Med Applikationshosting så kan du använda en Dockerfil för att konfigurera din containeravbildning. Genom att använda en Dockerfil så får du mer kontroll, och du kan använda nästan vilket språk som helst. Du är med andra ord inte begränsad till de språk som Buildpacks stöder. Detaljerad information om hur du skapar en Dockerfil finns i Docker Docs.

Om du vill använda en Dockerfil så väljer du alternativet Använd Dockerfil för att skapa en containeravbildning i Bygg upp en miljö.

Dockerfilens sökväg är sökvägen till din Dockerfil i förhållande till arkivroten. Om din Dockerfil exempelvis finns i arkivroten så anger du Dockerfil i det fältet. Om din Dockerfil finns i en underkatalog som heter app så anger du sökvägen till Dockerfilen: app/Dockerfile.

Context är sökvägen i arkivet som vi behöver ha tillgång till för att kunna bygga din applikation. De flesta applikationer byggs från arkivets rot, och du kan ange arkivets rot (.) i fältet Context. Om din applikation måste byggas från en underkatalog (t.ex. app) så anger du sökvägen till den underkatalogen i fältet Context: app.

Fyll i resten av fälten för att lägga till din applikation och klicka på Lägg till applikation.

Lägg till en applikation med en Dockerfil-byggtyp.
Lägg till en applikation med en Dockerfil-byggtyp.