Kinsta använder buildpacks, ett projekt med öppen källkod som underhålls av Heroku. Detta nyttjas för att automatiskt bestämma och skapa en container för din applikation baserat på ditt arkiv. Buildpacks är skript som körs när din applikation distribueras för att installera beroenden för din applikation och konfigurera din miljö. Om du vill använda buildpacks så väljer du alternativet Konfigurera containeravbildning automatiskt när du lägger till din applikation.

Vi stöder följande programspråk för buildpacks:

Om du vill använda en annan språkversion för din applikation så måste du ange versionen i applikationens filer.

Om du vill använda ett språk som inte stöds av buildpack så måste du använda en Dockerfil. När du lägger till din applikation så kan du välja alternativet Använd Dockerfil för att ställa in containeravbildning.

Konfigurera buildpacks

Vissa applikationer kräver ingen konfiguration, men vissa kräver specialiserade kommandon och alternativ för att köras, t.ex:

Miljövariabler – Du kan behöva ställa in vissa miljövariabler för att köra applikationen.

Processer – Kinsta kan automatiskt upptäcka ditt webbprocesskommando. Du kan ändra detta vid behov och du kan definiera ytterligare processer.

Processer i en Procfil – Du kanske vill definiera dina processer i en Procfil i din programkod.

Lägg till eller redigera Buildpacks

Du kan hantera buildpacks på sidan Inställningar för din applikation. Om du vill lägga till ytterligare buildpacks så klickar du på Lägg till buildpack. Om du vill ta bort eller ändra ordningen på applikationens buildpacks så klickar du på Redigera buildpacks.

När du lägger till ett buildpack så läggs detta till automatiskt i slutet av listan över buildpacks, så du kan behöva ändra ordningen på dessa. Du kan dra och släppa buildpacken för att ändra deras ordning i modalrutan/ popupfönstret Redigera buildpacks.