Med vår fleranvändarfunktion kan du skapa och hantera ett team och ge dem tillgång till olika delar av dina webbplatser.

Vill du se videoversionen?

Följ stegen nedan för att bjuda in en användare till ditt företag:

  1. Logga in på MyKinsta.
  2. Klicka på Användare i den vänstra sidofältet för att komma till sidan Användarhantering.
  3. Klicka på knappen Bjud in medlemmar i det övre högra hörnet

   Bjud in användare till ditt företag eller din webbplats i MyKinsta.
   Bjud in användare till ditt företag eller din webbplats i MyKinsta.

  4. I popup-fönstret/modalfönstret som visas anger du e-postadressen för den användare som du vill bjuda in.
  5. Välj företagsåtkomst eller webbplatsåtkomst bredvid e-postfältet
   1. Om du valde Företagsåtkomst kan du välja mellan Företagsadministratör, Utvecklare eller Fakturering
   2. Om du valde webbplatsåtkomst kan du välja en eller flera webbplatser och ange användarnas åtkomstnivå för varje webbplats (administratör eller utvecklare).
  6. Klicka på knappen Bjud in användare längst ner i fönstret.
   Information om användarinbjudan med företagsåtkomst.
   Information om användarinbjudan med företagsåtkomst.

   Information om användarinbjudan med webbplatsåtkomst.
   Information om användarinbjudan med webbplatsåtkomst.

För en detaljerad förklaring av de olika åtkomsttyperna, kan du ta en titt på vår guide om hur MyKinsta’s användarroller fungerar.

Om du behöver skicka en inbjudan till en användare igen kan du använda knappen Skicka igen bredvid den väntande inbjudningen. Om du behöver ta bort den väntande inbjudningen klickar du på papperskorgen i slutet av raden för att radera den.

Återsänd väntande användarinbjudan i MyKinsta.
Återsänd väntande användarinbjudan i MyKinsta.