Met onze multi-gebruiker feature, kan je een team aanmaken en beheren en ze toegang verlenen tot verschillende aspecten van je website. We bieden een aantal rollen aan die het mogelijk maken om gebruikerstoegang te finetunen. In dit artikel worden de verschillende rollen met bijbehorende mogelijkheden uitgelegd die je je gebruikers kan geven.

Kijk je liever de videoversie?

Rollen op bedrijfs- en siteniveau

Wanneer je een gebruiker uitnodigt of wijzigt, dan is de eerste keuze die je moet maken de beslissing of je de gebruiker op bedrijfsniveau of siteniveau wil maken. Gebruikers op siteniveau hebben alleen toegang tot specifieke sites die je aan hen toewijst, terwijl gebruikers op bedrijfsniveau alleen toegang hebben tot gegevens op bedrijfsniveau. Alle gebruikersrollen hebben toegang tot het supportteam van Kinsta, maar we kunnen alleen helpen met sites waartoe je gebruikersrol toegang heeft.

Company Administrator

Company Administrators hebben het hoogste toegangsniveau. Ze hebben volledige controle over alle bedrijfs- en sitegegevens, inclusief Kinsta DNS en migratieverzoeken. Geef alleen Company Administrator toegang aan mensen die je vertrouwt.

Company Developer

Een Company Developer heeft toegang tot het beheer van alle sites, Kinsta DNS, en kan gebruikers op siteniveau beheren. Ze kunnen ook sites verwijderen die geen Premium testomgeving add-on hebben. Ze zien geen factuurgegevens, bedrijfsinstellingen of migratieverzoeken.

Company Billing

Een Company Billing gebruiker is een speciale rol die alleen facturatiegegevens en bedrijfsinstellingen kan zien. Ze kunnen facturen inzien, de automatische factuurmails inschakelen en bedrijfsgegevens zoals naam en adres wijzigen. Ze hebben op geen enkele manier toegang tot websites.

Site Administrator

Site administrators hebben volledige toegang tot een site en hebben volledige controle over alle omgevingen die aan die site zijn gekoppeld. De enige acties die zij niet mogen uitvoeren zijn het verwijderen van een site uit een bedrijfsaccount, het indienen of beheren van migratieverzoeken, of het aanmaken en verwijderen van premium testomgevingen. Merk op dat een enkele gebruiker een Site Administrator kan zijn van meerdere sites.

Site Developer

Site Developers hebben toegang tot de testomgevingen voor een enkele site. Zij hebben alleen controle over de testomgevingen en kunnen de meeste acties uitvoeren, behalve het verwijderen van de testomgeving of het pushen naar live. Zij kunnen geen premium testomgevingen aanmaken of verwijderen. Merk op dat een enkele gebruiker een Site Developer kan zijn van meerdere sites.

Site Developers hebben geen toegang tot analyses op bedrijfsniveau of live-omgeving, gebruikersbeheer, migraties of het activiteitenlogboek op bedrijfsniveau in MyKinsta.

Rol van bedrijfseigenaar

Er is een speciale rol genaamd company owner. Dit is de bedrijfseigenaar en is ook een company administrator. Er moet slechts één bedrijfseigenaar tegelijk zijn.

Een company owner is de enige gebruiker binnen een bedrijf die kan vragen om het sluiten van een account. Afgezien daarvan zijn ze in dagelijkse werkzaamheden voor 100% gelijk aan company administrators.

Het is mogelijk om het eigendom van een bedrijf over te dragen aan een andere company administrator. Lees voor meer informatie ons artikel in de kennisbank over de overdracht van bedrijfseigendom.