Je kan je WordPress website eenvoudig herstellen door middel van een backup en deze naar een testomgeving pushen, allemaal rechtstreeks meteen vanuit het MyKinsta dashboard.  Dit kan je leven op verschillende manieren makkelijker maken, zoals:

  1. Een eenvoudigere en flexibelere ervaring als developer.
  2. Zien hoe je website eerder werkte, zonder dat dit invloed heeft op je live website.
  3. Informatie terughalen uit een eerdere back-up zonder dat je live website aangepast hoeft te worden.

Een WordPress backup herstellen naar een testomgeving

Kies de gewenste website binnen Websites, en klik op het tabblad met back-ups. Je ziet dan een lijst met beschikbare back-ups, die je kan herstellen naar de testomgeving.

Een WordPress backup herstellen naar staging
Een WordPress backup herstellen naar staging

Kies hier simpelweg voor “Herstellen naar Test ” in het dropdownmenu naast de back-up van je WordPress website, om die back-up naar je testomgeving te pushen. Afhankelijk van de omvang van je site kan dit enkele minuten duren. Je kan vervolgens de testwebsite openen, met daarin je oude omgeving. Deze staat dus helemaal los van je live productiesite.

Opmerking: Bij het herstellen van een live back-up naar je testomgeving, zullen alle back-ups intact blijven.