Met onze multi-gebruiker feature, kan je een team aanmaken en beheren en ze toegang verlenen tot verschillende aspecten van je website. We bieden een aantal rollen aan die het mogelijk maken om gebruikerstoegang te finetunen. In dit artikel worden de verschillende rollen met bijbehorende mogelijkheden uitgelegd die je je gebruikers kan geven.

Rollen op bedrijfs- en siteniveau

Wanneer je een gebruiker uitnodigt of wijzigt, dan is de eerste keuze die je moet maken de beslissing of je de gebruiker op bedrijfsniveau of siteniveau wil maken. Gebruikers op siteniveau hebben alleen toegang tot specifieke sites die je aan hen toewijst, terwijl gebruikers op bedrijfsniveau alleen toegang hebben tot gegevens op bedrijfsniveau. Alle gebruikersrollen hebben toegang tot het supportteam van Kinsta, maar we kunnen alleen helpen met sites waartoe je gebruikersrol toegang heeft.

Company Administrator

Company Administrators hebben het hoogste toegangsniveau. Ze hebben volledige controle over alle bedrijfs- en sitedata, waaronder Kinsta DNS. Geef alleen Company Administrator toegang aan mensen die je vertrouwt.

Company Developer

Een Company Developer heeft toegang om alle sites te beheren (inclusief ze verwijderen), kan gebruikers op siteniveau beheren, maar kan geen factuurgegevens of bedrijfsinstellingen zien of wijzigen.

Company Billing

Een Company Billing gebruiker is een speciale rol die alleen facturatiegegevens en bedrijfsinstellingen kan zien. Ze kunnen facturen inzien, de automatische factuure-mails inschakelen en bedrijfsgegevens zoals naam en adres wijzigen. Ze hebben op geen enkele manier toegang tot websites.

Site Administrator

Site administrators hebben volledige toegang tot een site en hebben volledige controle over alle omgevingen die aan die site zijn gekoppeld. De enige actie die ze niet kunnen doen, is een site verwijderen uit een bedrijfsaccount. Merk op dat een enkele gebruiker een site administrator kan zijn van meerdere sites.

Site Developer

Site developers hebben toegang tot de testomgeving van een enkele site. Ze hebben volledige controle over de testomgeving en kunnen alle acties uitvoeren, behalve het verwijderen van de testomgeving en het pushen naar de live-site. Merk op dat een enkele gebruiker een site developer kan zijn van meerdere sites.

Site Developers hebben binnen MyKinsta geen toegang tot analytics, gebruikersbeheer en de activiteitenlogfeatures.

Rol van bedrijfseigenaar

Er is een speciale rol genaamd company owner. Dit is de bedrijfseigenaar en is ook een company administrator. Er moet slechts één bedrijfseigenaar tegelijk zijn.

Een company owner is de enige gebruiker binnen een bedrijf die kan vragen om het sluiten van een account. Afgezien daarvan zijn ze in dagelijkse werkzaamheden voor 100% gelijk aan company administrators.

Het is mogelijk om het eigendom van een bedrijf over te dragen aan een andere company administrator. Lees voor meer informatie ons artikel in de kennisbank over de overdracht van bedrijfseigendom.