monitoring” is een tool die je inzicht geeft in de performancestatistieken en trends van een applicatie. Kinsta’s APM tool biedt je bruikbare gegevens over de prestaties van je WordPress site.

Verzoek

In de context van de APM tool verwijst een verzoek naar een bezoek aan je WordPress site waarvoor PHP uitvoering is vereist om te worden weergegeven. De URL van een verzoek kan verschillende parameters van een query string bevatten en triggert een bijbehorende transactie.

Een verzoek aan jouwdomein.com/wp-cron.php?arg=1&arg2=2 triggert bijvoorbeeld een /wp-cron.php transactie.

Transactie

Een transactie verwijst naar de back-end activiteit die optreedt om een verzoek aan je WordPress site te verwerken. De transactie voor een verzoek aan /wp-login.php bevat bijvoorbeeld de individuele PHP processen die de inlogpagina van je WordPress site genereren.

Span

Een span verwijst naar een individueel proces binnen een transactie. Een enkele transactie kan uit honderden hiërarchisch gerangschikte spans bestaan.

Een transactie die bijvoorbeeld een accountpagina genereert voor een WooCommerce klant, kan bestaan uit een span die is opgesplitst in meerdere database-query spans.

Transactie-sample

Een transactie-sample verwijst naar een enkele instantie die is gekozen uit vele verzoeken aan een specifiek transactie endpoint (bijv. /single.php, /wp-cron.php, etc.). In de APM tool kan je kiezen uit drie samples.

Het kan zo zijn dat de APM tool bijvoorbeeld tientallen /wp-cron.php transacties registreert. In dit geval kiest de APM tool de langzaamste transactie en noemt dit een transactie-sample.

Transactie-trace

Een transactie-trace is een volledige tijdlijn van alle processen die binnen een transactie-sample hebben plaatsgevonden. In onze APM tool wordt een transactie-trace weergegeven als een lijst met spans met bijbehorende duur en informatie over de tijdstempel.

Tijdlijn transactie-trace voor een transactie-sample
Tijdlijn transactie-trace voor een transactie-sample

Stack-trace

Een stack-trace is een gedetailleerde uitsplitsing van het proces van een individuele span. Stack-traces zijn vooral handig als je tijdens het debuggen echt diep wil graven. Ze bevatten zeer gedetailleerde informatie over de PHP code die werd uitgevoerd, tot het specifieke PHP bestand en de coderegel toe.

Een stack-trace voor een span.
Een stack-trace voor een span.

Zo schakel je Kinsta’s APM tool in

Standaard staat de APM tool uitgeschakeld. Omdat de APM tool extra serverresources vereist, raden we aan deze alleen in te schakelen als je actief een prestatieprobleem op je WordPress site aan het oplossen bent.

Om de APM tool in te schakelen, ga je naar je MyKinsta dashboard, navigeer je naar de pagina “Kinsta APM” van je site en klik je op Activeren.

De Kinsta APM tool in MyKinsta activeren.
De Kinsta APM tool in MyKinsta activeren.

Selecteer vervolgens de tijdsduur van het monitoren van Kinsta APM. Je kan kiezen tussen 2 uur, 4 uur, 12 uur en 24 uur. Omdat Kinsta APM mogelijk de prestaties van je site kan verminderen, raden we af om deze lang ingeschakeld te houden. Zodra je de tijdsduur hebt opgegeven van het monitoren, klik je op Enable Monitoring Time om Kinsta APM te starten. Nadat de tijdsduur van het monitoren verlopen is, zal Kinsta APM automatisch uitgeschakeld worden.

Geselecteerde monitoringsduur Kinsta APM.
Geselecteerde monitoringsduur Kinsta APM.

Zo selecteer je een timeframe voor je monitoring

Standaard staat de APM tool ingesteld om monitoringgegevens te laten zien van de afgelopen 60 minuten. Dit tijdsbestek van monitoring kan je echter aanpassen. Hierbij kan je kiezen uit onderstaande opties.

Om deze instelling te wijzigen, klik je op de knop waar je een tijdsvenster kan kiezen en selecteer je een optie in de pop-up die nu verschijnt. Klik op de bevestigingsknop om de nieuwe timeframe in te stellen.

