MariaDB er en gratis databaseserver, der giver dataadgang ved hjælp af et struktureret forespørgselssprog (SQL). Den tilbyder sikkerhedsfunktioner som passwords, rollebaseret adgangskontrol og meget mere for at beskytte dine data.

Hvis du vil implementere MariaDB og give dine brugere dataadgang, skal du hoste databaseserveren. Du kan vælge en cloud-udbyder eller bruge administrerede eller delte hosting-tjenester.

I denne artikel lærer du, hvordan du kører MariaDB ved hjælp af en Docker-container, konfigurerer og kører databaseserveren og forbinder den til et WordPress-websted.

Hvad er Docker?

Docker er et gratis udviklingsværktøj, der gør det muligt at køre programmer i et kontrolleret miljø kaldet en container. Containere har applikationskode, afhængigheder og kritiske systemværktøjer til at køre din app. Dette giver dig mulighed for at levere robuste applikationer i hele softwareudviklingslivscyklussen.

Normalt bruger containere dit styresystem som host. Det betyder, at værtsmaskinens kerne giver adgang til ressourcer som CPU’er, hukommelse og filsystemet. Som følge heraf kræver dette ikke traditionel virtualisering som virtuelle maskiner. Der er flere fordele ved at bruge Docker til at køre en MariaDB-instans:

  • Den har et lille digitalt fodaftryk, hvilket sikrer en effektiv udnyttelse af systemressourcerne.
  • Den er konsistent, så udviklere kan køre apps i produktions- og testimplementeringer med minimale ændringer.
  • Det giver en fleksibel mekanisme til ressourcedeling.
  • Den er skalerbar – du kan køre mange containere på en enkelt host.

Sådan implementeres MariaDB med Docker

I dette afsnit vil du oprette containeriserede miljøer til at køre MariaDB ved hjælp af Docker. Du lærer om den containerteknologi, som Docker tilbyder. Docker fungerer på de fleste versioner af Windows-, macOS- og Linux-distributioner. I denne vejledning skal du have Windows 10/11, Ubuntu 20.04 eller en macOS X-maskine for at følge med.

1. Installer Docker

En af Dockers bedste egenskaber er dens portabilitet. Den bruger værtens operativsystem, hvilket gør den ideel til test- og udgivelsesmiljøer. I dette afsnit lærer du, hvordan du installerer Docker på de tre styresystemer.

Ubuntu 20.04

Først skal du opdatere Ubuntus pakkeliste.

sudo apt-get update

Tillad derefter adgang til online-repositorier via HTTPS.

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common

Installation af docker gennem terminalen.
Derefter skal du tilføje Dockers GPG-nøgle.

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

Nu skal du tilføje Dockers repository.

echo deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Opdater derefter Ubuntus pakker, så de inkluderer Dockers arkiv.

sudo apt-get update

Til sidst skal du installere Docker Engine.

sudo apt-get install docker-ce

Hvis du bruger en anden Linux-distribution som Debian eller Fedora, skal du følge den officielle dokumentation for Installation af Docker i Linux.

Windows 10/11

Docker er tilgængelig på Windows 10 eller 11 ved hjælp af Windows Subsystem for Linux version 2 (WSL 2) som backend. Brug følgende trin til at installere Docker.

Aktiver først funktionen Virtual Machine Platform på dit Windows-system. Dette giver dig mulighed for at installere WSL 2 og installere og køre en virtualiseret Linux-instans på din Windows-maskine.

Derefter skal du installere WSL.

Besøg derefter Microsoft Store for at downloade Ubuntu 20.04.

Endelig skal du downloade Docker Desktop til Windows. Åbn den downloadede fil for at kickstarte installationsprocessen.

Efter installationen skal du søge efter “Docker Desktop” på din proceslinje og åbne den.

(Bemærk: Du skal bruge PowerShell som din terminal for at bruge Docker-kommandoer)

macOS X

Docker er tilgængelig på macOS-maskiner via Apple App Store. Der er to installationsprogrammer til rådighed, der er rettet mod både Intel- og Apple-chips.

Først skal du downloade det relevante installationsprogram fra et af ovenstående links. Dobbeltklik derefter for at åbne den downloadede .dmg-fil.

Træk og slip derefter Docker-ikonet til mappen Programmer.

Åbn nu Docker-appen fra mappen Programmer, og følg anvisningerne for at fuldføre konfigurationen.

Når installationsprocessen er afsluttet, skal du dobbeltklikke på Docker-ikonet i statuslinjen på skrivebordet for at åbne det.

Brug standardterminalen til at køre Docker-kommandoer.

2. Download et MariaDB-aftryk

Et Docker-image indeholder en samling af kommandoer og konfigurationer til at oprette en Docker-container. Det er ansvarligt for at installere alt det, der er nødvendigt for at køre et program. Du kan finde det officielle MariaDB-image fra Docker Hub.

For at downloade MariaDB’s image fra Docker Hub skal du bruge kommandoen docker pull:

docker pull mariadb

Du kan også få vist en liste over downloadede Docker-images ved at køre følgende:

docker images

Dette er kommandoudgangen:

Viser Docker-billeder.
Viser Docker-billeder.

3. Opret en container

En container er en softwareenhed med al den kode, de afhængigheder og de systemværktøjer, der er nødvendige for at køre en proces eller et program. Du skal bruge det billede, der blev downloadet før, til at oprette en MariaDB-container.

docker create mariadb --name mariadb-wp -i –t

Dette opretter en MariaDB-container kaldet mariadb-wp. Flaget –i giver mulighed for en interaktiv session, og indstillingen –t opretter en pseudo-terminal. Den officielle dokumentation indeholder oplysninger om alle tilgængelige variabler.

