Dit is de Nederlandse vertaling van de originele Engelse juridische sectie. Het is belangrijk op te merken dat wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de onderstaande tekst accuraat is, in het geval van tegenstrijdigheid in de twee versies, dan is de Engels geldige versie. De originele juridische tekst can hier gevonden worden.

Kinsta Ltd. biedt een toonaangevend product en ondersteunt het met deze servicelevel overeenkomst (SLA). Deze SLA wordt hierbij in de overeenkomst met de klant opgenomen en maakt er een deel van uit. Begrippen die niet in deze SLA zijn gedefinieerd, hebben de definities die worden beschreven in onze Servicevoorwaarden. De rechtsmiddelen uiteengezet in deze SLA zijn het enige en exclusieve rechtsmiddel van de klant voor problemen die onder de SLA vallen. Hoewel Kinsta Ltd. deze SLA niet willekeurig zal wijzigen, kan dit van tijd tot tijd gebeuren. Als we deze SLA wijzigen, sturen we een e-mailbericht naar het e-mailadres dat de klant ons in zijn configuratiescherm heeft verstrekt. De kennisgeving zal uiteenzetten hoe de SLA zal worden gewijzigd en de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen. Het is belangrijk dat u de SLA volledig doorneemt.

1. Service standaard

Ons doel is om de dienst beschikbaar te hebben voor klanten vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar (Dienst beschikbaarheid).

Onze SLA heeft een 99,9% uptime garantie. Ons doel is om te reageren op prioriteitsniveau 1 meldingen van klanten. Wij hebben een 30 minuten eerste-reactie tijd voor noodgevallen (Error reactie). Ons error reactie doel is een tijd om een error te erkennen, niet om op te lossen. Indien we niet aan onze doelstelling kunnen voldoen zal er geen tegoed worden uitgegeven.

We realiseren ons dat onze doelen op het gebied van servicebeschikbaarheid en error reacties mogelijk niet worden gehaald. Overeenkomstig worden in lid 2 kredieten vermeld als we de beschikbaarheid of het doel van de dienst niet halen.

2. Hoe kom je in aanmerking voor tegoeden

Elk opvolgende maandelijkse factuur opvolgend van de maand waarin we de beschikbaarheid doelstelling niet hebben gehaald zal een krediet bevatten voor een dergelijke mislukking. Je krijgt een tegoed van 5% van je totale vergoeding (voor de maand waarin het doel niet werd behaald) voor elk compleet uur waarin wij niet geslaagd waren om ons beschikbaarheid doel te behalen. Gezamenlijk worden deze “SLA Credits” genoemd. SLA-credits zijn gebaseerd op onze monitoring en kunnen niet hoger zijn dan het totale bedrag aan vergoeding dat u aan ons hebt betaald voor de maand waarin wij, in paragraaf 1 vermelde beschikbaarheid van, de diensten niet hebben behaald, kunnen niet worden samengevoegd en worden niet contant uitbetaald. Indien je jouw overeenkomst beëindigt voordat het SLA-tegoed wordt toegepast, wordt er geen restitutie of andere betaling uitgevoerd.

3. Wanneer heb je geen recht voor tegoeden

  1. Indien we het beschikbaarheid doel niet halen als gevolg van geplande onderbrekingen, noodonderhoud of overmacht, ontvangt u geen tegoed.
  2. Indien het niet halen van het beschikbaarheid doel gebaseerd is op een niet-standaard omgeving, problemen met de toegang tot de klantcomputer, door de klant geschreven code of wijzigingen in diensten door andere partijen dan Kinsta Ltd., ontvangt u geen SLA-tegoed.
  3. U ontvangt geen tegoed voor onderhoud dat wordt uitgevoerd tijdens het onderstaande schema:
    maandag tot en met zondag, van 02:00 tot 05:00 uur lokale tijdzone waar de server gestationeerd is.