När du hostar din WordPress-webbplats med Kinsta kan du även använda vår Kinsta DNS-tjänst för att hantera dina DNS-poster. Detta är valfritt (du kan hantera dina DNS-poster var du vill), men om du vill dra nytta av vår premium DNS-tjänst och hantera din DNS med Kinsta, följ instruktionerna nedan.

Så här fungerar DNS (Grunderna)

När någon skriver in din domän (DinWebbplats.com) i sin webbläsare använder datorn DNS-systemet för att slå upp vilka namnservrar som den kan kontakta för att hämta DNS-information. Detta kommer att returnera något i stil med detta:

 • ns-155.awsdns-22.com
 • ns-326-awsdns-15.net
 • ns-1352-awsdns-29.org
 • ns-1536-awsdns-08.co-uk

Besökarens dator kontaktar sedan en av dessa namnservrar för att slå upp IP-adressen för domänen. Den letar efter A-posten för DNS:et, som innehåller IP-adressen, och som riktas mot servern där den hostas. I det här fallet vill du att din A-post ska riktas mot Kinstas IP. Besökarens dator ansluter sedan till Kinstas IP för att ladda DinWebbplats.com.

Vad är Kinsta DNS?

Alla Kinsta-planer inkluderar Kinsta DNS, en premium Anycast DNS-tjänst som drivs av Amazon Route53. Route53 rankas konsekvent som en av de snabbaste DNS-tjänsterna i världen, och stöder till och med latens och geolokaliseringsbaserad routning för att säkerställa snabba svarstider.

Till skillnad från andra WordPress-hostar som tar extra betalt för premium DNS, kan alla Kinsta-kunder dra nytta av Kinsta DNS utan extra kostnad. Antalet domäner som du kan lägga till i Kinsta DNS är samma som antalet webbplatser som din plan tillåter.

Konfigurera Kinsta DNS för din domän

Om du vill konfigurera din domän med Kinsta DNS klickar du på fliken Kinsta DNS i MyKinsta och klickar på Lägg till din första domän. Om du redan har lagt till en Kinsta DNS-zon klickar du istället på Lägg till domän i det övre högra hörnet på sidan.

Kinsta DNS-inställningar i MyKinsta.
Kinsta DNS-inställningar i MyKinsta.

Ange sedan din domän i modalen/popup Lägg till domän. Om du använder Google Workspace för e-post kan du kontrollera alternativet Lägg till Gmail MX Poster för att automatiskt lägga till de nödvändiga MX-posterna. Tänk på att detta endast lägger till MX-posterna, och du kan behöva lägga till ytterligare CNAME- och TXT-verifieringsposter för Google Workspace senare.

När du har gått in i din domän klickar du på Lägg till domän för att gå vidare till nästa steg.

Lägg till ditt domännamn i Kinsta DNS.
Lägg till ditt domännamn i Kinsta DNS.

Din domän är nu redo att pekas mot fyra namnservrar som de nedan:

 • ns-332.awsdns-41.com
 • ns-1255.awsdns-28.org
 • ns-618.awsdns-13.net
 • ns-1650.awsdns-14.co.uk
Kinsta DNS-namnsservrar i MyKinsta.
Kinsta DNS-namnsservrar i MyKinsta.

Därefter måste du uppdatera domänens namnservrar hos domänregistratorn. Processen med att uppdatera namnservrar är specifik för varje registrator, så se till att konsultera registratorns dokumentation eller kontakta deras supportteam om du är osäker på hur du uppdaterar dina namnservrar.

I det här exemplet uppdaterar vi namnservrar på Google Domains med Kinsta DNS-namnserveradresserna nedan. Observera att dessa namnserveradresser är specifika för our-exempeldomänen, så se till att du kopierar rätt namnserveradresser för din domän.

 • ns-1896.awsdns-45.co.uk
 • ns-1489.awsdns-58.org
 • ns-476.awsdns-59.com
 • ns-992.awsdns-60.net

I Google Domains klickar du på domänens DNS-flik och väljer alternativet Använd anpassade namnservrar. Lägg till de fyra Kinsta DNS-namnserveradresserna och klicka på Spara.

Uppdatera namnservrar i Google Domains.
Uppdatera namnservrar i Google Domains.

