Je kan je WordPress website eenvoudig herstellen door middel van een backup en deze naar een testomgeving pushen, allemaal rechtstreeks meteen vanuit MyKinsta.  Dit kan je leven op verschillende manieren makkelijker maken, zoals:

  1. Een eenvoudigere en flexibelere ervaring als developer.
  2. Zien hoe je website eerder werkte, zonder dat dit invloed heeft op je live website.
  3. Informatie terughalen uit een eerdere back-up zonder dat je live website aangepast hoeft te worden.

Een WordPress backup herstellen naar een testomgeving

Log in op MyKinsta en ga naar de lijst met sites. Klik op je sitenaam en klik op het tabblad Back-ups. Hier zie een lijst met je beschikbare backups, die beschikbaar zijn om te herstellen naar je WordPress testomgeving.

Klik naast de backup van de WordPress site die je wil herstellen op de knop Herstellen naar en selecteer Test in het vervolgkeuzemenu.

Herstel een WordPress backup naar je testomgeving.
Herstel een WordPress backup naar je testomgeving.

Afhankelijk van de omvang van je site kan dit enkele minuten duren. Je kan vervolgens de testwebsite openen, met daarin je oude omgeving. Deze staat dus helemaal los van je live productiesite.

Opmerking: Bij het herstellen van een live back-up naar je testomgeving, zullen alle back-ups intact blijven.