4. Kør, pause og stop containeren

Docker giver udviklere fleksibilitet i form af konfigurerbare miljøer. I dette afsnit vil vi konfigurere MariaDB’s container med miljøvariabler for at opsætte specifikke systemegenskaber for din container.

MariaDB har mange variabler, som du kan indstille, f.eks. databasenavne, passwords og databasebrugere. For en bredere liste over understøttede miljøvariabler henvises til Dockers dokumentation for MariaDB.

docker run -d --name mariadb-wp -p 3306:3306 -v '/path/on/host/:/var/lib/mysql' -e "MARIADB_ROOT_PASSWORD=" -e "MARIADB_DATABASE=wordpress" -e "MARIADB_USER=wordpress" -e "MARIADB_PASSWORD=" mariadb

Kommandoen ovenfor konfigurerer MariaDB’s rod-password, databasebruger og tilhørende password. Derefter kører den MariaDB på port 3306. Du kan beslutte at sætte en containers program på pause fra at køre med følgende kommando:

docker pause mariadb-wp

Endelig kan du også stoppe et program, der kører i en container, ved hjælp af følgende kommando:

docker stop mariadb-wp

5. Forbind den containeriserede MariaDB med et WordPress-websted:

Nu skal vi forbinde MariaDB med et eksternt WordPress-websted. Du kan lære mere om at oprette et WordPress-websted lokalt her.

I rodmappen på WordPress-webstedet skal du åbne filen wp-config.php i din kodeeditor. Find det kodeafsnit, der definerer variablerne for databasen, og rediger det som vist nedenfor. Sørg for, at du bruger databasens navn, password og portnummer, når du opretter MariaDB-containeren.

define('DB_NAME', 'wordpress');

define('DB_USER', 'wordpress’);

define('DB_PASSWORD', '');

define('DB_HOST', 'http://localhost:3306’);

Dernæst skal du importere et database-dump af dit WordPress-websted til den containeriserede MariaDB. Først skal du sikre dig, at du har eksporteret den aktuelle database for webstedet. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores vejledning om backup af MySQL-databaser.

Når du har eksporteret din database, skal du installere databasedumpet inde i containeren.

docker exec -i mariadb-wp sh -c 'exec mysql -u root -p "$MARIADB_ROOT_PASSWORD" < /some/path/on/your/host/all-databases.sql'

Kommandoen docker exec giver udviklere mulighed for at køre shell-kommandoer inde i containeren. Vi importerede en database til MariaDB ved hjælp af en eksporteret fil i ovenstående kommando.

6. Tilføj et nyt indlæg til dit WordPress-websted

Vi opretter et prøveindlæg ved hjælp af WordPress-administratorkontoen for at teste denne integration.

Først logger du ind på WordPress og klikker på Posts > Add New ( Indlæg > Tilføj nyt). Udfyld oplysningerne som vist nedenfor, og klik derefter på Udgiv. Når du har oprettet indlægget, skal du klikke på Vis indlæg for at se det nyligt tilføjede indlæg.

Tilføjelse af et nyt indlæg i WordPress-redigeringsprogrammet.
Tilføjelse af et nyt indlæg i WordPress-redigeringsprogrammet.

Og det er alt, hvad der er at gøre!

7. MariaDB og Docker med DevKinsta

Kinstas gratis applikation, DevKinsta, gør det muligt for udviklere at oprette containeriserede WordPress-websteder effektivt. Appen bruger Docker til at konfigurere PHP-versioner, databaseservere og webservere. DevKinsta-appen understøtter udviklere, der bruger macOS, Windows og Ubuntu/Linux.

For at komme i gang skal du downloade, installere og starte DevKinsta på din lokale maskine. Appen giver dig tre muligheder: Opret et nyt WordPress-websted, importer et eksisterende fra Kinsta eller opret et brugerdefineret websted.

DevKinstas nye skærm til oprettelse af nyt websted.
DevKinstas nye skærm til oprettelse af nyt websted.

Det er lige så nemt at oprette et nyt WordPress-websted som at udfylde en simpel formular og klikke på Opret websted.

DevKinstas nye skærm til oprettelse af WordPress-websteder.
DevKinstas nye skærm til oprettelse af WordPress-websteder.

Tillykke – du har nu oprettet et containeriseret WordPress-websted ved hjælp af DevKinsta!

Opsummering

Docker er et udviklervenligt værktøj til containerisering af software, der kører databaseservere som MariaDB. Dets minimalistiske miljøer hjælper med at opretholde systemressourcernes effektivitet uden at ofre funktionalitet.

Denne vejledning lærte dig at installere Docker, opsætte MariaDB og forbinde et WordPress-websted med din containeriserede MariaDB-database. Desuden lærte du, hvordan du bruger DevKinsta til at oprette et fuldt containeriseret WordPress-websted.

Der er meget mere at udforske med WordPress-webstedoprettelse og dets mange hostingløsninger. Hvis du ønsker at opdage, hvor let din webstedsadministration kan være, har Kinsta’s administrerede WordPress-hosting dig dækket.

Salman Ravoof

Salman Ravoof is a self-taught web developer, writer, creator, and a huge admirer of Free and Open Source Software (FOSS). Besides tech, he's excited by science, philosophy, photography, arts, cats, and food. Learn more about him on his website, and connect with Salman on Twitter.