Vi är glada över att kunna erbjuda prestandan och kraften i Cloudflares globala nätverk till alla Kinsta-kunder utan extra kostnad.

För att dra nytta av Cloudflare måste du lägga till och uppdatera några DNS-poster. Detta kräver ingen namnserverändring, så dina DNS-poster hanteras fortfarande av dig hos din nuvarande DNS-leverantör.

I den här artikeln får du lära dig exakt vad du behöver ändra för att kunna dra nytta av vår kostnadsfria Cloudflare-integrering för befintliga domäner på Kinsta. Om du lägger till en ny domän kan du klicka här för att läsa vår guide om hur du gör detta.

Vad är en befintlig domän?

En befintlig domän är en domän som redan har lagts till i MyKinsta. Om din webbplats finns på Kinsta och använder en anpassad domän (inte en kinsta.cloud-domän) är det här avsnittet till för dig.

Processen för att dra nytta av Cloudflare för en befintlig domän beror på om domänens A-poster redan är riktade mot Kinsta. Om din domäns A-poster redan riktas mot Kinsta´s IP-adress kan du hoppa över några av stegen som beskrivs nedan. Men du behöver inte oroa dig, vi ska berätta vilka steg du kan ignorera!

Cloudflare vs. Icke Cloudflare-domän

Processen för hur man riktar och aktiverar Kinstas Cloudflare-integrering beror på om din webbplats redan använder Cloudflare. Eftersom alla Kinsta-planer inkluderar kostnadsfri Cloudflare-integrering måste användare med egna Cloudflare-konton följa en speciell uppsättning instruktioner för att upprätthålla kompatibiliteten mellan de två Cloudflare-zonerna.

Icke Cloudflare-domäner

Icke Cloudflare-domäner måste verifieras och riktas mot din nya webbplats IP-adress på Kinsta.

Steg 1 – Starta Cloudflare-integreringen

I MyKinsta navigerar du till webbplatser > din webbplats > domäner och klickar på knappen Hämta cloudflare bredvid den domän som du vill konfigurera.

Klicka på knappen Hämta Cloudflare för att starta domänkonfigureringen för Cloudflare i MyKinsta.
Klicka på knappen Hämta Cloudflare för att starta domänkonfigureringen för Cloudflare i MyKinsta.

Om du ser en annan Hämta Cloudflare-knapp i modal / popup-fönstret som visas, ska du klicka på den knappen för att fortsätta.

Steg 2 – Verifiera din domän

Om din domän redan pekar på en Kinsta-IP-adress kan du klicka på knappen Get Cloudflare i den modala popup som visas efter att du klickat på den första knappen Get Cloudflare. Detta kommer att påbörja verifieringsprocessen, så du kan hoppa över resten av det här avsnittet och gå vidare till nästa steg för att rikta din domän till din nya IP-adress på Kinsta.

För icke-Cloudflare domäner som inte redan riktas mot Kinsta måste du verifiera domänen genom att lägga till två DNS TXT-poster. Den exakta processen för att lägga till TXT-posterna beror på om du använder Kinsta DNS  eller en DNS-leverantör från tredje part.

TXT-poster för att verifiera din domän i MyKinsta.
TXT-poster för att verifiera din domän i MyKinsta.

TXT-post 1

TXT-rekord 2

Så här kan du lägga till TXT-verifieringsposterna om du använder Kinsta DNS. Öppna MyKinsta i en ny flik, navigera till Kinsta DNS, klicka på Lägg till en DNS-post och välj alternativet TXT.

Verifiera din domän med en TXT-post
Verifiera din domän med en TXT-post

För den första TXT-posten använder du _cf-custom-hostname för fältet Hostname och ditt unika UUID-värde för fältet Content. När du har verifierat TXT-postinformationen klickar du på Lägg till DNS-post.

Lägg till DNS TXT-post.
Lägg till DNS TXT-post.

För den andra TXT-posten lämnar du fältet Hostname tomt (Kinsta DNS stöder inte ”@” för hostnamnet) och använder ditt unika UUID-värde för fältet Content. När du har verifierat TXT-postinformationen klickar du på Lägg till DNS-post.

Lägg till en andra DNS TXT-post.
Lägg till en andra DNS TXT-post.

När du har lagt till TXT-posterna hos din DNS-leverantör i MyKinsta klickar du på OK, jag har gjort det i det modala fönstret Verifiera domän .

Slutför domänverifieringen i MyKinsta genom att klicka på OK, jag har gjort det.
Slutför domänverifieringen i MyKinsta genom att klicka på OK, jag har gjort det.

Beroende på din DNS-leverantör kan TXT-posterna ta upp till 24 timmar att sprida.

Steg 3 – Rikta din domän mot din nya IP-adress på Kinsta

När din domän har verifierats (eller om din domän redan riktas mot en Kinsta IP-adress) kan du slutföra Cloudflare-integreringen genom att rikta din domän mot din nya webbplats IP-adress i Kinsta. Klicka på knappen Rikta domän för att se den nya IP-adressen.

