Ett 504-fel visas vanligtvis när anslutningen mellan din webbläsare och webbservern hålls öppen i mer än 180 sekunder, vilket gör att det sker en HTTP-timeout.

När flera begäranden kommer in vid eller nära samma tidpunkt kan vissa begäranden behöva vänta i kö för att hanteras. Så även om servern kan bearbeta begärandena, kan ett stort antal begäranden travas på hög. När kön blir för stor och processerna väntar för länge ignoreras de äldre begärandena av servern, vilket gör att ett 504 gateway-fel returneras.

Precis som när det gäller de flesta felsökningarna är det första steget att ta reda på vad som är grundorsaken till felet.

Hitta och lösa ett 504 Gateway Timeout-fel

Fel vid import

Om felet inträffar under en import kan du prova att köra importen direkt på servern med WP-CLI eller ett lokalt PHP- eller Bash-skript. Detta kommer att kringgå HTTP-anslutningen helt, så att du kan slutföra importen utan ett 504-fel.

CDN från tredje part

Om din webbplats använder ett CDN från tredje part utöver Kinsta’s Cloudflare-integrering, ska du inaktivera eller tillfälligt kringgå det CDN:et.

Kontrollera uppladdningssökväg

Om du ser ett fel som är relaterat till filsökvägen när du försöker ladda upp en fil (exempelvis lägga till och ladda upp en bild till innehållet) kan uppladdningssökvägen vara felaktig. Detta är vanligast direkt efter att man har migrerat en webbplats. Beroende på konfigurationen på din tidigare host kan uppladdningssökvägen ha anpassats. Detta kan du antingen se i tabellen wp_options eller i WordPress-instrumentpanelen (Inställningar > Media > Ladda upp filer).

Om du ser alternativ som är märkta Lagra uppladdningar i den här mappen och Fullständig webbadress-sökväg till filer, i WordPress-instrumentpanelen, har de anpassats. Motsvarande uppgifter i databasen finns i tabellen wp_options table i alternativen  upload_path och upload_url_path.

Du kan ta bort allt i dessa fält (antingen i WordPress-instrumentpanelen eller databasen) för att återgå till standardinställningarna.

Filstorlek för uppladdningar

Om du ser ett fel som är relaterat till filstorlek när du försöker ladda upp en fil ska du kontrollera storleken på de filer som du försöker ladda upp. Vissa CDNs begränsar storleken på de filer som du kan ladda upp. Om du använder ett CDN från tredje part kontrollerar du den maximala uppladdningsstorleken i CDN-inställningarna och kontrollerar att dina uppladdningar håller sig inom gränsen. Om din webbplats kräver att filstorleken är så stor, kan du istället justera den maximala uppladdningsstorleken på ditt CDN (om möjligt).

Skadad databas

Ibland kan en skadad databas vara källan till 504-fel. Om du upptäcker fel som indikerar en skadad databas (exempelvis ”En eller flera databastabeller är inte tillgängliga. Databasen kan behöva repareras.” när du loggar in på WordPress-instrumentpanelen) kan du kolla in vår guide om att reparera en korrupt databas.

Plugins och teman

Även om det inte är lika vanligt, kan det hända att ett plugin eller ett tema är källan till ett 504-fel. Det bästa sättet att testa detta är att inaktivera alla plugins och byta till ett standardtema. Om problemet är löst återaktiverar du dina plugins ett efter ett och återaktiverar ditt tema tills problemet återkommer. När du vet vilket plugin eller tema som är källan, kan du skicka en kopia av felet till plugin- eller temautvecklaren så att de kan hjälpa dig att lösa problemet.

Fellogg

Kontrollera error.log för din webbplats i MyKinsta (eller ladda ner den via SFTP) för att begränsa källan till felet. Om inget uppenbart sticker ut kan det vara till hjälp att aktivera WP-DEBUG.

Trafik och cachelagring

Kontrollera besöksrapporten i MyKinsta Analytics för att se om din webbplats upplever en trafiktopp och / eller ett stort antal begäranden som inte har cachelagrats. Det kan vara en bra idé att starta en chatt med vårt supportteam i det här fallet, så att vi kan hjälpa dig att avgöra om begärandena är legitima och om fler resurser (som PHP-bearbetare) kan behövas.

Öka antalet PHP-bearbetare

I vissa fall kan det krävas fler PHP-bearbetare. Om du inte är säker kan vårt supportteam hjälpa dig att avgöra om det behövs fler PHP-bearbetare på din webbplats.

Begränsa trafiken

Det kan hända att din webbplats upplever en trafiktopp eller bara mer trafik generellt, och att ökande resurser inte är ett alternativ. I så fall kan du förhindra att för många samtidiga begäranden kommer in till servern genom att implementera ett kösystem som Queue-it, Queue-Fair eller Crowdhandler.