Kies uit welk tijdsbestek je de gegevens van de APM tool wil zien.
Kies uit welk tijdsbestek je de gegevens van de APM tool wil zien.

Zo vernieuw je de Kinsta APM tool

Kinsta’s APM laat de monitoringgegevens van prestaties zien op basis van het ingestelde tijdsbestek (bijv. afgelopen 30 minuten, afgelopen 60 minuten, enz.). Om verwarring te voorkomen, vernieuwt de APM tool de gegevens niet automatisch. Om de APM tool te vernieuwen en de meest recente data van het geselecteerde tijdsbestek weer te geven, klik je op de icoon “Vernieuw” naast “Kinsta APM” bovenaan de pagina van de APM tool.

De icoon "Vernieuw" gebruiken om de APM data bij te werken.
De icoon “Vernieuw” gebruiken om de APM data bij te werken.

Zo lees je de data van de APM tool

Aangezien het verzamelen van data niet gebeurt wanneer de APM tool is uitgeschakeld, moet je de tool wat tijd gunnen om prestatiegegevens van je site te verzamelen. We raden aan om ten minste 5-10 minuten te wachten voordat je naar de monitoringdata kijkt.

Na even gewacht te hebben, volgen hier een aantal zaken waar je specifiek naar kan kijken.

APM tool – Totale transactietijd

Het staafdiagram “Totale transactietijd” geeft je een visuele weergave van de transactietijdgegevens van het geselecteerde tijdsbestek. Elke balk bestaat uit een meerkleurige uitsplitsing van de transactietijden van PHP, MySQL, Redis en Extern. De “Totale transactietijd” laat in de rechterbovenhoek ook de gemiddelde transactietijd van het tijdsbestek zien.

Het staafdiagram "Totale transactietijd".
Het staafdiagram “Totale transactietijd”.

APM tool – Langzaamste transacties

De top tien langzaamste PHP transacties verschijnt in op deze pagina in de sectie “Langzaamste transacties”. Deze is opgesplitst in zes kolommen – “Transactie”, “Totale duur (%)”, “Totale duur”, “Maximale duur”, Gem. duur” en “Rate per min”.

 1. Transactie – geeft de transactie endpoint van langzame verzoeken die het meeste PHP tijd in beslag nemen (bijv. /wp-cron.php, /wp-json, etc.).
 2. Totale duur (%) – het percentage tijd dat wordt verbruikt door een transactie endpoint binnen het geselecteerde tijdsbestek. Het duurpercentage wordt berekend met de waarden van “Totale duur (tijd)”, dus het vertegenwoordigt niet de duur van een individueel transactie sample.
 3. Totale duur – de totale hoeveelheid tijd die wordt verbruikt door een transactie endpoint binnen het geselecteerde tijdsbestek. Let op dat de duur hiervan verwijst naar de som van de duur van alle verzoeken aan een bepaald endpoint en dus niet de duur van een individueel transactie sample vertegenwoordigt.
 4. Maximale duur – de duur van de langzaamste transactie sample binnen het geselecteerde tijdsbestek.
 5. Gem. duur – het gemiddelde van de duur van alle transactie samples uit het geselecteerde tijdsbestek.
 6. Rate Per Min – het aantal keren dat een transactie gemiddeld per minuut is uitgevoerd in het geselecteerde tijdsbestek.
Langzaamste transacties in de Kinsta APM tool.
Langzaamste transacties in de Kinsta APM tool.

APM tool – transactiesamples

Als je op een transactie klikt in de lijst met “Langzaamste transacties”, dan krijg je een pop-up te zien met maximaal drie transactievoorbeelden uit het geselecteerde tijdsbestek.

 1. Langzaamste sample – het langzaamste transactiesample voor een bepaald transactie endpoint.
 2. 95e percentiel – een transactie in het 95e percentiel (95% van de transacties is sneller dan dit transactievoorbeeld).
 3. 50e percentiel – een transactie in het 50e percentiel (50% van de transacties zijn sneller dan dit transactievoorbeeld), ook wel mediaan genoemd. Je kan deze zien als de “typische duur”, omdat er precies hetzelfde aantal langzamere als snellere samples is dan dit.
De pop-up met transactievoorbeelden in de Kinsta APM tool.
De pop-up met transactievoorbeelden in de Kinsta APM tool.

