Om du vill ta bort en användare från företaget loggar du in på MyKinsta, klickar på Användare till vänster och klickar på papperskorgs-ikonen (ta bort) till höger om användarens rad.

Föredrar du att titta på videoversionen?

När du klickar på knappen visas ett popupfönster med en bekräftelsemodal. Klicka på den röda knappen Ta bort om du vill bekräfta att användaren har avlägsnats. OBS: Om du tar bort en användare från ett företag tas användaren även bort från alla webbplatser som är associerade med företaget.

 

Du kan ta bort flera användare från företaget samtidigt. Använd kryssrutan till vänster om varje användare för att välja de du vill ta bort. När flera användare är markerade visas kontextkänsliga knappar nära tabellens översta del. Klicka på knappen Ta bort och klicka på Ta bort från [företagsnamn] i rullgardinsmenyn. Klicka på knappen Ta bort i bekräftelsemodalen / popup-fönstret som visas för att slutföra borttagningen.