När du har uppdaterat namnservrarna hos domänregistratorn kan det ta 24-48 timmar innan ändringarna sprids över Internet. Medan du väntar på att detta ska ske kan du börja lägga till alla DNS-poster som krävs, vilket förklaras i nästa avsnitt.

Så här lägger du till DNS-poster

Kinsta DNS stöder en mängd olika DNS-posttyper, inklusive A-poster, CNAME-poster, MX-poster, TXT-poster med mera. I det här avsnittet går vi igenom alla DNS-poster som stöds och visar hur du konfigurerar dem i Kinsta DNS.

Kinsta DNS-sidan klickar du på den domän som du vill hantera för att börja lägga till eller redigera DNS-poster. Klicka på knappen Lägg till DNS-post eller Ändra DNS-post när du har lagt till eller redigerat en post för att spara ändringarna.

A-post

En A-post mappar ett domännamn till IPV4-adressen för en server och krävs för att en webbplats ska kunna betjänas via ett domännamn. För specifik information om hur du lägger till och riktar din domän mot Kinsta, se vår djupgående guide här.

 • Hostnamn: Specificera en underdomän om du konfigurerar en underdomän. Om du konfigurerar en A-post för din rotdomän lämnar du fältet Hostnamn tomt.
 • IPV4-adress: Ange din IP-adress (IPv4).
 • TTL (Time to Live): Vi rekommenderar att du använder standardinställningen 1 timme.
 • Lägg till DNS-post med och utan WWW: Markera den här rutan om du samtidigt vill lägga till CNAME-posten automatiskt för din www-domän.
Lägga till en A-post i Kinsta DNS
Lägga till en A-post i Kinsta DNS

AAAA-post

En AAAA-post mappar ett domännamn till IPV6-adressen för en server som stöder en IPV6-adress.

Det kan finnas ett par situationer när du kanske bör lägga till en AAAA-post i Kinsta DNS:

 • Om du har en underdomän bör du rikta den mot en annan server som stöder IPV6.
 • Om du använder Kinsta DNS för att hantera huvuddomänens DNS, men riktar huvuddomänen mot en annan server som stöder IPV6.

Du kommer inte att kunna använda detta för din webbplats hos Kinsta, eftersom vi endast stöder IPV4-adresser.

 • Hostnamn: Ange den underdomän som du konfigurerar. Om du konfigurerar en AAAA-post för rotdomänen lämnar du fältet Hostnamn tomt.
 • IPV6-adress: Ange serverns IPV6-tillägg.
 • TTL (Time to Live): Vi rekommenderar att du använder standardinställningen 1 timme.
 • Lägg till DNS-post med och utan WWW: Markera bara den här rutan om du skapar AAAA-posten för rotdomänen och samtidigt vill göra ett automatiskt tillägg av CNAME-posten för din www-domän.
Lägga till en AAAA-post i Kinsta DNS.
Lägga till en AAAA-post i Kinsta DNS.

CNAME-post

En CNAME-post hanterar mappningen för ett annat hostnamn. CNAMEs används ofta för att mappa en www-domän till en icke www-domän (exempelvis www.kinstalife.com till kinstalife.com). Om du markerade rutan Lägg till DNS-post med och utan www när du lade till en A- eller AAAA-post har CNAME för din www-domän redan lagts till. För specifik information om hur du lägger till och riktar din domän mot Kinsta, kan du kolla in vår djupgående guide här.

 • Hostnamn: Ange hostnamnet för underdomänen.
 • Riktas mot: Ange det hostnamn som du vill att CNAME ska matcha.
 • TTL (Time to Live): Vi rekommenderar att du använder standardinställningen 1 timme.
Lägga till CNAME-post i Kinsta DNS.
Lägga till CNAME-post i Kinsta DNS.

CAA-post

En CAA-post är en valfri DNS-post som gör att du kan ange vilka certifikatutfärdare som får utfärda SSL-certifikat för din domän. Om en domän inte har några CAA-poster kan en certifikatutfärdare generera ett SSL-certifikat för den om det begärs. Om du konfigurerar en CAA-post får du ytterligare ett säkerhetslager för att förhindra att certifikatutfärdare som inte är betrodda utfärdar SSL-certifikat för din domän.

