Dit is de Nederlandse vertaling van de originele Engelse juridische sectie. Het is belangrijk op te merken dat wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de onderstaande tekst accuraat is, in het geval van tegenstrijdigheid in de twee versies, dan is de Engels geldige versie. De originele juridische tekst can hier gevonden worden.

Dit Privacybeleid omvat de volgende onderdelen.

Inleiding

Kinsta Inc. (hierna: “Kinsta“, “wij“, “ons” of “onze“) levert beheerde WordPress-hostingservices, -software en -ondersteuning via onze MyKinsta-toepassing, -website en andere gerelateerde applicaties, services en personeel (gezamenlijk de “Services“). ALS U ONZE SERVICES OP ENIGERLEI WIJZE AANKOOPT OF GEBRUIKT, LEES DAN ONZE SERVICEVOORWAARDEN VOOR GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER UW WETTELIJKE VERPLICHTINGEN.

Dit Privacybeleid (het “Beleid“) geeft informatie over hoe we de persoonsgegevens (ook wel persoonlijke informatie genoemd) van personen die niet tot onze organisatie behoren, verzamelen, verwerken en delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze klanten, potentiële klanten, filialen, bezoekers van de website, en dienstverleners en hun respectievelijke vertegenwoordigers (in dit Privacybeleid “u” of “uw” genoemd).

Voor alle duidelijkheid, dit Privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld door onze klanten die onze Services gebruiken om hun eigen websites te creëren en te beheren. Indien gegevens worden verzameld en verwerkt door onze klant of diens website, heeft de klant de controle over deze gegevens. Neem direct contact op met de eigenaar of beheerder van de betreffende website voor informatie over het privacybeleid en de manier waarop deze persoonsgegevens verwerkt.

Na het lezen van dit Beleid kunt u, als u aanvullende vragen heeft of meer informatie wenst, contact met ons opnemen via privacy@kinsta.com.

Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we ze gebruiken

Zoals hieronder verder wordt uitgelegd, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens alleen om wettige redenen, zoals wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, bijvoorbeeld de Servicevoorwaarden en onze legitieme zakelijke belangen, zoals het verbeteren, personaliseren, marketen en ontwikkelen van de Services en het bevorderen van de veiligheid en beveiliging.

Informatie die u ons verstrekt

Account- en Betalingsgegevens: Als u een Kinsta-account aanmaakt via onze Services of op een andere manier met Kinsta in zee gaat, verstrekt u basiscontact- en/of accountinstellingen, zoals uw naam, e-mail, adres, bedrijfsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord en betalingsgegevens. Houd er rekening mee dat wij uw betalingsgegevens niet opslaan, maar dat de derde partij die wij inschakelen uw betalingsgegevens kan bewaren in overeenstemming met hun eigen privacybeleid en -voorwaarden.

Opmerkingen en posts op de website: Wanneer u een commentaar, forumpost of artikel op onze website achterlaat, heeft u de mogelijkheid om een profielfoto (of “Gravatar”), display-name, website (URL) en andere content of informatie naar uw keuze te leveren. Houd er rekening mee dat alle informatie die u op onze website plaatst, openbaar beschikbaar is.

Vragen en andere gegevens: Wanneer u contact met ons opneemt via onze live chat, het online contactformulier of het portaal “Een vraag?” op onze website of via e-mail of een ander communicatiemechanisme, geeft u meestal uw naam, e-mail, het onderwerp van uw aanvraag en alle andere informatie die u naar keuze wilt verstrekken.

Geen gevoelige informatie: Verstrek ons geen zeer gevoelige persoonsgegevens wanneer u de Services gebruikt of met ons communiceert – zoals sofi-nummers, gezondheids- of medische informatie, etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon. Wij verwerken niet opzettelijk zeer gevoelige persoonsgegevens en behouden ons het recht voor om deze te weigeren of te verwijderen.

Informatie die we automatisch verzamelen

We verzamelen bepaalde informatie via cookies en soortgelijke geautomatiseerde middelen wanneer u gebruik maakt van de Services, waarvan sommige persoonsgegevens kunnen zijn. Cookies en soortgelijke technologieën verzamelen niet uw unieke persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, geslacht of e-mail. De informatie die door cookies en andere geautomatiseerde middelen wordt verzameld, gaat over het algemeen over uw apparaten en activiteiten op uw apparaten, zoals de zoekgeschiedenis, het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem en de instellingen, de toegangstijden, het openen, klikken en downloaden van onze e-mail en de verwijzende URL. Als u een mobiel apparaat gebruikt, kunnen we ook gegevens verzamelen die uw apparaat, instellingen en gebruiksfrequentie identificeren. Deze gegevens kunnen worden verzameld door of gedeeld met onze externe analyse-, reclame- en anti-spampartners.

Informatie die wij ontvangen van derden

Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie verzamelen van derden, zoals openbare websites, sociale media en marketingpartners. Deze informatie kan bestaan uit namen, contactgegevens, e-mail, professionele of werkgerelateerde informatie en andere informatie die openbaar beschikbaar is.

We kunnen informatie van derden gebruiken voor onze eigen promotie- of marketingdoeleinden, zoals het verzenden van e-mails van potentiële klanten over onze Services.

Hoe we uw informatie delen

Kinsta verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met de volgende soorten dienstverleners met als enig doel het leveren, verbeteren, promoten en beveiligen van de Services:

We kunnen uw informatie ook delen zoals vereist door de wet, om mogelijke illegale activiteiten of schendingen van onze Servicevoorwaarden of andere overeenkomsten te onderzoeken, om de veiligheid van onze Services en gebruikers te beschermen, of als gevolg van een fusie, overname of overdracht met een derde partij.

