Om du redan har en Heroku-databas så kan du migrera alla databastyper som stöds av Kinsta’s databashosting.

Exportera databasen från Heroku

Följ stegen i Herokus dokumentation för att fånga och hämta en säkerhetskopia av din PostgreSQL-databas med PGBackups.

Skapa en ny databas på Kinsta

I MyKinsta så skapar du en ny databas (Databaser > Lägg till databas). Om du ansluter databasen till en applikation som finns på Kinsta så måste du välja samma region för både din applikation och din databas.

Skapa en PostgreSQL-databas i MyKinsta.
Skapa en PostgreSQL-databas i MyKinsta.

Återställ databasen på Kinsta

  1. Ladda ner och installera valfri databasklient på din lokala dator. I den här guiden så använder vi TablePlus.
  2. Anslut till din Kinsta-databas.
  3. Återställ din Heroku-databassäkerhetskopia till din Kinsta-databas.
  4. När återställningen är klar så finns data nu i din Kinsta-databas. Använd en intern anslutning för att ansluta din databas till en applikation som finns på Kinsta. Om du vill ansluta din databas till en applikation som finns någon annanstans så använder du databasens externa anslutningsuppgifter.

Relaterad dokumentation