Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Django-applikation för att distribuera den på Kinsta’s tjänster för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Django är ett Python-baserat webb-ramverk, så Kinsta installerar automatiskt beroenden som definieras i din requirements.txt-fil under byggprocessen.

Kommandot python manage.py collectstatic körs vid varje byggning för att samla alla statiska filer till den katalog som definieras i STATIC_ROOT.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Django.
  2. I MyKinsta så lägger du till en applikation med Hello World – Django-arkivet.
  3. I Miljövariabler, Nyckel 1 skriver du in SECRET_KEY, och i Värde 1, lägger du till en slumpmässig sträng, väljer Tillgänglig under körtid och Tillgänglig under byggprocessen.
  4. I Konfigurera dina processer så anger du gunicorn helloworld.wsgi i Start-kommandot.

Appen är tillgänglig så snart som byggandet är klart, och standard-Djangosidan som bekräftar en lyckad installation laddas på din applikations webbadress.

Lyckad installation av Django.
Lyckad installation av Django.

Miljövariabler

SECRET_KEY ska inte lagras i ditt arkiv utan ska snarare ställas in i en miljövariabel med en slumpmässig sträng.

Inställning av webbserver

Startkommando

När du distribuerar en applikation så skapar Kinsta en process baserad på Procfile automatiskt i roten av förvaringsarkivet. Se till att använda det här kommandot för att köra din server:

web: gunicorn helloworld.wsgi