Uw account en rechten controleren

Als u een vraag wilt stellen of zich zorgen maakt over hoe u uw account of gegevens kunt controleren, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via privacy@kinsta.com. Instructies voor het opzeggen van uw account vindt u hier. Afhankelijk van uw locatie, heeft u mogelijk bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals:

We kunnen een identiteitsbewijs van u vragen voordat we op een verzoek ingaan. Om een vraag of zorg over uw rechten in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@kinsta.com. Als u in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont en u bent niet tevreden met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht over uw persoonsgegevens in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende instantie.

Hoe we uw informatie beschermen en opslaan

Wij hanteren redelijke administratieve, technische en organisatorische waarborgen om te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. We beperken de toegang tot de over u verzamelde persoonsgegevens tot onze medewerkers, aannemers en bepaalde externe dienstverleners zoals hierboven besproken. Houd er echter rekening mee dat geen enkele website of opslagmechanisme 100% veiligheid kan garanderen.

Over het algemeen slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is om de Services aan u te leveren en wanneer u uw account annuleert, nemen we redelijke stappen om uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn te verwijderen. Soms kunnen we uw gegevens bewaren voor een periode na de opzegging van uw account om u in staat te stellen uw Services-account op een efficiënte manier te herstellen, als u daarvoor kiest. We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens bewaren nadat u uw account hebt opgezegd, voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, met het oog op de controle, opsporing en preventie van fraude, en voor onze verplichtingen ten aanzien van belastingen, boekhouding en financiële verslaglegging. Als wij gegevens bewaren, doen wij dit in overeenstemming met eventuele verjaringstermijnen en verplichtingen tot het bewaren van gegevens die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd.

Kinderen

Onze Services zijn bedoeld voor volwassenen van 18 jaar of ouder. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Als we merken dat we persoonsgegevens van een kind onder 16 jaar hebben verzameld, zullen we redelijke stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. Ouders of voogden die van mening zijn dat hun kind persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt en deze willen laten verwijderen, kunnen contact met ons opnemen via privacy@kinsta.com.

Internationale overdrachten en privacy-schild

De persoonlijke gegevens die wij binnen uw land verzamelen, kunnen buiten uw land worden doorgegeven aan Kinsta of haar externe aannemers of dienstverleners (hierboven vermeld) voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, maken wij gebruik van passende waarborgen die zijn goedgekeurd door de toepasselijke gegevensbeschermingsautoriteiten of vragen wij uw toestemming wanneer wij persoonsgegevens over de internationale grenzen heen overdragen. Als u zich in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, kunt u informatie vragen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen wanneer wij deze over de grenzen heen overdragen, door contact met ons op te nemen via privacy@kinsta.com.

In bepaalde gevallen geven wij uw persoonsgegevens door aan de Verenigde Staten voor verwerking en/of opslag. Om passende waarborgen te bieden ten aanzien van de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten, hebben we gecertificeerd dat we voldoen aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework (alle een “Privacy Shield Framework“). We streven ernaar om alle persoonsgegevens die we ontvangen van de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland te onderwerpen aan de van toepassing zijnde Principles of the Privacy Shield Frameworks. We houden ons aan de Privacy Shield Principles voor alle verdere overdracht van persoonsgegevens uit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, met inbegrip van de bepalingen inzake aansprakelijkheid voor verdere overdracht. Als er een conflict is tussen de voorwaarden van dit Privacybeleid en de Privacy Shield Principles, zijn de Privacy Shield Principles van toepassing. Voor meer informatie over de Privacy Shield Frameworks, en om onze certificering te bekijken, kunt u de Privacy Shield List van het Amerikaanse Ministerie van Handel bezoeken op https://www.privacyshield.gov.

De U.S. Federal Trade Commission is bevoegd voor de naleving van de Privacy Shield Frameworks. In bepaalde situaties zijn we mogelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken in antwoord op rechtmatige verzoeken van de overheid, onder andere om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid of de wetshandhaving.

EU-, VK- en Zwitserse personen met vragen of klachten moeten eerst contact met ons opnemen via privacy@kinsta.com. Als u onopgeloste problemen hebt met betrekking tot persoonsgegevens die onder de Privacy Shield Frameworks vallen en die we niet naar tevredenheid hebben behandeld, kunt u contact opnemen met JAMS, onze in de VS gevestigde derde partij voor het oplossen van geschillen (gratis) via https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim. Onder bepaalde omstandigheden, die nader zijn beschreven op de Privacy Shield website, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Wij kunnen links naar andere websites aanbieden als een service aan u of om u extra locaties te bieden waar u gebruik kunt maken van de mogelijkheden van de Services of deze kunt delen. Houd er rekening mee dat we geen banden hebben met deze andere partijen en dat we geen controle kunnen uitoefenen op en niet verantwoordelijk zijn voor hun verzameling van informatie, gebruik en openbaarmakingspraktijken. Hun privacypraktijken en -beleid doornemen en begrijpen, indien van toepassing, voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt of gebruik maakt van een van hun services. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of informatie van deze sites van derden, eventuele producten of services die via hen worden aangeboden of een ander gebruik van de sites.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Als we dit Privacybeleid wijzigen, zullen we de bijgewerkte versie via onze Services posten. Het is uw verantwoordelijkheid om dit beleid regelmatig te bekijken, en u bent gebonden aan eventuele wijzigingen in dit beleid als u gebruik maakt van onze Services of door met ons te blijven samenwerken nadat dergelijke wijzigingen zijn gepubliceerd.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit beleid of onze praktijken, kunt u ons schrijven naar:

Kinsta Inc.
t.a.v: Privacy and Data Protection Team
9 E. Loockerman St., Suite 311
Dover, DE 19901
privacy@kinsta.com