Als de APM tool over genoeg data beschikt, laat deze drie transactievoorbeelden zien. Is dit niet het geval, dan krijg je een of twee te zien. Het zou dus kunnen dat de sample van “Langzaamste sample” en “95e percentiel” verwijzen naar hetzelfde transactiesample.

De pop-up “Transactiesamples” toon ook nuttige informatie over elk transactiesample, inclusief de timestamp, het transactie endpoint, de URL van het verzoek en de duur.

Als je in de pop-up op een transactie-sample klikt, word je naar een speciale pagina geleid voor de geselecteerde sample. De pagina “Transactie-sample” geeft de volgende informatie over de sample: timestamp, transactie endpoint, URL, duur, HTTP statuscode en een volledige tijdlijn van de transactie-trace.

Informatie over de transactie in de Kinsta APM tool.
Informatie over de transactie in de Kinsta APM tool.
 1. Timestamp – de datum en tijd van het transactie-sample.
 2. Transactie – het PHP endpoint van de transactie-sample (bijv. /wp-cron.php, /single.php, etc.).
 3. URL – het specifieke URL van de transactie-sample.
 4. Duur – de duur van de transactie-sample in milliseconden.
 5. Resultaat – de HTTP statuscode van de transactie. Als je een “HTTP 200” code als resultaat ziet, dan betekent dit dat de transactie traag was, maar wel succesvol. Een foutcode “HTTP 503” betekent echter dat de transactie een time-out kreeg.

Elk transactie-sample heeft zijn eigen permalink of unieke URL. Dit maakt het je makkelijk om een specifiek transactie-sample te bestuderen en deze te delen met collega’s of het Kinsta supportteam.

Permalink transactie-sample.
Permalink transactie-sample.

APM tool – Tijdlijn transactie-trace

Naast deze basisinformatie over de transactie, geeft de Kinsta APM tool ook een meer gedetailleerde tijdlijn van de transactie-trace. Binnen de tijdlijn van de transactie-trace zie je een stapsgewijze presentatie van spans – PHP processen, MySQL databasequery’s en externe calls voor een specifieke transactie-sample.

Elk span heeft ook zijn eigen bijbehorende duur en relatieve tijdstempel, zodat je snel het langste en meest problematische deel van het verzoek kan identificeren.

Relatief gezien ten opzichte van de totale duur van het transactie-sample laten we zien:

Deze percentages en bijbehorende kleuren hebben altijd betrekking op de relatieve duur van de span binnen de context van de sample zelf. Als je dus iets roods ziet, houd er dan altijd rekening mee dat dit alleen maar betrekking heeft op die specifieke sample (en dat je site of web-app in zijn geheel dus niet zo traag is als je aanvankelijk denkt).

Let op dat we voor MySQL en Redis query’s we geen spans opnemen die korter zijn dan 0,001ms. Voor niet-databasegerelateerde spans is de drempel 1 ms. We sluiten met opzet korte spans uit, omdat het analyseren van een groot aantal snelle elementen de prestaties van je site negatief kan beïnvloeden en verder geen bruikbare gegevens oplevert.

De tijdlijn van de transactie-trace in de Kinsta APM tool.
De tijdlijn van de transactie-trace in de Kinsta APM tool.

Deze gedetailleerde trace-tijdlijn is erg handig voor het oplossen van prestatieproblemen, omdat het je helpt om precies te bepalen waar het knelpunt zich bevindt.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je ziet dat de traagheid van /wp-admin/admin-ajax.php wordt veroorzaakt door lange API verzoeken aan API’s van sociale netwerken. Gewapend met deze kennis kan je doorgaan met het testen van je site, maar nu terwijl je sociale plugins zijn uitgeschakeld om te zien of dit een verbetering oplevert.

