Met de Externe Back-up Addon kan je eenvoudig een back-up van je WordPress site maken op Amazon S3 of Google Cloud Storage. De Externe Back-up Addon kan je configureren voor een wekelijkse of maandelijkse back-up en je hoeft geen plugins of extra tools te installeren.

Kinsta’s Externe Back-up Addon is een goede optie als je op zoek bent naar een gemakkelijke manier om off-site back-ups te beheren.

Om de Externe Back-up Addon aan je pakket toe te voegen, log je in op MyKinsta. Vervolgens klik je op Websites > [je site] > Back-ups > en selecteer je de optie Extern. Momenteel is het mogelijk om Amazon S3 en Google Cloud Storage buckets te gebruiken voor je externe back-ups.

Externe backups inschakelen in MyKinsta.
Externe back-ups inschakelen in MyKinsta.

De Externe Back-up Addon kost $2 per maand voor elke siteback-up plus $1/GB per maand voor bandbreedte. De onderstaande voorbeeldberekeningen laten zien hoe het prijsmodel werkt voor drie sites met externe back-ups.

Houd er rekening mee dat dit voorbeeld geen opslagkosten bevat. Deze worden afzonderlijk door Google Cloud Platform of AWS zelf gefactureerd.

Een Google Cloud Storage bucket instellen voor externe back-ups

Om Google Cloud Storage te gebruiken voor je externe back-ups, moet je eerst een Google Cloud Platform (GCP) account instellen. Als je al een account hebt, ga dan verder met de onderstaande stappen.

Als je nog geen Google Cloud Platform account hebt, meld je dan hier aan.

Een Google Cloud Storage bucket maken

Om een GCS bucket te maken, ga je in het navigatiemenu naar Storage.

Een Google Cloud Storage bucket maken.
Een Google Cloud Storage bucket maken.

Klik vervolgens op de knop Create Bucket.

Een Google Cloud Storage bucket maken.
Een Google Cloud Storage bucket maken.

Geef een naam op voor je opslagbucket. Voor die van ons hebben “kinstalife” gebruikt.

Geef je Google Cloud Storage bucket een naam.
Geef je Google Cloud Storage bucket een naam.

Selecteer vervolgens het locatietype en locatie voor je externe back-ups. Google biedt drie verschillende locatietypes – region, dual region en multi-region.

Welke je hier kiest, zou moeten afhangen van je behoeften. Als je een bedrijft runt dat bedrijfskritische back-upinfrastructuur vereist en je de hoogst mogelijke beschikbaarheid en laagst mogelijke vertraging wenst, dan is multi-region een goede keuze. Als je echter op zoek bent naar een meer basale en goedkope optie voor een maandelijkse back-up, dan is region of dual-region een prima keuze.

Nadat je het locatietype hebt gekozen, dien je de locatie te selecteren. Welke locatie-opties je hier te zien krijgt, hangt af van het locatietype dat je hebt gekozen.

Als je bijvoorbeeld het locatietype dual-region koos, dan kan je momenteel alleen kiezen uit Americas en Europe. Over het algemeen wil je de locatie selecteren die het dichtst bij je in de buurt ligt.

Een regio selecteren voor je GCS bucket.
Een regio selecteren voor je GCS bucket.

Vervolgens moet je kiezen welke klasse je wil voor je externe back-ups. Het is belangrijk om de juiste opslagklasse te selecteren die past bij jouw situatie. Elke klasse heeft namelijk zijn eigen kostenplaatje.

Als je niet zeker weet welke opslagklasse het beste bij jou past, raden we aan om te gaan voor de “Standard” klasse.

Een opslagklasse selecteren voor je GCS bucket.
Een opslagklasse selecteren voor je GCS bucket.

Wat betreft toegangscontrole kies je vervolgens voor Fine-Grained.

Selecteer het toegangscontrolebeleid voor je GCS bucket.
Selecteer het toegangscontrolebeleid voor je GCS bucket.

In de sectie “Advanced Settings” tref je een aantal verschillende opties. Hier hoef je niets aan te veranderen. Nadat je de instellingen van je bucket hebt gecontroleerd, klik je op Create om het proces te voltooien.

Je Google Cloud Storage bucket maken.
Je Google Cloud Storage bucket maken.

Nadat de bucket is gemaakt, zou je deze in je opslagbrowser moeten zien.

Een nieuw gemaakte GCS bucket.
Een nieuw gemaakte GCS bucket.

Een serviceaccount maken

De volgende stap is het maken van een serviceaccount met rechten om je opslagbucket te beheren. Zoek in het navigatiemenu naar “IAM & Admin” en klik op Service Accounts.

Een GCP serviceaccount maken.
Een GCP serviceaccount maken.

Klik op de knop Create Service Account.