Klicka på knappen Rikta domän för att se din nya Kinsta-webbplats IP-adress.
Klicka på knappen Rikta domän för att se din nya Kinsta-webbplats IP-adress.

Rikta din rotdomän mot Kinsta

I modalen Rikta din domän mot Kinsta ser du din Webbplats IP-adress. Det här är IP-adressen för domänens A-post.

"Webbplatsens IP-adress" i MyKinsta
Webbplatsens IP-adress i MyKinsta

Gå sedan till din DNS-leverantör och uppdatera din A-post så att den riktas mot din Webbplats-IP-adress. Om du använder Kinsta DNS kan du uppdatera A-posten så här:

 1. Öppna MyKinsta i en ny flik och navigera till Kinsta DNS.
 2. Klicka på Hantera för den domän som du uppdaterar.
 3. Om du redan har en A-, AAAA- eller CNAME-post för din domän bör du ta bort den innan du lägger till den nya A-posten. Du gör detta genom att klicka på ikonen Ta bort (papperskorgen) under kolumnen Åtgärder.
 4. Klicka på Lägg till en DNS-post och välj alternativet A.
 5. Om du riktar din rotdomän lämnar du fältet Hostname tomt. Om du riktar en underdomän anger du underdomänen i fältet Hostname.
 6. Ange din Webbplats IP-adress i fältet IPV4-adress.
 7. Klicka på Lägg till DNS-post.
Skapa en A-post i Kinsta DNS
Skapa en A-post i Kinsta DNS

När du har lagt till DNS-posten går du tillbaka till modalen Rikta din domän mot Kinsta och klickar på OK, jag har gjort det.

Klicka på "OK, jag har gjort det" efter att ha riktat din domän mot Kinsta
Klicka på OK, jag har gjort det efter att ha riktat din domän mot Kinsta

Rikta din WWW-domän mot Kinsta

Förutom konfigurering av en CNAME-post för din rotdomän rekommenderar vi även att du riktar www-versionen av din domän på Kinsta, om du inte redan har gjort detta. Du gör detta genom att lägga till eller redigera en CNAME-post för din www-domän som riktas mot din rotdomän.

Skapa en CNAME-post för din www-domän
Skapa en CNAME-post för din www-domän

Om du använder Kinsta DNS och inte valde alternativet att LÄGGA TILL DNS-post med och utan www när du lade till A-posten klickar du på Lägg till en DNS-post och väljer alternativet CNAME. Använd inställningarna nedan för din CNAME-post:

Rikta wildcard-domänen mot Kinsta (valfritt)

Vi stöder även wildcard-underdomäner. En wildcard-underdomän är en ”catch-all”-underdomän. Om du exempelvis har konfigurerat tre DNS-poster så här:

 1. A-post för sub.domain.com riktas mot 123.123.123.123.
 2. A-post för sub2.domain.com riktas mot 456.456.456.456.
 3. A-post för *.domain.com riktas mot 789.789.789.789.

Alla förfrågningar till en underdomän som inte är sub.domain.com eller sub2.domain.com hanteras automatiskt av *.domain.com A-post och dirigeras till 789.789.789.789.789. Om du vill använda funktionaliteten för wildcard-domäner på Kinsta, kan du göra detta genom att skapa ytterligare en A-post i Cloudflare med inställningarna nedan:

Lägga till en wildcard A-post för din domän.
Lägga till en wildcard A-post för din domän.

När du har lagt till en wildcard A-post kommer försök till åtkomst av alla underdomäner som inte riktas någon annanstans att resultera i att begärandet dirigeras till Kinsta.

Cloudflare-domäner

Om din domän redan riktas mot en IP-adress hos Kinsta kan du klicka på knappen Hämta Cloudflare i modal / popup-fönstret som visas efter att du har klickat på den första Hämta Cloudflare-knappen. Detta startar verifieringsprocessen, så att du kan hoppa över resten av det här avsnittet och gå vidare till nästa steg för att rikta din domän mot din nya CNAME-post på Kinsta.   

Cloudflare-domäner som inte riktas mot Kinsta måste först verifieras

Steg 1 – Starta Cloudflare-integreringen

I MyKinsta navigerar du till webbplatser > din webbplats > domäner och klickar på knappen Hämta Cloudflare bredvid den domän som du vill konfigurera.

Klicka på knappen Hämta Cloudflare för att börja aktiveringen av Cloudflare-integreringen i MyKinsta.
Klicka på knappen Hämta Cloudflare för att börja aktiveringen av Cloudflare-integreringen i MyKinsta.

 

Om du ser en annan Hämta Cloudflare-knapp i modal / popup-fönstret som  visas, ska du klicka på den knappen för att fortsätta.

Steg 2 – Verifiera din domän

Cloudflare-domäner som inte redan riktas mot Kinsta måste verifieras genom att du lägger till en DNS TXT-post.

TXT-post för att verifiera befintlig Cloudflare-domän i MyKinsta.
TXT-post för att verifiera befintlig Cloudflare-domän i MyKinsta.

TXT-post.

Gå till cloudflare-instrumentpanelen (logga in om du inte redan har gjort detta), välj din domän och klicka på fliken DNS. Klicka på knappen Lägg till post och skapa en ny TXT-post med informationen som du kopierade från MyKinsta.

