Ja, det gör vi. Om din WordPresswebbplats blir hackad medan du hostar den på Kinsta kommer vi att arbeta med dig gratis för att försöka reparera skadan.

Begränsningar av Säkerhetsgarantin

Vår säkerhetsgaranti inkluderar:

Om ett aktivt plugin eller tema tas bort som en del av borttagningsprocessen av den skadliga koden, kommer du själv att ansvara för att installera och konfigurera en ny kopia av pluginet eller temat efter att borttagningsprocessen av den skadliga koden har slutförts. Vår säkerhetsgaranti täcker inte programvara som inte är WordPress, eller anpassade skript.

Så hackas WordPress-webbplatser

På grund av den säkra utformningen av vår infrastruktur är säkerhetsöverträdelser på servernivå extremt osannolika. Webbplatser som hostas på Kinsta är istället ofta infekterade genom ett av två sätt:

Borttagningsprocess av Skadlig Kod

Processen av att inspektera en webbplats, skanna den för problem och ta bort problem kan ta upp till en hel arbetsdag att genomföra. Särskilt genomträngande infektioner kan kräva flera inspektionsrundor. I vissa sällsynta fall, där en webbplats har skadats så mycket att den inte kan repareras kan det vara nödvändigt att återställa webbplatsen med hjälp av en säkerhetskopia.

Att ta bort skadlig kod bryter ofta webbplatsen helt eftersom infekterade plugins och teman ofta måste tas bort. Som ett resultat, rekommenderar vi att du använder ett plugin för att försätta webbplatsen i underhållsläge under borttagningsprocessen av den skadliga koden.

Om du stöter på tecken på skadlig kod eller underligt webbplatsbeteende, kontakta vårt supportteam.

Åtgärder som Kinsta vidtar

Det finns några obligatoriska steg i vår borttagningsprocess av skadlig kod som kommer att genomföras av vårt supportteam för varje reparerad webbplats:

Åtgärder du behöver vidta

Efter slutförandet av borttagningen av den skadliga koden kommer vi att be dig att vidta flera ytterligare åtgärder för att säkra din webbplats:

Dessa åtgärder bör vidtas inom en arbetsdag efter det att vi begär att de ska vidtas. Underlåtenhet att vidta dessa ytterligare åtgärder kommer att innebära att vårt supportteam inte kommer att kunna ta bort framtida infektioner gratis.

Skanna ytterligare webbplatser

Att få en av dina webbplatser infekterad med skadlig kod kan leda till oro om eventuell infektion av dina andra webbplatser. Men eftersom Kinsta använder en containerbaserad hostinginfrastruktur är korskontaminering mellan webbplatser på servernivå inte möjlig.

Det betyder att om det inte finns några specifika bevis för att ytterligare webbplatser har äventyrats, så finns det ingen anledning att tro att de har smittats.

Inspektion av webbplatser för att identifiera eventuella infektioner är begränsad till platser som uppvisar specifika tecken på infektion. I avsaknad av specifika bevis rekommenderar vi att du använder en skanningstjänst eller skanningsplugin för webbplatser, som Sucuri Security, för att bekräfta att resten av dina webbplatser inte har smittats.

Infektioner som upptäckts under migrering

En djup genomsökning av alla webbplatsfiler är ett standardsteg i vår migreringsprocess. Om vi upptäcker att din webbplats är infekterad under en migrering kommer vi att pausa migreringen och rapportera problemet till dig. I ett sådant fall kommer du att få två alternativ:

  1. Fortsätt med migreringen, låt Kinsta ta bort infektionen, och debiteras en borttagningsavgift på $100.
  2. Avbryt migreringen, arbeta med en tredje part för att reparera den hackade webbplatsen i den tidigare hostingmiljön eller reparera den själv och boka om migreringen.

Om du tyckte om denna tutorial, då kommer du att älska vår support. Alla Kinsta’s hosting planer inkluderar dygnet runt-support från våra rutinerade WordPressutvecklare och ingenjörer. Chatta med samma team som hjälper Fortune 500s kunder. Kolla in våra paket