Op dezelfde manier, als je een langzame transactie naar /wp-cron.php ziet die herhalende HTTP verzoeken bevat die zijn geïnitieerd door een cache-preloadingplugin, dan kan je snel handelen naar deze informatie en de cache-preloadingfuncties uitschakelen.

Span details

Als je op een span klikt binnen de tijdlijn van de transactie-trace, dan zie je een gedetailleerd overzicht met een volledige stack-trace en bijbehorende informatie.

Als je bijvoorbeeld klikt op de span van een MySQL query, dan zie je de databasequery die samen met de stack-trace is uitgevoerd. Door de span details te inspecteren, krijg je beter inzicht in de PHP transacties van je WordPress site.

Span details in de tijdlijn van de transactie-span.
Span details in de tijdlijn van de transactie-span.

Veelgestelde vragen Kinsta APM

We hebben een paar populaire vragen verzameld over onze Kinsta APM tool en de bijbehorende antwoorden hieronder weergegeven.

Hoe schakel ik Kinsta APM in?

Kinsta APM kan bij elk pakket zonder extra kosten worden gebruikt. Om hem in te schakelen, moet je:

 1. Inloggen in je MyKinsta dashboard
 2. Klik op de website die je wil debuggen
 3. Klik op het tabblad “Monitoring”
 4. Klik op “Activeren” in de rechterbovenhoek om de APM te starten

Zorgt Kinsta APM ervoor dat mijn WordPress site trager wordt?

Net als bij andere APM tools kan de agent van Kinsta APM voor extra belasting zorgen aan de CPU en RAM resources van je server en dus mogelijk voor een bepaalde tijd je WordPress site vertragen.

We raden ten zeerste aan om Kinsta APM alleen te gebruiken als je actief een prestatieprobleem op je site aan het diagnosticeren bent.

Ondersteunt Kinsta nog steeds persoonlijke New Relic monitoring voor klanten met hun eigen New Relic licenties?

Ja, Kinsta ondersteunt nog steeds het monitoren van sites met New Relic voor klanten met hun eigen persoonlijke licenties.

Is het mogelijk om Kinsta APM en New Relic tegelijkertijd te gebruiken?

We raden af om Kinsta APM en New Relic tegelijkertijd te gebruiken voor monitoring. Het is echter geen probleem om te wisselen tussen Kinsta APM en New Relic, zolang beide tools niet tegelijkertijd actief zijn.

Is Kinsta APM compatibel met andere CMS platforms en frameworks?

Op dit moment is Kinsta APM alleen volledig compatibel met WordPress.

Wat moet ik doen als ik onverwacht gedrag op mijn site zie nadat ik Kinsta APM heb ingeschakeld?

We hebben al uitgebreide tests uitgevoerd met verschillende WordPress versies en een lange lijst met plugins, maar er kunnen nog steeds een aantal plooien zijn we er nog uit moeten strijken. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde versie zijn van een plugin of custom development die niet compatibel is met onze monitoringoplossing.

Controleer daarom altijd of je site goed werkt wanneer je de functie inschakelt, en als je iets ziet wat niet zo zou moeten zijn, schakel de feature dan uit en laat het ons weten, zodat we het probleem kunnen onderzoeken en oplossen.

Feedback

Bij Kinsta hebben we een passie voor het bouwen van tools en features waarmee je gemakkelijker WordPress sites kan lanceren, ontwikkelen en beheren.

We zitten nu midden in de open bètafase voor de Kinsta APM tool en daarom stellen we je feedback en ideeën meer dan ooit op prijs. Om in contact te komen met ons team, gebruik dit feedbackformulier. We waarderen je hulp!

Samenvatting

Kinsta’s APM tool geeft context aan prestatieproblemen op je WordPress site. In plaats van algemene HTTP 502 fouten of time-outs biedt de APM tool je een gedetailleerde uitsplitsingen van langzame verzoeken.

Met de Kinsta APM tool kan je prestatieproblemen oplossen zonder dat je plugins hoeft te installeren als Query Monitor of een externe service in moet schakelen als New Relic.

Als je samenwerkt met een developer om problemen op je WordPress site op te lossen, dan kan de Kinsta APM tool je ook helpen tijd en geld te besparen door je een plek te bieden om te beginnen.