 

Lägg till TXT-post för domänverifiering i Cloudflare.
Lägg till TXT-post för domänverifiering i Cloudflare.

När du har lagt till TXT-posten hos Cloudflare klickar du på ”OK, jag har gjort det” i Verifiera domänmodal-fönstret i MyKinsta.

Slutför Cloudflare domänverifiering i MyKinsta genom att klicka på ”OK, jag har gjort det”.
Slutför Cloudflare domänverifiering i MyKinsta genom att klicka på ”OK, jag har gjort det”.

DNS från Cloudflare sprids vanligtvis inom några minuter men detta kan variera beroende på TTL-inställningen när du lägger till posten.

Steg 3 – Rikta din domän mot Kinsta

När din domän har verifierats kan du slutföra Cloudflare-integreringen genom att rikta din domän mot webbplatsens CNAME-post. Klicka på knappen Rikta domän för att se den nya CNAME-posten.

Klicka på knappen Rikta domän i MyKinsta.
Klicka på knappen Rikta domän i MyKinsta.

Rikta din rotdomän mot Kinsta

Om du vill rikta din rotdomän mot Kinsta lägger du till den första CNAME-posten (Name/host @) som visas i rikta din domän mot Kinsta-modalen i dina Cloudflare DNS-inställningar.

CNAME-poster att lägga till eller redigera på Cloudflare
CNAME-poster att lägga till eller redigera på Cloudflare

Gå till Cloudflare-instrumentpanelen och klicka på fliken DNS.

Ta bort en post i konflikt på Cloudflare.
Ta bort en post i konflikt på Cloudflare.

När du har tagit bort A-posten klickar du på knappen Lägg till post, och skapar en ny CNAME-post med informationen nedan:

Lägg till ett CNAME för din rotdomän i Cloudflare.
Lägg till ett CNAME för din rotdomän i Cloudflare.

När du har lagt till CNAME-posten visas en bock bredvid rotdomänen i MyKinsta. Detta är en indikation på att rotdomänen har riktats korrekt mot Kinsta.

Riktad rotdomän i MyKinsta.
Riktad rotdomän i MyKinsta.

Rikta din WWW-domän mot Kinsta

Förutom konfigurering av en CNAME-post för din rotdomän rekommenderar vi även att du riktar www-versionen av din domän mot Kinsta

När du har tagit bort CNAME-posten i konflikt klickar du på Lägg till post för att skapa en ny CNAME-post med inställningarna nedan:

Rikta wildcard-domänen mot Kinsta (valfritt)

Vi stöder även wildcard underdomäner. En wildcard underdomän är en ”fånga allt”-underdomän.Du kanske exempelvis har ställt in tre DNS-poster så här:

 1. A-post för sub.domain.com riktas mot 123.123.123.123.
 2. A-post för sub2.domain.com riktas mot 456.456.456.456.
 3. A-post för *.domain.com riktas mot 789.789.789.789.

Alla begäranden till en underdomän som inte är sub.domain.com eller sub2.domain.com hanteras automatiskt av A-posten för *.domain.com och dirigeras till 789.789.789.789.

Om du vill använda funktionen för wildcard-domäner på Kinsta kan du göra detta genom att skapa ytterligare en CNAME-post i Cloudflare med inställningarna nedan:

Lägg till ett wildcard CNAME för cloudflare-domänen.
Lägg till ett wildcard CNAME för cloudflare-domänen.

Om du använder ett kostnadsfritt Cloudflare-abonnemang kan du se ett meddelande som lyder: ”Vissa av dina DNS-poster exponerar IPs som är proxied via Cloudflare. Se till att proxy alla A-, AAAA- och CNAME-poster som riktas mot proxied poster för att undvika att du exponerar din ursprungs-IP.”

Det här meddelandet är normalt och inte ett problem, i det här fallet eftersom även kinsta.cloud-domänen är proxied bakom Cloudflare.

När wildcard CNAME-posten har spridits kommer åtkomst till en underdomän som inte riktas någon annanstans att leda till att begärandet dirigeras till Kinsta.

Tvinga HTTPS (valfritt)

Med vår Cloudflare-integrering läggs det automatiskt till ett kostnadsfritt SSL-certifikat (med wildcard-stöd) för verifierade domäner. Att tvinga din webbplats att ladda över HTTPS är valfritt men rekommenderas. Slutför det här steget genom att gå till webbplatsen i MyKinsta och navigera sedan till Verktyg och klicka på knappen Aktivera under Tvinga HTTPS.

Tvinga HTTPS i MyKinsta.
Tvinga HTTPS i MyKinsta.

Sammanfattning

Kinstas Cloudflare-integrering är utformad för att öka säkerheten på din WordPress-webbplats. Genom att konfigurera din domän så att den laddas bakom Cloudflare kan du även dra nytta av fler säkerhets- och prestandaförbättringar i framtiden. Om du har några frågor om inställningarna av vår Cloudflare-integrering på din webbplats är du välkommen att kontakta vårt supportteam dygnet runt!