Elasticsearch är en fulltext-sökmotor med öppen källkod. Den används för att indexera data och kan genomföra sökningar otroligt snabbt.

I samband med WordPress kan Elasticsearch användas för att påskynda frågeställningar i WordPress databas. Detta görs genom att det skapas ett index över innehållet i webbplatsens databas och att Elasticsearch sedan används för att söka i det här indexet mycket snabbare än MySQL-sökfrågor kan utföra samma sökning.

Om du har tid och förmåga, kan Elasticsearch integreras med en WordPress-webbplats av en mycket kunnig WordPress och Elasticsearch-utvecklare. Om din webbplats använder WP_Query som standard, kan Elasticsearch också integreras genom att installera ElasticPress, ett gratis WordPress-plugin från 10up, tillgänglig på WordPress.org, som automatiskt integreras med WP_Query-objekt för att generera sökningar med Elasticsearch snarare än MySQL.

Webbplatser som kommer att gynnas mest av Elasticsearch

Alla webbplatser som använder WP_Query kan dra nytta av Elasticsearch. Exempel på webbplatser som kan dra nytta av Elasticsearch:

  • Webbplatser där sökning är det primära sättet att navigera.
  • WooCommerce webbplatser med ett stort antal beställningar där webbplats-administratörer måste kunna söka i listan över beställningar regelbundet.
  • Alla webbplatser med ett stort antal inlägg där MySQL-frågor ger oacceptabelt långsamma resultat.

Om din webbplats har sökfrågor som körs oacceptabelt långsamt, eller om du tror att tunga frågor överbelastar webbplatsens databas, kan det vara läge att skaffa Elasticsearch. Se till att läsa vår djupgående guide om WordPress-sökningar och om hur man kan påskynda dessa.

Lägga till Elasticsearch på en plats i Kinsta

Om du vill lägga till Elasticsearch på din webbplats på Kinsta gör du så här:

  1. Kontakta Kinstas supportteam och be om att Elasticsearch läggs till på din webbplats.
  2. Kinstas supportteam installerar Elasticsearch i din webbplats-container och vårt faktureringsteam lägger till Elasticsearch tilläggsprenumeration på ditt konto. Observera att endast användare med faktureringsbehörigheter (företagsägare, företagsadministratörer, företagsfakturering) kan godkänna tillägget. Tillägget är $ 100 per månad per webbplats. Med Elasticsearch installerat på samma server som din PHP-miljö och MySQL-databas minskar latensen i motsats till att hosta den i en separat instans eller med hosted Elasticsearch från Elastic.
  3. Kinstas supportteam kommer även att gå vidare och installera ElasticPress-plugin:et på din webbplats och ansluta den till Elasticpress-tjänsten som körs i webbplats-containern.
ElasticPress WordPress plugin

ElasticPress WordPress plugin

Några funktioner i ElasticPress inkluderar: Få upp WooCommerce-produkter i sökresultaten, komplettera sökningar automatiskt, välj vad du vill indexera, och upplev förbättringar av frågor för relaterade inlägg. Om du planerar att använda ett annat plugin eller bygga din egen integrering vänligen låt vårt supportteam få veta detta så kommer de att hoppa över detta steg.

Om du väljer att sluta använda Elasticsearch kan du be om att få den borttagen från din webbplats-container och du bör även be om att tilläggsprenumerationen avbryts. Du kommer att få en återbetalning av eventuella oanvända prenumerationsavgifter som utfärdats enligt vår återbetalningspolicy. Observera att endast användare med faktureringsbehörigheter (företagsägare, företagsadministratörer, företagsfakturering) kan begära borttagning av ett tillägg.

Viktigt att notera om din webbplats är att den både har en MELLANLAGRINGS och en LIVE-miljö: Elasticsearch måste installeras i dina MELLANLAGRINGS- och LIVE-miljöer separat. Om vårt supportteam installerar Elasticsearch i en miljö och den miljön skrivs över (säkerhetskopiering återställd, mellanlagring omvandlas till live), kommer Elasticsearch att skrivas över och tas bort från containern. Planera Elastisearch-installationen noggrant i samarbete med vårt supportteam för att säkerställa att Elasticsearch inte oavsiktligt tas bort under installationsprocessen.

Använda Elasticsearch med en WordPress-webbplats

När Elasticsearch har installerats måste det integreras med din webbplats. Den vanligaste metoden för att integrera din webbplats med Elasticsearch är att installera ElasticPress. Under en standardinstallation kommer vårt supportteam att installera ElasticPress-plugin:et och ansluta detta till Elasticsearch-tjänsten.

Efter installationen måste du komma åt webbplatsens adminområde för fullständig installation av ElasticPress-plugin:et. En del av den processen är att indexera innehållet på din webbplats. Om innehållet på din webbplats är extremt stort kan indexering via WordPress admin misslyckas. Du kan använda Kommandona ElasticPress wp-cli för att utföra indexering över SSH.

Om din webbplats använder sig av anpassade fält och du vill söka innehållet i anpassade fält anpassade utvecklingsarbete kan krävas för att orsaka ElasticPress att indexera och söka i dessa fält.

Begränsningar för Kinstas stöd för Elasticsearch

Elasticsearch kan acceptera sökfrågor som skickas till den lokalt på servern eller via RESTful API. På Kinsta är endast lokal tillgång till Elasticsearch möjlig. Det går inte att skicka begäranden till Elasticsearch via RESTful API och de nödvändiga portarna kan inte öppnas för att acceptera dessa begäranden. Om du behöver skicka HTTP-förfrågningar till webbplatsen kommer det att bli nödvändigt att skicka frågan till WordPress över WP REST API eller med hjälp av ett Ajax call.

Vi stöder eller installerar inte Elasticsearch-plugins som Kibana eller Logstash. Användning av Elasticsearch på vår plattform är begränsad till integrering av tjänsten med WordPress för att stödja snabbare sökfrågor.

Kinsta’s stöd för Elasticsearch är begränsat till att installera Elasticsearch och eventuella nödvändiga tillägg i platscontainern, installera ElasticPress-plugin:et, och se till att Elasticsearch är tillgänglig för användning av WordPress. Ansvaret för att integrera Elasticsearch med webbplatsen ligger på varje webbplats-ägare och om du upptäcker att du behöver hjälp med korrekt integrering av Elasticsearch med din webbplats – inklusive indexering och sökning av anpassade fält – måste du få hjälp av en kvalificerad WordPress utvecklare.


Spara tid, kostnad och maximera webbplatsens prestanda med:

  • Omedelbar hjälp från WordPress -hostingexperter, 24/7.
  • Cloudflare Enterprise-integration.
  • Global publik räckvidd med 28 datacenter över hela världen.
  • Optimering med vår inbyggda Application Performance Monitoring.

Allt detta och mer, i en plan utan långsiktiga kontrakt, assisterad migration och en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Kolla in våra paket, eller prata med säljteamet för att hitta den plan som fungerar för dig.