Een GCP serviceaccount maken.
Een GCP serviceaccount maken.

Geef je serviceaccount een naam, ID en beschrijving. We raden aan om iets te gebruiken als “mykinsta-externe-back-ups” om duidelijk te maken dat dit serviceaccount gekoppeld is aan de Externe Back-ups Addon van Kinsta. Zodra je de velden hebt ingevuld, klik je op de knop Create.

Gebruikersgegevens opgeven voor je GCP serviceaccount.
Gebruikersgegevens opgeven voor je GCP serviceaccount.

Vervolgens moet Storage Admin rechten toewijzen aan het serviceaccount. Hiermee geef je het serviceaccount de mogelijkheid om bestanden te beheren in je Google Cloud Storage bucket.

Als je geen Storage Admin kan vinden in de lijst, gebruik dan de zoekfunctie om de juiste rol te vinden. Nadat je de rol hebt toegewezen, klik je op Continue om naar de volgende stap te gaan.

"Storage Admin" rechten geven aan je serviceaccount.
Storage Admin rechten geven aan je serviceaccount.

Optioneel kan je een gebruiker toevoegen die dient als beheerder voor het serviceaccount. Hoewel het opgeven van de serviceaccountbeheerder niet vereist is, kan het handig zijn als je van plan bent om het serviceaccount in de toekomst voor andere dingen te gebruiken.

Als je een gevorderde gebruiker bent en een goede reden hebt om een beheerder op te geven, kan je dat hier doen. In de andere gevallen laat je het leeg. Klik op Done om het aanmaken van het serviceaccount te voltooien.

Een admin-gebruiker toevoegen aan je serviceaccount (optioneel).
Een admin-gebruiker toevoegen aan je serviceaccount (optioneel).

Een key-pair aanmaken voor je serviceaccount.

Vervolgens moet je een key-pair (sleutelpaar) aanmaken om de verbinding tussen je serviceaccount en Mykinsta te verifiëren. Om dit te doen, klik je op het serviceaccount dat je zojuist hebt aangemaakt.

Navigeer naar je serviceaccount.
Navigeer naar je serviceaccount.

Scrol omlaag naar de onderkant van de pagina naar de Keys sectie en klik op Add Key en Create New Key.

Een sleutelpaar aanmaken voor je serviceaccount.
Een sleutelpaar aanmaken voor je serviceaccount.

Selecteer de optie JSON als key type en klik op Create.

Een JSON key-pair aanmaken voor je serviceaccount.
Een JSON key-pair aanmaken voor je serviceaccount.

Je browser zou nu automatisch een JSON bestand moeten downloaden met de belangrijkste gegevens van je serviceaccount. Houd er rekening mee dat dit JSON bestand een private key bevat samen met andere belangrijke informatie over je serviceaccount. Bewaar het op een veilige plaats en deel het met niemand, tenzij hier een reden voor is.

De bestandsnaam van het JSON bestand zou er ongeveer zo uit moeten zien:

kinstalife-280115-42d3c1d04a09.json

Je hebt de inhoud van dit JSON bestand later nodig tijdens het installatieproces van de externe back-up in MyKinsta. Bewaar het voorlopig op een veilige locatie.

De Externe Back-up Addons configureren in MyKinsta

Om je opslagbucket te koppelen aan de Externe Back-up tool van Kinsta heb je drie soorten gegevens nodig van Google Cloud.

 1. De naam van de Google Cloud bucket
 2. Het project ID van Google Cloud
 3. De private key van je serviceaccount

De naam van de Google Cloud bucket

Om de naam van je Google Cloud bucket te vinden, ga je naar de pagina Storage Browser in je Google Cloud dashboard en kijk je in de kolom met “Name”. In het onderstaande screenshot is de naam van onze bucket “kinstalife”.

De naam van je bucket vinden in de storagebrowser van GCP.
De naam van je bucket vinden in de storagebrowser van GCP.

Het project ID van Google Cloud

Om je Google Cloud project ID te vinden, ga je naar IAM & Admin > Settings. Op deze pagina kan je het project ID vinden. In de onderstaande screenshot is ons project ID kisntalife-280115.

Je GCP project ID zoeken.
Je GCP project ID zoeken.

Private key van het serviceaccount

De private key van je serviceaccount kan je vinden in het eerder gedownloade JSON bestand. Later zul je de inhoud van dit JSON bestand moeten kopiëren, dus je kan het alvast openen in een teksteditor. De inhoud dient er ongeveer als volgt uit te zien:


{
 "type": "service_account",
 "project_id": "kinstalife-280115",
 "private_key_id": "01sxigr0jy9p5przs80gijgcd1ouacn6d417l3ia",
 "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0B...n-----END PRIVATE KEY-----n",
 "client_email": "[email protected]com",
 "client_id": "043137139116347916375",
 "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
 "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
 "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
 "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/mykinsta-external-backups%40kinstalife-280115.iam.gserviceaccount.com"
}

Ga in MyKinsta naar Website > Jouw Site > Back-ups > Extern en klik op de knop Kiezen onder de optie Google Cloud opslag.

