Med vår fleranvändarfunktion kan du skapa och hantera ett team, vilket ger dem tillgång till olika aspekter av dina webbplatser. Vi erbjuder ett antal roller så att du kan finjustera användaråtkomst. I den här artikeln beskrivs de olika funktioner som du kan ge användarna.

Föredrar du att titta på videoversionen?

Roller på företags- och webbplats-nivå

När du bjuder in eller ändrar en användare är det första valet du behöver göra att välja om användaren ska ha företagsnivå eller webbplats-nivå. Användare på webbplats-nivå har bara åtkomst till specifika webbplatser som du tilldelar dem medan företagsanvändare ser information på företagsnivå. Alla användarroller har tillgång till Kinstas supportteam, men vi kan bara hjälpa till med webbplatser som din användarroll har tillgång till.

Företagsadministratör

Företagsadministratörer har den högsta åtkomstnivån. De har fullständig kontroll över all företags- och webbplatsdata, inklusive Kinsta DNS och migrationsförfrågningar. Ge bara företagsadministratörs-åtkomst till användare som du litar på.

Företagsutvecklare

En företagsutvecklare har tillgång till hantering av alla webbplatser, Kinsta DNS, och kan även hantera användare på webbplatsnivå. De kan även ta bort webbplatser som inte har ett Premium-iscensättningsmiljötillägg. De ser inte faktureringsuppgifter, företagsinställningar eller migreringsbegäranden.

Roll för fakturering av företag

En användare med rätt till företagsfakturering har en särskild roll och ser endast faktureringsinformation, aktivera automatiska fakturameddelanden och företagsinställningar. Användaren kan se fakturor och ändra företagsuppgifter som namn och adress men har inte tillgång till några webbplatser eller migreringar på något sätt.

Webbplats-administratör

Webbplatsadministratörer har fullständig åtkomst till en webbplats och har full kontroll över alla miljöer som är kopplade till den webbplatsen. De enda åtgärder som de inte har tillåtelse att utföra är att ta bort en webbplats från ett företags konto, skicka eller hantera migreringsbegäranden eller skapa och ta bort Premium-iscensättningsmiljöer. Observera att en enskild användare kan vara webbplatsadministratör för flera webbplatser.

Webbplats-utvecklare

Webbplats-utvecklare har tillgång till mellanlagrings-miljöer för en enda plats. De har kontroll över mellanlagrings-miljöer och kan utföra de flesta åtgärder förutom att ta bort eller skapa mellanlagrings-miljön. De kan inte skapa eller ta bort Premium-iscensättningsmiljöer. Observera att en enskild användare kan vara en webbplats-utvecklare för flera webbplatser.

Webbplatsutvecklare har inte tillgång till analytics på företagsnivå. Inte heller för livemiljö, användarhantering, migrering eller MyKinsta’s aktivitetslogg på företagsnivå.

Roll för företagsägande

Det finns en särskild roll som kallas företagets ägare. En företagsägare är alltid även företagsadministratör. Det kan bara finnas en och endast en företagsägare åt gången.

En företagsägare är den enda användaren i ett företag som kan begära att ett konto ska stängas. Bortsett från detta, är de precis som företagets administratörer i daglig användning.

Det är möjligt att överföra äganderätten av ett företag till en annan företagsadministratör. För mer information ta en titt på vår kunskapsbas-artikel om överföring av företagets ägande.