När du väljer alternativet Ställ in containeravbilden automatiskt, kommer buildpack att använda den senaste tillgängliga versionen, om du inte anger en version i applikationskoden. Om du vill använda en annan språkversion för din applikation måste du ange versionen i applikationens filer.

Metoden för att ställa in versionen varierar beroende på språk. Nedan har vi inkluderat exempel för de språk som stöds för närvarande.

Ruby

För att ange din Ruby-version inkluderar du följande i din Gem-fil:

"https://rubygems.org"
ruby "2.5.1"

Node.JS

Om du vill ange din Node.js-version och npm-version inkluderar du följande i din applikations package.json-fil:

"engines": {
  "node": "^16.14.0",
  "npm": "^8.3.1"
}

Python

Om du vill ange din Python-version inkluderar du följande i din applikations-fil runtime.txt:

python-3.10.6

Java

Ange din Java-version genom att inkludera följande i applikationen i filen system.properties:

java.runtime.version=11

Scala

Om du vill ange din Scala-version inkluderar du följande i din applikations build.sbt-fil:

scalaVersion := "2.13.8"

PHP

Om du vill ange din PHP-version inkluderar du följande i din applikations composer.json-fil:

{
  "require": {
    "php": "~8.0.0"
  }
}

Go

Om du vill ange din Go-version inkluderar du följande i din programfil go.mod:

// +heroku goVersion go1.11
go 1.11