Med vår fleranvändarfunktion kan du skapa och hantera ett team, vilket ger dem tillgång till olika aspekter av dina webbplatser. Vi erbjuder ett antal roller så att du kan finjustera användaråtkomst. I den här artikeln beskrivs de olika funktioner som du kan ge användarna.

Roller på företags- och webbplats-nivå

När du bjuder in eller ändrar en användare är det första valet du behöver göra att välja om användaren ska ha företagsnivå eller webbplats-nivå. Användare på webbplats-nivå har bara åtkomst till specifika webbplatser som du tilldelar dem medan företagsanvändare ser information på företagsnivå.

Företagsadministratör

Företagsadministratörer har den högsta åtkomstnivån. De har fullständig kontroll över alla företags- och webbplats-data. Ge endast företagsadministratörs-åtkomst till användare som du litar på.

Företagsutvecklare

En företags-utvecklare har åtkomst till alla webbplatser (inklusive borttagning av dessa) och kan hantera användare på webbplats-nivå. Företags-utvecklaren ser dock inte faktureringsinformation eller företagsinställningar.

Roll för fakturering av företag

En användare med rätt till företagsfakturering har en särskild roll och ser endast faktureringsinformation och företagsinställningar. Användaren kan se fakturor och ändra företagsuppgifter som namn och adress men har inte tillgång till några webbplatser på något sätt.

Webbplats-administratör

Webbplats-administratörer har fullständig åtkomst till en webbplats och har full kontroll över alla miljöer som är kopplade till den webbplatsen. Den enda åtgärd de inte får göra är att ta bort en webbplats från ett företags konto. Observera att en enskild användare kan vara platsadministratör för flera webbplatser.

Webbplats-utvecklare

Webbplats-utvecklare har tillgång till mellanlagrings-miljön för en enda plats. De har full kontroll över mellanlagrings-miljön och kan utföra alla åtgärder förutom att ta bort eller skapa mellanlagrings-miljön. Observera att en enskild användare kan vara en webbplats-utvecklare för flera webbplatser.

Roll för företagsägande

Det finns en särskild roll som kallas företagets ägare. En företagsägare är alltid även företagsadministratör. Det kan bara finnas en och endast en företagsägare åt gången.

En företagsägare är den enda användaren i ett företag som kan begära att ett konto ska stängas. Bortsett från detta, är de precis som företagets administratörer i daglig användning.

Det är möjligt att överföra äganderätten av ett företag till en annan företagsadministratör. För mer information ta en titt på vår kunskapsbas-artikel om överföring av företagets ägande.


Om du tyckte om denna tutorial, då kommer du att älska vår support. Alla Kinsta’s hosting planer inkluderar dygnet runt-support från våra rutinerade WordPressutvecklare och ingenjörer. Chatta med samma team som hjälper Fortune 500s kunder. Kolla in våra paket