Du kan importera och exportera en MySQL-databas i Kinsta’s Databashosting med hjälp av ett verktyg som TablePlus eller kommandoradsgränssnittet (CLI). Mer information om hur du använder en databasklient med din MySQL-databas finns exempelvis i vår guide om hur du ansluter och hanterar din Kinsta-databas med TablePlus.

Installationen av databas-servern och kommandona varierar för varje databastyp. Den här artikeln är specifik för MySQL. För andra databastyper, se:

Installera MySQL

Om du ännu inte har MySQL installerat på din lokala dator måste du installera detta för att kunna ansluta till din databas. Beroende på ditt operativsystem kan du installera MySQL på följande sätt.

Windows

Ladda ner och installera MySQL Community Server (GUI-applikation).

MacOS

Välj ett av följande alternativ för att installera MySQL på MacOS:

Debianbaserad Linux (Debian, Ubuntu, Mint, etc.)

Använd det officiella MySQL APT-arkivet och installera paketet mysql-client.

RedHat-baserade Linux (RedHat Fedora, CentOS, etc.)

Använd det officiella MySQL Yum-arkivet och installera paketet mysql-client.

Kinsta-databasens autentiserings-uppgifter

Du hittar dina databasuppgifter under Externa anslutningar på sidan Info om databasen.

Importera en MySQL-databas

Använd följande kommando för att exportera databasen och ersätt EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT och DATABASE_NAME med informationen från databasens externa anslutningar. Ersätt export.sql med sökvägen och namnet på den databas som du vill importera:

mysql -h EXTERNAL_HOSTNAME -u USERNAME -P PORT -p DATABASE_NAME < export.sql

Ange sedan databasens lösenord när du uppmanas att ange detta.

Inget utdata kommer att produceras om det inte finns fel, vilket kommer att skrivas ut på kommandoraden. För att kontrollera att importen har lyckats kan du exempelvis använda SHOW TABLES; eller ett liknande kommando för att granska uppgifterna i din databas.

Exportera en MySQL-databas

Använd följande kommando för att exportera databasen och ersätt EXTERNAL_HOSTNAME, USERNAME, PORT och DATABASE_NAME med informationen från din databas externa anslutningar. Ersätt export.sql med sökvägen och filnamnet för den databas som du vill exportera:

mysqldump --no-tablespaces -h EXTERNAL_HOSTNAME -u USERNAME -P PORT -p DATABASE_NAME > export.sql

Ange databasens lösenord när du uppmanas att ange detta.

När exporten är klar kommer din databasfil (t.ex. export.sql) att finnas tillgänglig på den sökväg som du angav i kommandot mysqldump. Du kan därefter öppna filen med en vanlig textredigerare (t.ex. TextEdit, Notepad++, Sublime Text osv.) eller ett databas-verktyg som TablePlus för att granska de exporterade uppgifterna.

Relaterad dokumentation

Hänvisat innehåll