Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Deno-applikation för att distribuera den på Kinsta’s tjänster för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Deno är en JavaScript-, TypeScript- och WebAssembly-runtime som låter dig köra kod utanför en webbläsare och som vidare låter dig bygga säkra applikationer på serversidan. Mer information finns på Denos hemsida.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta de beroenden som definieras i din package.json-fil automatiskt .

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Deno.
  2. I MyKinsta så lägger du till en applikation med Hello World – Deno. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på din applikations webbadress.

Deno Hello World-sidan efter en framgångsrik installation.
Deno Hello World-sidan efter en framgångsrik installation.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer automatiskt in miljövariabeln PORT. Du behöver inte definiera den eller hårdkoda den i applikationen.

Startkommando

När du distribuerar applikationen så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med npm start som start-kommando.

Livscykel för distribuering

Närhelst som en distribuering initieras (genom att skapa en applikation eller omdistribuera på grund av ett inkommande utförande) så körs kommandot npm build command, följt av kommandot npm start.