Var och en av dina webbplatser på Kinsta kan ha en iscensättningsmiljö. Iscensättningsmiljöer kopieras först från din live-webbplats och låter dig sedan testa plugin- eller kodändringar utan att live-webbplatsen påverkas.

Kinsta erbjuder möjligheten att omvandla din iscensättningsmiljö till din livemiljö om du är nöjd med de ändringar som du har gjort och vill att de ska tillämpas på din live-webbplats. Och tack vare Selective Push-funktionen får du en finkalibrerad kontroll över vad du ska omvandla till live.

Omvandlingen från iscensättning till live gjorde tidigare att iscensättningsmiljön skrev över live-webbplatsen helt och hållet. Tack vare Selective Push kan du numera välja vad du vill flytta från din iscensättningsmiljö till din live-webbplats. Du kan exempelvis omvandla:

Omvandling från iscensättning till live kan göras med endast några få klick, men läs gärna informationen nedan innan du fortsätter. Den innehåller viktig information om processen.

Viktig information

Hur du omvandlar iscensättning till live med Selective Push

Följ stegen nedan för att omvandla din iscensättningswebbplats på WordPress till live. Selective push gör att du kan välja vad du ska omvandla från din iscensättningsmiljö till din live-webbplats.

Steg 1

Logga in på MyKinsta, klicka på Webbplatser, och klicka på den webbplats som omvandlingen ska beröra. Använd miljöväxlaren bredvid webbplatsnamnet för att välja iscensättningsmiljö.

Byt till din WordPress-iscensättningsmiljö i MyKinsta.
Byt till din WordPress-iscensättningsmiljö i MyKinsta.

Steg 2

När du är i iscensättningsmiljön klickar du på menyn Miljöåtgärder och väljer Omvandla till live på rullgardinsmenyn.

Omvandla iscensättning till live i MyKinsta med Selective Push.
Omvandla iscensättning till live i MyKinsta med Selective Push.

Steg 3

I Omvandla till Live-modalen som dyker upp, välj antingen Filer, Databas, eller båda — beroende på vad du vill omvandla till live. Skriv webbplatsens namn för att bekräfta och klicka på knappen Omvandla till Live.

Använd Selective Push för att omvandla filer från iscensättning till live.
Använd Selective Push för att omvandla filer från iscensättning till live.

Här är några saker som du bör tänka på:

Användningsområden och exempel på arbetsflöden

Nedan har vi skrivit några exempel på när du kanske endast vill skicka filer, endast databasen eller båda. Tänk på följande när du omvandlar iscensättning till live:

Omvandling av endast filer

Omvandling av endast databas

OBS! Eventuella ändringar av live-webbplatsens databas efter att iscensättningsmiljön skapades kommer att gå förlorade. Detta inkluderar bland annat: kommentarer, nytt innehåll, köp på e-handelswebbplatser, registreringar på medlemsplatser och foruminlägg.

Omvandla allt

OBS! Eventuella ändringar av live-webbplatsens databas efter att iscensättningsmiljön skapades kommer att gå förlorade. Detta inkluderar bland annat: kommentarer, nytt innehåll, köp på e-handelswebbplatser, registreringar på medlemsplatser och foruminlägg.

Vanliga frågor (FAQ)

F: Om jag testar ett plugin på iscensättningsmiljön och endast omvandlar filerna till live, kommer detta att skapa motsvarande databastabeller för pluginet?

Om du installerar ett plugin på din iscensättningswebbplats som aldrig har installerats på live-webbplatsen, och endast omvandlar filerna till live, kommer detta inte att skapa databastabeller för det pluginet.

Detta innebär även att alla inställningar som du har konfigurerat i pluginet inte kommer att aktiveras (om inte inställningarna sparas i en fil utanför databasen, exempelvis i en JSON-fil).

Beroende på hur pluginet är kodat, kan aktivering (först inaktivering om det krävs) av pluginet på live-webbplatsen skapa databasstrukturen.

F: Om jag endast omvandlar filerna till live, betyder detta att den gamla databasen (i iscensättning) inte kommer att skriva över live-databasen och att endast filerna kommer att skrivas över?

Ja, när du endast omvandlar filerna förblir databasen på live-webbplatsen oförändrad och endast filerna på live-webbplatsen kommer att skrivas över.

F: Innebär det här att jag kan arbeta med designändringar på min iscensättningswebbplats och omvandla dem till live utan att jag förlorar några nya prenumeranter eller kunder på min live-webbplats?

Ja, så länge dina ändringar endast görs i filer (inga ändringar i WordPress instrumentpanel – inklusive plugin, tema eller anpassningsinställningar) kan du omvandla dem till live utan att omvandla databasen. När du omvandlar ändringarna till live, välj Filer och se till att Databasen inte är vald.

F: Kan jag använda selective push för att ändra min webbplats PHP-version?

Ja, du kan använda iscensättning för att testa och skicka en ny PHP-version till din livemiljö, men det är inte nödvändigt att omvandla från iscensättning till live för att uppdatera din PHP-version. Här är en kort översikt över hur du kan ändra PHP-versionen utan att omvandla från iscensättning till live:

  1. Skapa en iscensättningswebbplats
  2. Gå till iscensättningswebbplatsen och ändra PHP-versionen på iscensättningswebbplatsen.
  3. Om allt ser bra ut och fungerar som det ska på iscensättningswebbplatsen (var noga med att testa din webbplats ordentligt), kan du byta PHP-version på live-webbplatsen.

F: Jag gjorde CSS-ändringar i WordPress-instrumentpanelen och omvandlade filer. Varför ser jag inte mina ändringar, även efter att jag har rensat hela cachen?

Beroende på vilken typ av ändring som görs och var den informationen lagras kan du behöva omvandla databasen eller göra dessa ändringar manuellt på livewebbplatsen. Om du exempelvis har lagt till eller redigerat CSS i ett block eller widget i WordPress-instrumentpanelen sparas detta förmodligen i databasen.

Om du gör ändringar i WordPress-instrumentpanelen, med undantag för ändringar som gjorts med temaredigeraren (Utseende > Temaredigeraren), lagras den informationen vanligtvis i databasen.

Alla ändringar i livewebbplatsens databas kommer att gå förlorade efter att iscensättningswebbplatsen har omvandlats, inklusive men inte begränsat till: kommentarer, nytt innehåll, köp på e-handelswebbplatser, registreringar på medlemswebbplatser och foruminlägg. I det här fallet rekommenderar vi att du gör samma ändringar manuellt på livewebbplatsen i stället för att omvandla databasen