När du hostar din WordPress-webbplats med Kinsta måste du rikta din domän och / eller DNS till oss så att våra servrar kan leverera din webbplats till besökare.

Rikta din domän mot Kinsta (Cloudflare vs. Icke-Cloudflare)

Processen för hur du riktar din domän mot Kinsta beror på om din webbplats redan använder Cloudflare. Eftersom alla Kinsta-planer har en kostnadsfri Cloudflare-integrering måste användare med egna Cloudflare-konton följa speciella instruktioner för att upprätthålla kompatibiliteten mellan de två Cloudflare-zonerna.

Om din webbplats använder Cloudflare-domän, klicka här för instruktioner om hur du lägger till och riktar din domän mot Kinsta. Om du inte redan använder Cloudflare fortsätter du med anvisningarna nedan för att rikta din domän mot Kinsta.

Konfigurera Kinsta DNS (valfritt)

Innan vi djupdyker i hur du riktar din domän mot Kinsta, låt oss först ta en titt på Kinsta DNS. Kinsta DNS är en premium DNS-tjänst som ingår kostnadsfritt i alla våra hosting-planer. Med Kinsta DNS har du tillgång till en högpresterande DNS-tjänst som kan hanteras direkt på MyKinsta-instrumentpanelen.

Kinsta DNS krävs inte för att hosta din webbplats på Kinsta, men vi rekommenderar det starkt om du inte redan använder en premium DNS-tjänst. Om du redan använder en premium DNS-tjänst (t.ex. Cloudflare, 1984, Google Cloud DNS, osv.), är du välkommen att hoppa till avsnittet ”Hur man riktar sin domän mot Kinsta (Icke-Cloudflare Domän)” nedan.

Steg 1 – Lägg till en ny domän i Kinsta DNS

Om du vill lägga till en ny domän till Kinsta DNS klickar du på ”Kinsta DNS” i MyKinsta´s Sidofält och klickar på på Lägg till domän i det övre högra hörnet på sidan. Ange ditt domännamn och om du vill lägga till Gmail MX-poster automatiskt.

Lägg till Kinsta DNS-domän
Lägg till Kinsta DNS-domän.

Klicka på knappen Lägg till domän för att slutföra processen. När domänen har lagts till visas fyra namnserverdomäner för din Kinsta DNS-zon.

Kinsta DNS-namnservrar
Kinsta DNS-namnservrar.

Steg 2 – Uppdatera namnservrar hos din domänregistrator

Därefter måste du uppdatera domänens namnservrar hos domänregistratorn. Processen med att uppdatera namnservrar är specifik för varje registrator, så se till att konsultera registratorns dokumentation eller supportteam om du är osäker på hur du uppdaterar dina namnservrar.

I det här exemplet uppdaterar vi namnservrar på Google Domains med Kinsta DNS-namnserveradresser nedan. Observera att dessa namnserveradresser är specifika för vår exempeldomän, så se till att du kopierar rätt namnserveradresser för din domän.

I Google Domäner klickar du på domänens ”DNS”-flik och väljer alternativet ”Använd anpassade namnservrar”. Lägg till de fyra Kinsta DNS-namnserveradresserna och klicka på ”Spara”.

Uppdatera namnservrar i Google Domäner
Uppdatera namnservrar i Google Domäner.

När du har uppdaterat namnservrarna hos domänregistratorn kan det ta 24-48 timmar innan ändringarna sprids över Internet. När namnservrarna har spridits fortsätter du med avsnittet ”Så här lägger du till och verifierar en domän i MyKinsta” nedan.

Så här riktar du din domän mot Kinsta (icke-Cloudflare-domän)

Låt oss nu ta en titt på hur du lägger till en domän i MyKinsta och riktar din DNS mot din webbplats som är hostad hos Kinsta.

För det här avsnittet kommer vi att använda Kinsta DNS, en premium DNS-tjänst som ingår i alla Kinsta-planer. Om du använder en annan DNS-leverantör kan du läsa artiklarna nedan eller leverantörens dokumentation för mer information om hur du lägger till DNS-poster.

Steg 1 – Lägg till en ny domän i MyKinsta

I MyKinsta går du till Webbplatser > [Din webbplats] > domäner och klickar på knappen Lägg till domän.

