Je kan gebruikers van een site verwijderen van een Sitegebruiker pagina of van de Bedrijfsgebruiker pagina.

Een gebruiker verwijderen van de pagina Sitegebruiker

Als je een gebruiker van een site wil verwijderen vanuit de Sitegebruiker pagina, meld je je aan bij MyKinsta en ga je naar Websites > sitenaam > Gebruikers. Klik aan de rechterkant van de rij van de gebruiker op het pictogram Verwijderen (prullenbak).

Een gebruiker van een site verwijderen in MyKinsta.
Een gebruiker van een site verwijderen in MyKinsta.

Klik in het popupvenster dat verschijnt op de knop Gebruiker verwijderen om te bevestigen dat de gebruiker wordt verwijderd.

Bevestig het verwijderen van een gebruiker van een site.
Bevestig het verwijderen van een gebruiker van een site.

Een gebruiker verwijderen van de bedrijfspagina

Als je een gebruiker van een site op de pagina Bedrijfsgebruiker wilt verwijderen, meld je je aan bij MyKinsta en klik je aan de linkerkant op Gebruikers. Klik aan de rechterkant van de rij van de gebruiker op het pictogram Bewerken (potlood).

Gebruiker bewerken in MyKinsta.
Gebruiker bewerken in MyKinsta.

In de Toegang wijzigen popup die nu verschijnt, wordt een lijst weergegeven met sites waartoe de gebruiker toegang heeft, samen met hun toegangsniveau. Klik op het pictogram Verwijderen (prullenbak) naast de site om de gebruiker van die site te verwijderen en klik op de knop Toegang wijzigen om te voltooien.

Een gebruiker van een site verwijderen in MyKinsta.
Een gebruiker van een site verwijderen in MyKinsta.

Je kan ook meerdere gebruikers tegelijk van een site verwijderen. Gebruik hiervoor eerst het sitefilter bovenaan de pagina Gebruikersbeheer om de lijst te filteren op gebruikers met toegang tot een bepaalde site.

Selecteer vervolgens met behulp van het selectievakje links van elke gebruikersnaam de gebruikers die je wil verwijderen. Klik op de knop Verwijderen die in de rechterbovenhoek van de tabel verschijnt en selecteer Verwijderen uit sitenaam.

Selecteer en verwijder meerdere gebruikers van een site in MyKinsta.
Selecteer en verwijder meerdere gebruikers van een site in MyKinsta.

In de popup die nu verschijnt, klik je op Lid verwijderen om te voltooien.

Bevestig het intrekken van gebruikerstoegang van een site in MyKinsta.
Bevestig het intrekken van gebruikerstoegang van een site in MyKinsta.