Med vår fleranvändarfunktion kan du skapa och hantera ett team, vilket ger dem tillgång till olika aspekter av dina webbplatser. Som nämnts i vår artikel om hur användarroller fungerar, finns det en speciell roll: företagets ägare.

Denna roll är exakt samma som en företagsadministratör i alla avseenden utom ett. Endast företagsägare kan stänga ett företag. Varje företag kan ha endast en ägare, men det är möjligt att överföra äganderätten mellan användare.

För att överföra ägarskap till en annan användare måste följande krav uppfyllas:

För att överföra ägandet måste du vidta följande åtgärder. Logga först in på MyKinsta och gå till avsnittet ”Användare”. Klicka på länken ”Överför ägarskap” till höger på användarens rad.

I dialogrutan väljer du en tillgänglig användare. Observera att du måste ha minst en företagsadministratör förutom ägaren för att kunna överföra ägarskapet. Fyll i ditt lösenord och klicka på bekräfta för att överföra ägarskapet.

Överför ägande av företag
Överför ägande av företag