När du skapar en app har du två alternativ för byggmiljön, Ställ in containeravbilden automatiskt eller Använd Dockerfile för att konfigurera containeravbilden.

Buildpacks

Vi använder Buildpacks, ett projekt med öppen källkod som underhålls av Heroku. När du lägger till din applikation väljer du alternativet Ställ in containeravbild automatiskt, så kommer vi automatiskt att bestämma och använda motsvarande byggpaket för att skapa en container för din applikation baserad på ditt arkiv.

Om du vill använda en annan språkversion för din applikation måste du ange versionen i applikationens filer.

Dockerfil

Om du vill ha mer kontroll eller redan har en egen anpassad Docker-avbildning kan du använda en Dockerfil i ditt arkiv istället för att låta Kinsta ställa in körtiden automatiskt med ett buildpack.

För att använda en Dockerfil väljer du alternativet Använd Dockerfile för att ställa in containeravbild när du lägger till din applikation.

Dockerfile-sökvägen är sökvägen till din Dockerfile i förhållande till arkivroten. Om din Dockerfile exempelvis finns i arkivets rot, skriv in Dockerfile i det fältet. Om din Dockerfile finns i en underkatalog med namnet app, ange sökvägen till Dockerfilen: app/Dockerfile.

Context är sökvägen i arkivet som vi behöver ha tillgång till för att bygga din applikation. De flesta applikationer är byggda från arkivroten, och du kan ange arkivroten (.) i fältet Context. Om din applikation behöver byggas från en underkatalog (t.ex. en app), anger du sökvägen till underkatalogen i fältet Context: app.

Fyll i resten av fälten för att lägga till din applikation och klicka på knappen Lägg till applikation.

Lägg till en applikation med en Dockerfil-byggnadstyp.
Lägg till en applikation med en Dockerfil-byggnadstyp.