Om du vill rikta webbplatsens A-post med DNS från tredje part måste du först hitta din webbplats IP-adress.

Logga in på MyKinsta, gå till WordPress webbplatser > webbplatsnamn > Info och leta efter Webbplatsens IP-adress under Grundläggande information. Det här är den IP-adress som du behöver för din A-post.

Efter detta måste du logga in där du hanterar domänens DNS. Det är din DNS-leverantör som domänens namnservrar riktas mot. Detta kan vara din domäns registrator men kan även vara en annan DNS-leverantör.

Mer detaljerad information om hur du uppdaterar DNS hos några populära registratorer och DNS-hanterare finns i följande artiklar: