Du kan importera och exportera en MariaDB-databas i Kinsta’s Databashosting med hjälp av ett verktyg som TablePlus eller kommandoradsgränssnittet (CLI). Mer information om hur du använder en databas-klient med din MariaDB-databas finns i vår guide om hur du ansluter och hanterar din Kinsta-databas med TablePlus.

Installationen av databas-servern och kommandona varierar för varje databas-typ. Den här artikeln är specifik för MariaDB. För andra databas-typer, se:

Installera MariaDB

Om du ännu inte har installerat MariaDB på din lokala dator måste du installera detta för att kunna ansluta till din databas. Beroende på ditt operativsystem kan du installera MariaDB på följande sätt.

Windows

Ladda ner och installera Maria DB GUI Server.

MacOS

Med Homebrew ersätter du X i följande kommando med den mindre version av MariaDB som du vill installera:

brew install [email protected]

Linux

Använd MariaDB Server-arkivet och installera mariadb-client.

Kinsta-databasens autentiserings-uppgifter

Du hittar dina databas-uppgifter under Externa anslutningar på sidan Databasinformation.

Importera en MariaDB-databas

Använd följande kommando för att exportera databasen och ersätt EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT och DATABASE_NAME med informationen från databasens externa anslutningar. Ersätt export.sql med sökvägen och namnet på den databas som du vill importera:

mariadb -h EXTERNAL_HOSTNAME -u USERNAME -P PORT -p DATABASE_NAME < export.sql

Ange sedan databasens lösenord när du uppmanas att ange detta.

Inget utdata kommer att produceras om det inte finns fel, vilket kommer att skrivas ut på kommandoraden. För att kontrollera att importen har lyckats kan du därefter använda SHOW TABLES; eller ett liknande kommando för att granska uppgifterna i din databas.

Exportera en MariaDB-databas

Använd följande kommando för att exportera databasen och ersätt EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT och DATABASE_NAME med informationen från din databas externa anslutningar. Ersätt export.sql med sökvägen och filnamnet för den databas som du vill exportera:

mariadb-dump --no-tablespaces -h EXTERNAL_HOSTNAME -u USERNAME -P PORT -p DATABASE_NAME > export.sql

Ange databasens lösenord när du uppmanas att ange detta.

När exporten är klar kommer din databasfil (t.ex. export.sql) att finnas tillgänglig på den sökväg som du angav i kommandot mariadb-dump. Du kan sedan öppna filen med en vanlig textredigerare (t.ex. TextEdit, Notepad++, Sublime Text osv.) eller ett databas-verktyg som TablePlus för att granska de exporterade uppgifterna.

Relaterad dokumentation

Hänvisat innehåll