Migrate Guru är ett kostnadsfritt migrerings-plugin som finns tillgängligt på WordPress.org. Det är relativt enkelt att använda, fungerar bra även med större WordPress-webbplatser och är kompatibelt med Kinsta.

För att migrera din WordPress-webbplats till Kinsta med Migrate Guru behöver du vidta följande steg:

Den här guiden kan hjälpa dig att utföra din egen migrering. Observera dock att Migrate Guru kanske inte är helt kompatibelt med vissa WordPress-webbplatser. Vårt supportteam hjälper gärna till med grundläggande migreringsfrågor, men kan inte hjälpa till med misslyckade migreringar, eftersom detta faller utanför ramen för vår support.

Alla våra planer inkluderar en eller flera kostnadsfria migreringar. Om du är orolig för integriteten för dina data rekommenderar vi starkt att du använder vårt professionella migreringsteam. Ytterligare migreringar kan köpas för en engångsavgift på $ 100, och vi erbjuder även prissättning för massmigrering.

Lägga till en webbplats i MyKinsta

När du har registrerat dig för en hosting-plan på Kinsta, måste du lägga till en webbplats i MyKinsta för att använda Migrate Guru.

När du skapar webbplatsen, se till att välja alternativet Installera WordPress.

Skapa en webbplats i MyKinsta och installera WordPress.
Skapa en webbplats i MyKinsta och installera WordPress.

Vilken domän ska du använda?

När du skapar en webbplats har du möjlighet att ange en anpassad domän eller lämna domännamnsfältet tomt.

Om du lägger till din livedomän som en anpassad domän kommer MyKinsta att skapa en installation som är konfigurerad för att använda din livedomän. Om du inte lägger till en anpassad domän konfigureras webbplatsen så att den nyttjar en tillfällig webbadress.

Du kan nyttja båda dessa alternativ när du migrerar din webbplats, men ditt val kommer att påverka processen senare.

Att använda en anpassad domän gör det lite svårare att förhandsgranska den migrerade webbplatsen. Det blir dock lättare att gå live med den migrerade webbplatsen när du är redo. Att använda Kinsta’s tillfälliga webbadress kommer att göra det motsatta: det blir enklare att förhandsgranska den migrerade webbplatsen, men att gå live kräver några ytterligare steg.

Vår erfarenhet har visat att det är väldigt viktigt för användare som migrerar till Kinsta att kunna förhandsgranska webbplatsen med en tillfällig domän. Vi rekommenderar därför att du lämnar domännamnsfältet tomt när webbplatsen skapas och migrerar till den tillfälliga Kinsta-webbadressen.

Andra detaljer om nya webbplatsen

Du kan fylla i resten av fälten i MyKinsta-formuläret hur du vill. När migreringen är klar skrivs WordPress webbplatsnamn, användare och lösenord över av webbplatsen som du migrerar.

När du har fyllt i alla fält klickar du på Lägg till webbplats. MyKinsta behöver några minuter på sig att konfigurera din webbplats. Medan detta sker kan du gå vidare till nästa steg.

Installera Migrate Guru

Medan webbplatsen skapas i MyKinsta loggar du in på din befintliga webbplats (den som du vill migrera). När du har loggat in på WordPress-administrationsområdet navigerar du till Plugins > Lägg till nytt och söker sedan efter Migrate Guru.

Installera Migrate Guru från WordPress arkiv
Installera Migrate Guru från WordPress arkiv

När du har hittat pluginet klickar du på knappen Installera nu.

Initiera migreringen

När du har installerat Migrate Guru aktiverar du pluginet. När det har aktiverats omdirigeras du till administratörsmenyn i Migrate guru. Om du råkar klicka bort detta och behöver hitta tillbaka kan du hitta den här skärmen genom att klicka på Migrate Guru i WordPress sidofältsmeny.

Ange din e-post och starta migreringen i Migrate Guru.
Ange din e-post och starta migreringen i Migrate Guru.

På Migrate Guru-sidan anger du din e-postadress, markerar kryssrutan för att godkänna Blogvault’s användarvillkor och sekretesspolicy och klickar sedan på knappen Migrera webbplats.

På nästa sida väljer du Kinsta som den host som du migrerar till.

Välj Kinsta som den host som du migrerar till.
Välj Kinsta som den host som du migrerar till.

Domän- och SFTP-information

Gå sedan tillbaka till MyKinsta och samla in domän- och SFTP-informationen för webbplatsen som du just skapade.

Domän-detaljer

Hitta din kinsta.cloud-domän i Webbplatser > webbplatsnamn > domäner.

Hitta din kinsta.cloud-domän i MyKinsta.
Hitta din kinsta.cloud-domän i MyKinsta.

SFTP-detaljer

Hitta ditt användarnamn, lösenord, din port och katalogsökväg i Webbplatser > webbplatsnamn > Info.

Hitta dina SFTP-detaljer i MyKinsta.
Hitta dina SFTP-detaljer i MyKinsta.

Om du är osäker på var du hittar dessa uppgifter kan vår artikel om hur du använder SFTP hjälpa dig. När du har de nödvändiga uppgifterna anger du den informationen i Migrate Guru-formuläret.

