Dina hosting-fakturor är alltid tillgängliga direkt från MyKinsta. Dessa innehåller det debiterade beloppet, perioddatum, status och skapandedatum. Vi förbättrar och lägger ständigt till mer data till våra fakturor.

Föredrar du att titta på videoversionen?

Kinsta’s Hosting-fakturor

Logga in på MyKinsta. Klicka på Företag och välj Fakturor.

Hosting-fakturor i MyKinsta.
Hosting-fakturor i MyKinsta.

Du hittar en lista över dina fakturor på den här sidan, där du kan visa aktuella och tidigare fakturor eller ladda ner tidigare fakturor som PDF. Om du vill visa en faktura klickar du på ikonen för visning (papper/memo). Om du vill ladda ner en tidigare faktura klickar du på ikonen för nedladdning (nedåtpilen).

Visa eller ladda ner fakturor i MyKinsta.
Visa eller ladda ner fakturor i MyKinsta.

Automatiska e-postmeddelanden med fakturor

Om du vill få automatiska PDF-fakturor till din e-post kan du aktivera alternativet Faktura i e-post i MyKinsta. Den här funktionen är tillgänglig för användare med rollen företagsägare, företagsadministratör eller företagsfakturering.

Aktivering av automatisk faktura via e-post i MyKinsta
Aktivering av automatisk faktura via e-post i MyKinsta

För att aktivera automatiska fakturor via e-post följer du stegen nedan.

  1. Logga in på MyKinsta.
  2. Klicka på din användarikon i det nedre vänstra hörnet och välj Användarinställningar.
  3. Klicka på fliken Meddelanden.
  4. Klicka på spaken Faktura i e-post för att aktivera automatiska e-postfakturor.