Var och en av dina webbplatser på Kinsta kan ha en iscensättningsmiljö. Iscensättningsmiljöer kopieras först från din live-webbplats och låter dig sedan testa plugin- eller kodändringar utan att live-webbplatsen påverkas.

Kinsta erbjuder möjligheten att omvandla din iscensättningsmiljö till din livemiljö om du är nöjd med de ändringar som du har gjort och vill att de ska tillämpas på din live-webbplats. Och tack vare Selective Push-funktionen får du en finkalibrerad kontroll över vad du ska omvandla till live.

Omvandlingen från iscensättning till live gjorde tidigare att iscensättningsmiljön skrev över live-webbplatsen helt och hållet. Tack vare Selective Push kan du numera välja vad du vill flytta från din iscensättningsmiljö till din live-webbplats. Du kan exempelvis omvandla:

Omvandling från iscensättning till live kan göras med endast några få klick, men läs gärna informationen nedan innan du fortsätter. Den innehåller viktig information om processen.

Viktig information

Hur du omvandlar iscensättning till live med Selective Push

Följ stegen nedan för att omvandla din iscensättningswebbplats på WordPress till live. Selective push gör att du kan välja vad du ska omvandla från din iscensättningsmiljö till din live-webbplats.

Steg 1

Logga in på MyKinsta, klicka på Webbplatser, och klicka på den webbplats som omvandlingen ska beröra. Use the Environment switcher next to the site name to select your staging environment.

Change to your WordPress staging environment in MyKinsta.
Change to your WordPress staging environment in MyKinsta.

Steg 2

När du befinner dig i iscensättningsmiljön, klicka på knappen Omvandla iscensättning till live.

Omvandla iscensättning till live i MyKinsta med Selective Push.
Omvandla iscensättning till live i MyKinsta med Selective Push.

Steg 3

I Omvandla till Live-modalen som dyker upp, välj antingen Filer, Databas, eller båda — beroende på vad du vill omvandla till live. Skriv webbplatsens namn för att bekräfta och klicka på knappen Omvandla till Live.

Använd Selective Push för att omvandla filer från iscensättning till live.
Använd Selective Push för att omvandla filer från iscensättning till live.

Här är några saker som du bör tänka på:

Användningsområden och exempel på arbetsflöden

Nedan har vi skrivit några exempel på när du kanske endast vill skicka filer, endast databasen eller båda.
Keep in mind the following when pushing staging to live:

Omvandling av endast filer

Omvandling av endast databas

OBS! Eventuella ändringar av live-webbplatsens databas efter att iscensättningsmiljön skapades kommer att gå förlorade. Detta inkluderar bland annat: kommentarer, nytt innehåll, köp på e-handelswebbplatser, registreringar på medlemsplatser och foruminlägg.

Omvandla allt

OBS! Eventuella ändringar av live-webbplatsens databas efter att iscensättningsmiljön skapades kommer att gå förlorade. Detta inkluderar bland annat: kommentarer, nytt innehåll, köp på e-handelswebbplatser, registreringar på medlemsplatser och foruminlägg.

Vanliga frågor (FAQ)

F: Om jag testar ett plugin på iscensättningsmiljön och endast omvandlar filerna till live, kommer detta att skapa motsvarande databastabeller för pluginet?

Om du installerar ett plugin på din iscensättningswebbplats som aldrig har installerats på live-webbplatsen, och endast omvandlar filerna till live, kommer detta inte att skapa databastabeller för det pluginet.

Detta innebär även att alla inställningar som du har konfigurerat i pluginet inte kommer att aktiveras (om inte inställningarna sparas i en fil utanför databasen, exempelvis i en JSON-fil).

Beroende på hur pluginet är kodat, kan aktivering (först inaktivering om det krävs) av pluginet på live-webbplatsen skapa databasstrukturen.

F: Om jag endast omvandlar filerna till live, betyder detta att den gamla databasen (i iscensättning) inte kommer att skriva över live-databasen och att endast filerna kommer att skrivas över?

Ja, när du endast omvandlar filerna förblir databasen på live-webbplatsen oförändrad och endast filerna på live-webbplatsen kommer att skrivas över.

F: Innebär det här att jag kan arbeta med designändringar på min iscensättningswebbplats och omvandla dem till live utan att jag förlorar några nya prenumeranter eller kunder på min live-webbplats?

Ja, så länge dina ändringar endast görs i filer (inga ändringar i WordPress instrumentpanel – inklusive plugin, tema eller anpassningsinställningar) kan du omvandla dem till live utan att omvandla databasen. När du omvandlar ändringarna till live, välj Filer och se till att Databasen inte är vald.

F: Kan jag använda selective push för att ändra min webbplats PHP-version?

Även om du kan använda iscensättning för att testa en ny PHP-version, måste du även göra den ändringen på live-webbplatsen när du är redo. Det finns ingen anledning att omvandla till live i det fallet. Här är en kort sammanfattning av hur du kan ändra PHP-versionen:

  1. Skapa en iscensättningswebbplats
  2. Gå till iscensättningswebbplatsen och ändra PHP-versionen på iscensättningswebbplatsen.
  3. Om allt ser bra ut och fungerar som det ska på iscensättningswebbplatsen (var noga med att testa din webbplats ordentligt), kan du byta PHP-version på live-webbplatsen.

Q: I made CSS changes in the WordPress dashboard and pushed files. Why am I not seeing my changes, even after clearing all of the cache?

Depending on the type of change made and where that information is stored, you may need to push the database or make those changes manually on the live site. For instance, if you added or edited CSS in a block or widget in the WordPress dashboard, that would probably be saved to the database.

If you make changes to something in the WordPress dashboard, with the exception of changes made with the Theme Editor (Appearance > Theme Editor), that information is usually stored in the database.

Note: Any changes to the live site’s database since the staging site was created will be lost, including but not limited to: comments, new content, purchases on ecommerce sites, sign-ups on membership sites, and forum posts. In this case, we recommend making the same changes manually on the live site rather than pushing the database.