Med vår fleranvändarfunktion kan du skapa och hantera ett team och ge dem tillgång till olika delar av dina webbplatser. På sidan för Företagsanvändare kan du bjuda in användare till ditt företag eller dina webbplatser.

Obs: Du kan även bjuda in en användare till en webbplats (men inte ditt företag) på sidan för Webbplatsanvändare (Webbplatser > webbplatsnamn > Användare).

För en detaljerad förklaring av de olika åtkomsttyperna, ta en titt på vår guide om hur MyKinsta’s användarroller fungerar.

Vill du se videoversionen?

Följ stegen nedan för att bjuda in en användare:

  1. Logga in på MyKinsta.
  2. Klicka på Användare i det vänstra sidofältet för att komma åt sidan Företagsanvändare.
  3. Klicka på knappen Bjud in användare i det övre högra hörnet

   Bjud in användare till ditt företag eller din webbplats i MyKinsta.
   Bjud in användare till ditt företag eller din webbplats i MyKinsta.

  4. I popup-fönstret/modalfönstret som visas anger du e-postadressen för den användare som du vill bjuda in. Du kan bjuda in upp till 10 användare genom att separera deras e-postadresser med kommatecken i e-postfältet.
  5. Välj företagsåtkomst eller webbplatsåtkomst bredvid e-postfältet
   1. Om du valde Företagsåtkomst kan du välja mellan Företagsadministratör, Utvecklare eller Fakturering
   2. Om du valde webbplatsåtkomst kan du välja en eller flera webbplatser och ange användarnas åtkomstnivå för varje webbplats (administratör eller utvecklare).
  6. Klicka på knappen Bjud in användare längst ner i fönstret.
   Information om användarinbjudan med företagsåtkomst.
   Information om användarinbjudan med företagsåtkomst.

   Information om användarinbjudan med webbplatsåtkomst.
   Information om användarinbjudan med webbplatsåtkomst.

Om du behöver skicka en inbjudan till en användare igen kan du använda knappen Skicka igen bredvid den väntande inbjudningen. Om du behöver ta bort den väntande inbjudningen klicka på ikonen Ta bort (papperskorgen) i slutet av raden för att radera.

Återsänd väntande användarinbjudan i MyKinsta.
Återsänd väntande användarinbjudan i MyKinsta.