De optie Google Cloud opslag selecteren voor je externe backups.
De optie Google Cloud opslag selecteren voor je externe back-ups.

Vul hier het formulier in met de informatie van je Google Cloud Storage bucket en de informatie over je serviceaccount.

 1. In het veld Google Cloud bucket naam plak je de naam van je bucket.
 2. In het veld Google Cloud project id plak je het ID van je project.
 3. In het veld Service account’s privésleutel plak je de inhoud van je JSON bestand.
 4. Als je een back-up van je site wil maken in een unieke sitespecifieke map, vink dan het vakje aan met (jouwsite) submap aanmaken. Klik op Volgende om naar de volgende stap te gaan.
Je GCP gegevens toevoegen in MyKinsta.
Je GCP gegevens toevoegen in MyKinsta.

Kies vervolgens of je een back-up wil maken van de bestanden, database of beide. Ook kan je kiezen tussen maandelijkse en wekelijkse back-ups.

Nadat je je keuzes hebt gemaakt, druk je op Volgende om door te gaan.

Geef nu het backuptype en de frequentie van je externe backups op.
Geef nu het back-uptype en de frequentie van je externe back-ups op.

Controleer vervolgens de details van de abonnementsgegevens van de externe back-up en de bijbehorende instellingen. Als je toch nog dingen wil wijzigen, kan je op “Terug” klikken. Als alles er naar wens uitziet, klik je op Externe back-ups inschakelen om het installatieproces te voltooien.

De configuratie van je externe backup bevestigen.
De configuratie van je externe back-up bevestigen.

Je zou nu de addon moeten zien in de sectie Extern van je back-uppagina.

De Externe Backup Addon voor Google Cloud Storage.
De Externe Back-up Addon voor Google Cloud Storage.

Een Amazon S3 bucket instellen voor externe back-ups

Om Amazon S3 voor je externe back-ups te gebruiken, moet je eerst een Amazon Web Services (AWS) account maken.

Als je al een account hebt, ga dan verder met de onderstaande stappen. Als je nog geen AWS account hebt, meld je dan hier aan.

Een Amazon S3 bucket maken

Om een Amazon S3 bucket te maken, klik in de menubalk op Services. In het dropdown-menu selecteer je vervolgens onder “Storage” S3.

Een Amazon S3 bucket maken.
Een Amazon S3 bucket maken.

Klik op de knop Create Bucket om je S3 bucket in te stellen voor externe back-ups.

Een Amazon S3 bucket maken.
Een Amazon S3 bucket maken.

Geef vervolgens een bucketnaam op en de regio van je S3 bucket. In het onderstaande screenshot is onze bucketnaam “kinstalife” en onze regio US East (Ohio) us-east-2.

Geef een naam en regio op voor je S3 bucket.
Geef een naam en regio op voor je S3 bucket.

Zorg dat de optie Block all public access is geselecteerd. Hiermee voorkom je dat je back-ups openbaar worden gemaakt zonder enige vorm van authenticatie. Klik vervolgens op de knop Create Bucket.

Je Amazon S3 bucket maken.
Je Amazon S3 bucket maken.

Nu zie je als het goed is een splinternieuwe bucket in je S3 dashboard.

Je bucket in het S3 dashboard.
Je bucket in het S3 dashboard.

Een AWS gebruiker aanmaken

Vervolgens moet je een AWS gebruiker aanmaken. Deze zal worden gebruikt om MyKinsta toegang te geven tot je S3 bucket. Om te beginnen, klik je in de menubalk op Services en ga je naar IAM onder Security, Identity & Compliance.

Navigeren naar de IAM instellingen in AWS.
Navigeren naar de IAM instellingen in AWS.

In de zijbalk klik je onder Access Management op Users. Klik nu op Add User.

Een IAM gebruiker toevoegen.
Een IAM gebruiker toevoegen.

Een gebruikersnaam opgeven voor de IAM gebruiker. We raden aan om een naam te gebruiken als “mykinsta-externe-backups” die duidelijk het doel van de gebruiker aangeeft. Wat betreft Access type kies je voor Programmatic Access en druk je op Next: Permissions om door te gaan naar de volgende stap.

Gebruikersnaam en toegangstype opgeven voor je IAM gebruiker.
Gebruikersnaam en toegangstype opgeven voor je IAM gebruiker.

Op de toegangsrechtenpagina van IAM, selecteer je Attach existing policies directly. Bij policy name kies je AmazonS3FullAccess. Als je de policy niet kan vinden, kan je het zoekvak gebruiken om naar “S3” te zoeken.

