Kinsta tar ut avgifter för databashosting baserat på databasens storlek och körtid. Med Database Analytics så kan du få en inblick i din databasanvändning. För att få tillgång till dessa djupgående rapporter går du till din databas Analytics-sida.

Analytics-sidan visar lagring och körtid för din databas samt CPU- och minnesanvändning.

Du kan välja att se data för de senaste 24 timmarna, 7 dagarna, 30 dagarna eller den aktuella faktureringscykeln (Aktuell månad i rullgardinsmenyn).

Databas Analytics i MyKinsta.
Databas Analytics i MyKinsta.

Lagring

Lagringsdiagrammet visar den data som lagras i databasen för den valda tidsperioden.

Lagringsdiagram i Databas Analytics.
Lagringsdiagram i Databas Analytics.

Körtid

Rapporten om körtid visar den totala tiden som databasen har körts efter att den har byggts och distribuerats, med tillhörande databasresurstyp (databasstorlek).

Körtids-rapport i Databas Analytics.
Körtids-rapport i Databas Analytics.

CPU-användning

Diagrammet för CPU-användning visar genomsnittet av det totala CPU-användningen för den valda tidsperioden, uttryckt i procent av instansens CPU-resurser. Om du ser en hög procentuell andel CPU-användning (nära 100 %) så rekommenderar vi en större databastyp med mer tillgänglig CPU. Du kan ändra storleken i Databasinställningar (Databasinställningar > Grundläggande) detaljer om du behöver en större databas.

Diagram över CPU-användning i Databas Analytics.
Diagram över CPU-användning i Databas Analytics.

Användning av minne

Diagrammet över minnesanvändning visar genomsnittet av det totala minnet (RAM) som används under den valda tidsperioden. Om en databas använder det mesta eller allt tillgängligt minne så rekommenderar vi en större databastyp med mer tillgängligt minne. Du kan ändra storleken i Databasinställningar (Databasinställningar > Grundläggande) detaljer om du behöver en större databas.

Diagram över minnesanvändning i Databas Analytics.
Diagram över minnesanvändning i Databas Analytics.

Ytterligare anteckningar

Analytics-data sparas i 30 dagar. Vi föreslår att du kontrollerar din Databas Analytics ofta efter att du först skapat din databas på Kinsta och därefter regelbundet. Om du ser någon oförklarlig analysdata eller inkonsekvens som oroar dig, låt vårt supportteam veta så kan vi undersöka ytterligare för att hjälpa till att fastställa orsaken.