Lägg till en ny domän i MyKinsta
Lägg till en ny domän i MyKinsta.

Ange din domän och klicka på Lägg till domän och Fortsätt. MyKinsta stöder både rotdomäner och underdomäner. Om du lägger till en rotdomän läggs det till ytterligare en wildcard-domän (*.domain.com), vilket innebär att underdomäner stöds automatiskt.

Lägg till din anpassade domän i MyKinsta
Lägg till din anpassade domän i MyKinsta.

Steg 2 – Verifiera din nya domän i MyKinsta

Därefter måste du verifiera äganderätten till din domän för att kunna använda Kinstas kostnadsfria Cloudflare-integrering. För att verifiera en ny domän måste du lägga till två TXT-poster hos din DNS-leverantör.

Verifiera din domän i MyKinsta
Verifiera din domän i MyKinsta.

TXT-post 1

TXT-rekord 2

Så här kan du lägga till TXT-verifieringsposterna om du använder Kinsta DNS. Öppna MyKinsta i en ny flik, navigera till Kinsta DNS, klicka på Lägg till en DNS-post och välj alternativet ”TXT”.

Välj ”TXT” i Kinsta DNS.

För den första TXT-posten ska du använda _cf-custom-hostname för fältet ”Hostname” och ditt unika UUID-värde för fältet ”Innehåll”. När du har verifierat TXT-postinformationen klickar du på Lägg till DNS-post.

Lägg till den första TXT-posten för domänverifiering
Lägg till den första TXT-posten för domänverifiering.

För den andra TXT-posten lämnar du fältet ”Hostname” tomt och använder ditt unika UUID-värde för fältet ”Innehåll”. När du har verifierat TXT-postinformationen klickar du på Lägg till DNS-post.

Lägg till den andra TXT-posten för domänverifiering
Lägg till den andra TXT-posten för domänverifiering.

När du har lagt till TXT-posterna hos din DNS-leverantör klickar du på OK, jag har gjort det.

Anpassad domänverifiering TXT-poster
Anpassad domänverifiering TXT-poster.

Beroende på din DNS-leverantör kan TXT-posterna ta upp till 24 timmar att sprida. Efter en lyckad domänverifiering får du ett e-postmeddelande som detta:

E-post med domänverifiering från Kinsta
E-post med domänverifiering från Kinsta.

Steg 3 – Rikta din domän mot Kinsta

När din domän har verifierats visas knappen Rikta domän bredvid din anpassade domän i MyKinsta. Klicka på den här knappen om du vill starta processen för att rikta domänen.

Rikta din domän mot Kinsta
sRikta din domän mot Kinsta.

Rikta din rotdomän mot Kinsta

I modalen ”Rikta din domän mot Kinsta” ser du din ”Webbplats IP-adress”. Det här är IP-adressen för domänens A-post.

"Webbplatsens IP-adress" i MyKinsta
”Webbplatsens IP-adress” i MyKinsta.

Gå sedan till din DNS-leverantör och uppdatera din A-post för att riktas mot din ”Webbplats IP-adress”. Om du använder Kinsta DNS kan du uppdatera A-posten så här:

 1. Öppna MyKinsta i en ny flik och navigera till Kinsta DNS.
 2. Klicka på Lägg till en DNS-post och välj alternativet ”A”.
 3. Om du riktar din rotdomän lämnar du fältet ”Hostname” tomt. Om du riktar en underdomän anger du underdomänen i fältet ”Hostname”.
 4. Ange din ”Webbplats IP-adress” i fältet ”IPV4-adress”.
 5. Klicka på Lägg till DNS-post.

Skapa en A-post i Kinsta DNS
Skapa en A-post i Kinsta DNS.

När du har lagt till DNS-posten går du tillbaka till modalen ”Rikta din domän mot Kinsta” och klickar på OK, jag har gjort det.

Klicka på "OK, jag har gjort det" efter att ha riktat din domän mot Kinsta
Klicka på ”OK, jag har gjort det” efter att ha riktat din domän mot Kinsta.

Rikta din WWW-domän mot Kinsta

Förutom att konfigurera en A-post för din rotdomän rekommenderar vi även att du riktar www-versionen av din domän mot Kinsta. Du gör detta genom att lägga till en CNAME-post för din www-domän som riktas mot din rotdomän.