Viktiga migrerings-detaljer

Nedan följer några väldigt viktiga migreringsinställningar som du måste konfigurera korrekt. Om du gör fel kan du inte komma till nästa skärm.

  • Målwebbplatsens webbadress – Du måste inkludera protokollet för din webbplats, oavsett om det är https:// eller http://. För kinsta.cloud-domäner kan du använda https://.
  • Katalogsökväg – Se till att använda hela sökvägen /www/sitename_123/public som den ser ut i MyKinsta.

Starta migreringen

Mata sedan in din kinsta.cloud-domän i Målwebbplatsens webbadress i Migrate Guru och lägg till din SFTP-information och katalogsökväg. När du har verifierat att informationen är korrekt bläddrar du nedåt och klickar på  knappen Migrera för att starta migreringen.

 Lägg till din WordPress-webbplatsinformation i Migrate Guru.
Lägg till din WordPress-webbplatsinformation i Migrate Guru.

Migrate Guru kommer nu att testa de SFTP-autentiseringsuppgifter som du angav. Om det uppstår några problem kommer Migrate Guru att återgå till SFTP-informationsskärmen och markera de fält som behöver granskas. Kontrollera informationen, korrigera eventuella misstag och klicka än en gång på Migrera.

Om du inte anger rätt katalogsökväg eller måladress kommer följande fel att visas:

Det gick inte att komma åt wpconfig-filen. Kontrollera om WordPress är installerat på destinationsadressen. Kontrollera även om du har behörighet att komma åt mappen.

Om Migrate Guru upprepade gånger rapporterar problem med SFTP-informationen, kan du kontakta vårt supportteam för hjälp. Om det sker flera misslyckade SFTP-anslutningsförsök kan IP-adressförbud utlösas.

När anslutningen har gjorts migrerar Migrate Guru webbplatsen och visar en sida som du kan använda för att övervaka migreringens förlopp. Beroende på storleken på din WordPress-webbplats kan migreringen ta ett tag.

Migrate Guru-migrering pågår.
Migrate Guru-migrering pågår.

När migreringen är klar visas en sida där det står att migreringen har slutförts.

En framgångsrik WordPress-migrering med Migrate Guru.
En framgångsrik WordPress-migrering med Migrate Guru.

Testa den migrerade platsen

När migreringen är klar kan du testa webbplatsen. I vårt exempel använder vi Kinsta’s tillfälliga webbadress. I skärmdumpen nedan finns vår migrerade webbplats tillgänglig över kinstalifenew.kinsta.cloud och ser exakt ut som vår tidigare webbplats på kinstalife.com.

En migrerad WordPress-webbplats från Migrate Guru.
En migrerad WordPress-webbplats från Migrate Guru.

Byt till din livedomän

Om du använde en tillfällig Kinsta-webbadress för att förhandsgranska din webbplats kan du göra så att webbplatsen nyttjar livedomänen med följande steg:

  1. Skapa en manuell säkerhetskopia av din webbplats, som du kan återställa om något går fel under den här processen.
  2. Lägg till din livedomän på webbplatsen och gör den till den primära domänen, men rikta den inte riktigt än.
  3. Kör en sök-ersätt av webbplatsdatabasen för att uppdatera alla instanser av webbadressen i databasen.
  4. Rensa webbplatscachen.
  5. Redigera hosts-filen eller använd ett verktyg för att förhandsgranska webbplatsen och bekräfta att den laddas korrekt på livedomänen.

När du har bekräftat att webbplatsen laddas korrekt med livedomänen ska du uppdatera ditt DNS för att rikta din livedomän mot Kinsta.

(Valfritt) Installera ditt SSL-certifikat

Om din webbplats använder ett SSL-certifikat och laddas över HTTPS (antingen för närvarande eller efter att du har flyttat den till Kinsta), måste du installera en SSL här på Kinsta. Beroende på vilken typ av SSL som du använder finns det några steg som kan behöva vidtas:

  • Om du har köpt ett SSL-certifikat kan du installera eller överföra certifikatet.
  • Om du vill använda Kinstas kostnadsfria SSL-alternativ skyddas alla verifierade domäner automatiskt av vår Cloudflare-integrering. Detta innebär att du inte behöver konfigurera ett SSL på Kinsta manuellt.

När SSL:et har installerats måste du köra en sök-ersätt av webbplatsdatabasen för att uppdatera varje förekomst av webbplats-webbadressen i databasen från HTTP till HTTPS. Vårt inlägg om att åtgärda varningar om blandat innehåll innehåller en detaljerad beskrivning av hur du uppdaterar dessa webbadresser.

När webbplatsen har laddats över HTTPS kan du använda Force HTTPS-verktyget i MyKinsta. Detta gör att alla HTTP-begäranden omdirigeras till HTTPS, vilket säkerställer att din webbplats endast kan nås via HTTPS.

Installera Kinsta MU-pluginet

Vårt Kinsta MU-plugin installeras automatiskt på nya WordPress-installationer här på Kinsta. Men eftersom du har migrerat din webbplats själv och webbplatsfilerna skrevs över (inklusive det här pluginet), måste du ladda ner och installera Kinsta MU-pluginet manuellt. Detta inkluderar vår helsides-cachelagring och andra funktioner, exempelvis möjligheten att distribuera Kinsta CDN.