Door de AmazonS3FullAccess policy toe te wijzen, krijgt de bijbehorende gebruiker toegang tot al je AWS buckets. Nadat je de policy hebt toegewezen, klik je op Next: Tags om naar de volgende stap te gaan.

De AmazonS3FullAccess policy toevoegen aan je IAM gebruiker.
De AmazonS3FullAccess policy toevoegen aan je IAM gebruiker.

Optioneel kan je IAM tags toevoegen aan de gebruiker. Dit is vooral handig voor geavanceerde gebruiksscenario’s die op gebruikersniveau aanvullende metagegevens vereisen. Als je geen tags hoeft toe te voegen, klik je op Next: Review om door te gaan naar de volgende stap.

Tags toevoegen voor je IAM gebruiker (optioneel).
Tags toevoegen voor je IAM gebruiker (optioneel).

De details controleren voor je nieuwe IAM gebruiker. Mocht je niet nog iets willen wijzigen, dan kan je op Previous klikken om terug te gaan naar een vorige stap. Als alles er goed uitziet, klik dan op Create User.

De instellingen voor je IAM gebruiker controleren.
De instellingen voor je IAM gebruiker controleren.

Kopieer de Access Key ID en Secrett Access Key naar een veilige locatie. Houd er rekening mee dat deze sleutels toegang geven tot je S3 buckets, dus bewaar ze op een veilige plaats. Je hebt dit sleutelpaar nodig om Kinsta’s Externe Back-up tool te linken aan je S3 bucket.

Bewaar het key-pair van je IAM gebruiker op een veilige locatie.
Bewaar het key-pair van je IAM gebruiker op een veilige locatie.

Ga in MyKinsta naar Websites > Jouw Site > Back-ups > Extern en klik op de knop Kiezen onder de optie Amazon S3.

De Amazon S3 optie selecteren voor externe backups.
De Amazon S3 optie selecteren voor externe back-ups.

Vul het formulier in met je S3- en IAM gebruikersgegevens.

 1. In het veld AWS S3 bucket naam, plak je de naam van je S3 bucket.
 2. In het veld AWS toegangssleutel ID vul je de access key ID in van je IAM gebruiker.
 3. In het veld AWS geheime toegangssleutel plak je de secret access key van je IAM gebruiker.
 4. Als je een back-up van je site wil maken in een unieke sitespecifieke map, vink dan het vakje aan met (jouwsite) submap aanmaken. Klik op Volgende om naar de volgende stap te gaan.
Je AWS gegevens toevoegen in MyKinsta.
Je AWS gegevens toevoegen in MyKinsta.

Kies vervolgens of je een back-up wil maken van de bestanden, database of beide. Ook kan je kiezen tussen maandelijkse en wekelijkse back-ups. Nadat je je keuzes hebt gemaakt, druk je op Volgende om door te gaan.

Geef nu het backuptype en de frequentie van je externe backups op.
Geef nu het back-uptype en de frequentie van je externe back-ups op.

Controleer vervolgens de details van de abonnementsgegevens van de externe back-up en de bijbehorende instellingen. Als je toch nog dingen wil wijzigen, kan je op Terug klikken. Als alles er naar wens uitziet, klik je op Externe back-ups inschakelen om het installatieproces te voltooien.

De configuratie van je externe backup bevestigen.
De configuratie van je externe back-up bevestigen.

Je zou nu de addon moeten zien in de sectie Extern van je back-uppagina.

Amazon S3 Externe Backup Addon.
Amazon S3 Externe Back-up Addon.

De Externe Back-up Addon verwijderen

Om de Externe Back-up Addon te verwijderen (en te stoppen), ga je naar Websites > Jouw Site > Back-ups en klik je op Wijzigen.

De Externe Backup Addon verwijderen.
De Externe Back-up Addon verwijderen.

Klik op Kiezen onder Geen externe back-ups om de Externe Back-up Addon te verwijderen van je WordPress site.

De optie "Geen externe backups" kiezen.
De optie “Geen externe back-ups” kiezen.

Om de verwijdering van de Externe Back-up Addon te bevestigen, klik je op Back-upinstellingen wijzigen.

Het verwijderen van de Externe Backup Addon bevestigen.
Het verwijderen van de Externe Back-up Addon bevestigen.

Houd er rekening mee dat je volgende factuur externe back-ups bevat vanaf het moment van je laatste factuur tot het moment van annulering van de addon.

Samenvatting

De Externe Back-up Addon van Kinsta biedt een gemakkelijke manier om back-ups van WordPress sites op te slaan in je Amazon S3 of Google Cloud Storage bucket. Als je vragen hebt over onze Externe Back-up Addon, neem dan contact op met ons supportteam voor verdere hulp.