CAA-postens följer formatet nedan:

your-domain.com CAA <flags> <tag> <value>

Låt oss ta en närmare titt på varje element i CAA-posten.

CAA-flagga

En CAA-flagga anger om en certifikatutfärdare får använda den information som anges i en CAA-post. Flaggan har två värden – 0  eller  1

 • Om CAA-flaggan är inställd på 0 betyder detta att en certifikatutfärdare får använda informationen i CAA-posten även om den inte känner igen CAA-taggen.
 • Om CAA-flaggan är inställd på 1 betyder detta att en certifikatutfärdare inte får använda CAA-posten om den inte känner igen CAA-taggen.

CAA-tagg

En CAA-tagg anger det tillåtna beteendet för auktoriserade certifikatutfärdare när SSL-certifikat utfärdas. Taggen har generellt ett av tre värden – issue, issuewild, iodef, men även anpassade värden som är specifika för vissa CAs stöds.

 • Med issue-taggen kan en certifikatutfärdare generera ett icke-wildcard SSL-certifikat.
 • Med issuewild-taggen kan en certifikatutfärdare generera ett wildcard SSL-certifikat.
 • Med iodef-taggen kan du få e-postaviseringar om en ogiltig SSL-certifikatbegäran görs.

CAA-värde

Ett CAA-värde anger domännamnet för en certifikatutfärdare. CAA-värdet för Let’s Encrypt (en populär certifikatutfärdare) är letsencrypt.org. Om CAA-värdet är inställt på ;, får ingen certifikatutfärdare utfärda ett SSL-certifikat för domänen. För att kunna lägga till en CAA-post i Kinsta DNS behöver du hostnamnet, CAA-värdet (certifikatutfärdarens domännamn), CAA-flaggan och CAA-taggen. I det här exemplet ska vi lägga till CAA-posten nedan.

kinstalife.com. CAA 0 issue “digicert.com”

Den här CAA-posten kan läggas till i Kinsta DNS på det här viset:

Lägga till en CAA-post i Kinsta DNS.
Lägga till en CAA-post i Kinsta DNS.

MX-post

MX-poster används för e-postroutning, och de specifika posterna varierar beroende på vad din e-postleverantör ger dig.

 • Hostnamn: Ange hostnamnet för din e-postadress.
 • Riktas mot: Specificera hostnamnet för din e-postleverantör.
 • Prioritet: Ange prioritetsnumret för MX-posten.
 • TTL (Time to Live): Vi rekommenderar att du använder standardinställningen 1 timme.

Låt oss exempelvis konfigurera MX-poster för MX Route, en populär tjänst för e-posthosting. Nedan är MX-posterna som tillhandahålls av MX Route:

 1. echo.mxrouting.net (prioritet 10)
 2. echo-relay.mxrouting.net (prioritet 20)

Den första MX-posten kan läggas till så här:

Första MX-posten för MX Route.
Första MX-posten för MX Route.

Därefter kan den andra MX-posten läggas till så här (lägg märke till de olika Riktas mot hostnamn och Prioritet):

Lägga till den andra MX Route MX-posten.
Lägga till den andra MX Route MX-posten.

Lägga till Gmail MX-poster på en ny domän

Om du använder Google Workspace som din e-posttjänst gör vi det superenkelt att lägga till de MX-poster som krävs. När du lägger till en domän för den första i Kinsta DNS markerar du bara rutan Lägg till Gmail MX-poster så läggs de nödvändiga MX-posterna till automatiskt.

Lägga till Gmail MX-poster automatiskt med Kinsta DNS.
Lägga till Gmail MX-poster automatiskt med Kinsta DNS.

Lägga till Gmail MX-poster på befintlig domän

Har du redan lagt till och konfigurerat en domän i Kinsta DNS? Inga problem. Klicka bara på knappen Lägg till Gmail MX-poster högst upp.

Lägga till Gmail MX-poster i en existerande domän.
Lägga till Gmail MX-poster i en existerande domän.

Klicka sedan på Lägg till 5 poster, så är du klar!

Lägg till Gmail MX-poster i KinstaDNS.
Lägg till Gmail MX-poster i KinstaDNS.