Skapa en CNAME-post för din www-domän
Skapa en CNAME-post för din www-domän.

Om du använder Kinsta DNS klickar du på Lägg till en DNS-post och väljer alternativet CNAME. Använd inställningarna nedan för att lägga till CNAME-posten:

Rikta wildcard-domänen mot Kinsta (valfritt)

Vi stöder även wildcard-underdomäner. En wildcard-underdomän är en ”catch-all”-underdomän. Om du exempelvis har konfigurerat tre DNS-poster så här:

 1. En post för sub.domain.com som riktas mot 123.123.123.123.
 2. En post för sub2.domain.com som riktas mot 456.456.456.456.
 3. En post för *.domain.com som riktas mot 789.789.789.789.

Alla begäranden till en underdomän som inte är sub.domain.com eller sub2.domain.com hanteras automatiskt av A-posten *.domain.com och dirigeras till 789.789.789.789.789.

Om du vill använda Wildcard-domänfunktionen på Kinsta kan du göra detta genom att skapa ytterligare en A-post med inställningarna nedan:

Lägga till en wildcard A-post för din domän
Lägga till en wildcard A-post för din domän.

När du har lagt till en wildcard A-post kommer åtkomst till alla underdomäner som inte riktas någon annanstans att resultera i att begärandet dirigeras till Kinsta.

Så här riktar du din domän mot Kinsta (Cloudflare Domän)

Dessa instruktioner är för nya domäner som redan använder Cloudflare. Om din domän inte redan använder Cloudflare klickar du här för rätt instruktioner.

Steg 1 – Lägg till en ny Cloudflare-domän i MyKinsta

I MyKinsta går du till Webbplatser>domäner och klickar på knappen Lägg till domän.

Lägg till en ny domän i MyKinsta
Lägg till en ny domän i MyKinsta.

Ange din domän och klicka på Lägg till domän och Fortsätt. MyKinsta stöder både rotdomäner och underdomäner. Om du lägger till en rotdomän läggs det till ytterligare en wildcard-domän (*.domain.com), vilket innebär att underdomäner stöds automatiskt.

Lägg till din anpassade domän i MyKinsta
Lägg till din anpassade domän i MyKinsta.

Steg 2 – Verifiera och rikta din domän mot Kinsta

Därefter ser du en ”Verifiera och rikta domän mot Kinsta”-modal som innehåller en enda CNAME-post som riktas mot din webbplats kinsta.cloud-domän.

Rikta din rotdomän mot Kinsta

Du måste lägga till den här CNAME-posten i dina Cloudflare DNS-inställningar för att aktivera vår Cloudflare-integrering.

Verifiera och rikta domän mot Kinsta med CNAME-post
Verifiera och rikta domän mot Kinsta med CNAME-post.

Gå sedan till din Cloudflare-instrumentpanel och klicka på fliken ”DNS”. Innan du lägger till CNAME-posten för din rotdomän måste du ta bort alla DNS-poster som står i konflikt med varandra. I de flesta fall kommer den motstridiga posten att vara en A-post för din rotdomän.

Ta bort en post som står i konflikt på Cloudflare
Ta bort en post som står i konflikt på Cloudflare.

När du har tagit bort A-posten klickar du på knappen Lägg till post och skapar en ny CNAME-post med informationen nedan:

Skapa en ny CNAME-post på Cloudflare
Skapa en ny CNAME-post på Cloudflare.

När du har lagt till CNAME-posten visas en markering bredvid rotdomänen i MyKinsta. Detta indikerar att rotdomänen har riktats korrekt mot Kinsta. Tänk på att DNS-poster kan ta upp till 24 timmar att sprida i världen, så bli inte orolig om du inte ser markeringen direkt efter att du har lagt till CNAME-posten i Cloudflare.

Riktad rotdomän i MyKinsta
Riktad rotdomän i MyKinsta.

Rikta din WWW-domän mot Kinsta

Förutom att konfigurera en CNAME-post för din rotdomän rekommenderar vi även att du riktar www-versionen av din domän mot Kinsta. Du gör detta genom att klicka på Lägg till post och skapa en CNAME-post med inställningarna nedan:

Skapa en CNAME-post för din www-domän
Skapa en CNAME-post för din www-domän.

