När vi inte arbetar med Dockerfiler använder vi buildpacks för att distribuera applikationer. Vissa applikationer kräver ingen konfiguration, men vissa kräver specialiserade kommandon och alternativ för att köras. Det finns för närvarande tre metoder för att konfigurera buildpack-implementeringar.

Miljövariabler

Om din applikation kräver att miljövariabler ställs in kan du göra detta i MyKinsta. Gå till Miljövariabler för mer information.

Definiera processer i MyKinsta

När du distribuerar en applikation ställer Kinsta in ett standardkommando för vissa processer, exempelvis webbprocessen. För en Node.js-applikation skulle detta vara npm start. Du kan definiera dina egna kommandon i MyKinsta i sektionen Processer i din applikation. Du kan se ett exempel på detta i vår exempel-implementering.

Definiera processer i en Procfil

Procfiler definierar processer från koden i din applikation och bör läggas in i ditt arkiv. En Procfil innehåller en process per rad i följande format:

process_name: command

För att köra en Laravel-applikation kan du exempelvis använda följande:

web: php artisan serve --host 0.0.0.0 --port 8080

Om du använder en Procfil måste du definiera en process som heter web för att se till att containern uppfyller webbbegäranden.