TXT-post

TXT-poster används för en mängd olika saker. De används vanligtvis för verifiering. Du kan exempelvis verifiera ditt domännamn med Google Workspace med hjälp av en TXT-post.

 • Hostname: Specify the hostname for your TXT record.
 • TTL (Time to Live): We recommend using the default setting of 1 hour.
 • Content: The body of the TXT record.

Låt oss säga att vi måste lägga till TXT-posten nedan för att verifiera domänen kinstalife.com med Google Workspace.

google-site-verification=rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ

Så här skulle TXT-posten se ut i Kinsta DNS:

Lägga till en TXT-post i Kinsta DNS.
Lägga till en TXT-post i Kinsta DNS.

SPF-post

SPF-poster används av internetleverantörer för att kontrollera avsändarens IP-adress samt webbplatsens IP-adresser. Om de matchar, så är allt i sin ordning. Här är ett exempel på hur en SPF-post ser ut:

v=spf1 include:servers.mcsv.net ?all

E-postleverantörer från tredje part och e-posttjänster för transaktioner kan få dig att konfigurera en SPF-post för e-postautentiseringsändamål. SPF-poster är dock föråldrade nu (RFC 7208), och kan anges som TXT-poster istället.

 • Hostnamn: Ange hostnamnet för SPF-posten.
 • TTL (Time to Live): Vi rekommenderar att du använder standardinställningen 1 timme.
 • Innehåll: SPF-postens brödtext (börjar med v=spf1).

Om du vill lägga till en SPF-post för MailChannels (tjänsten som används här på Kinsta för att skicka transaktionsmail), kolla in vår guide om hur du lägger till MailChannels till din SPF TXT-post.

Lägg till en SPF-post i Kinsta DNS.
Lägg till en SPF-post i Kinsta DNS.

DKIM-post

DKIM står för DomainKeys Identified Mail. Detta är ett extra lager av e-postautentisering  som vanligtvis används av e-postmarknadsföringsprogram och leverantörer av transaktionell e-post. I MyKinsta DNS finns det inget separat alternativ för DKIM, eftersom dessa vanligtvis anges som antingen en CNAME-post eller TXT-poster beroende på tjänsten. I exemplet nedan lägger vi till en DKIM-post för Mailgun.

TXT-poster har en gräns på 255 tecken. Denna gräns har inte skapats av oss, utan är påtvingad av själva DNS-protokollet. Om du behöver lägga till en DKIM-post som är längre än 255 tecken, måste du dela upp postens värde/innehåll i flera strängar. Detta görs genom att kapsla in varje sträng med dubbla citattecken.

Lägg till en DKIM-post med flera strängar i Kinsta DNS.
Lägg till en DKIM-post med flera strängar i Kinsta DNS.

"v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUkIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUMIGfMA0GCSqGSIb3D"

SRV-post

En SRV-post används när en tjänst behöver ytterligare information, exempelvis ett portnummer. Dessa används oftast med SIP-konfigurationer, VOIP och IM.

 • Hostnamn: Ange hostnamnet för SRV-posten.
 • Mål: Måldomänen för SRV-posten i det här formatet – service.protocol.hostname.
 • Prioritet: Målhostens prioritetsnivå.
 • Vikt: Vikten i förhållande till andra SRV-poster med samma prioritetsnummer.
 • Port: Tjänstens nätverksport.
 • TTL (Time to Live): Vi rekommenderar att du använder standardinställningen 1 timme.

I det här exemplet lägger vi till SRV-posten nedan för Office 365 Skype för företag i Kinsta DNS.

 • Service: _sip
 • Protocol: _tls
 • Port: 443
 • Weight: 1
 • Priority: 100
 • TTL: 1 hour
 • Target: sipdir.online.lync.com
Lägga till SRV-post i Kinsta DNS.
Lägga till SRV-post i Kinsta DNS.

Sammanfattning

I det här artikel har vi gått igenom hur du ställer in A-poster, CNAME-poster, MX-poster med mera. När du har konfigurerat DNS-posterna rekommenderar vi att du konfigurerar HTTPS och aktiverar Kinsta CDN för din webbplats. Kolla in det här inlägget för mer information om hur du går live med din Kinsta-webbplats.