Rikta wildcard-domänen mot Kinsta (valfritt)

Vi stöder även wildcard-underdomäner. En wildcard-underdomän är en ”catch-all”-underdomän. Om du exempelvis har konfigurerat tre DNS-poster så här:

 1. A-post för sub.domain.com som riktas mot 123.123.123.123.
 2. A-post för sub2.domain.com som riktas mot 456.456.456.456.
 3. A-post för *.domain.com som riktas mot 789.789.789.789.

Alla begäranden till en underdomän som inte är sub.domain.com eller sub2.domain.com hanteras automatiskt av A-posten *.domain.com och dirigeras till 789.789.789.789.789.

Om du vill använda wildcard-domänfunktionen på Kinsta kan du göra detta genom att skapa ytterligare en CNAME-post  i Cloudflare med inställningarna nedan:

Lägg till ett wildcard CNAME för cloudflare-domänen
Lägg till ett wildcard CNAME för cloudflare-domänen.

Om du använder en kostnadsfri Cloudflare-plan kan du se ett meddelande som lyder: ”Vissa av dina DNS-poster exponerar IPs som är proxied via Cloudflare. Se till att proxy alla A-, AAAA- och CNAME-poster som riktas mot proxied poster för att undvika att exponera din ursprungs-IP.”

Det här meddelandet är normalt och inte ett problem i det här fallet eftersom kinsta.cloud-domänen också är proxied bakom Cloudflare.

När wildcard CNAME-posten har spridits kommer åtkomst till alla underdomäner som inte riktas någon annanstans att resultera i att begärandet dirigeras till Kinsta.

Så här ändrar du din primära domän

Varje webbplats som finns på Kinsta tilldelas en primär domän. Den primära domänen är webbplatsens ”huvuddomän” och tilldelas automatiskt när en webbplats skapas. Om du inte lägger till en anpassad domän när webbplatsen skapas kommer webbplatsens primära domän att ställas in som en kinsta.cloud -domän. Om du nyligen har konfigurerat en anpassad domän och aktiverat vår kostnadsfria Cloudflare-integrering bör du se till att den är korrekt konfigurerad som webbplatsens primära domän.

Om du vill visa webbplatsens primära domän navigerar du till webbplatser > domäner > primärdomän. I skärmdumpen nedan konfigureras vår kinstalife-webbplats med kinstalife.kinsta.cloud som primärdomän.

Primär domän i MyKinsta.
Primär domän i MyKinsta.

Om du vill uppdatera din primära domän bläddrar du ner till avsnittet ”Domänlista”, klickar på rullgardinsmenyn bredvid en domän och klickar på ”Skapa primär domän”.

Uppdatera anpassad domän i MyKinsta.
Uppdatera anpassad domän i MyKinsta.

På modalen ”Gör domän primär” har du möjlighet att välja att köra en sök och ersätt. Denna sök och ersätt uppdaterar automatiskt instanser av din gamla domän till din nya domän i din WordPress-databas. Vi rekommenderar att du markerar det här alternativet för att förhindra oväntade omdirigeringar som orsakas av gamla webbadresser i databasen. Om du inte utför denna sök och ersätt kan du alltid göra det manuellt senare med vårt sök- och ersättningsverktyg.

Sök och ersätt primär domän.
Sök och ersätt primär domän.

När du har klickat på knappen ”Gör primär” tar det några minuter innan den primära domänen uppdateras. När den är klar bör du se din nya domän listad under ”Primär domän”.

Uppdaterad primärdomän i MyKinsta.
Uppdaterad primärdomän i MyKinsta.

Sammanfattning

Att konfigurera din domän korrekt och rikta de nödvändiga DNS-posterna mot Kinsta är en viktig del i att gå live med din webbplats. I den här artikeln diskuterade vi hur du konfigurerar rätt DNS-poster för både Cloudflare- och icke-Cloudflare-domäner.

När du har riktat din DNS mot Kinsta rekommenderar vi att du aktiverar kinsta CDN för att ytterligare öka webbplatsens prestanda. När du är klar, se till att kolla in vår checklista för att omvandla din nya Kinsta-webbplats till live.