Hvis du forsøger at vælge mellem Docker og Kubernetes, er det usandsynligt, at du kan finde et endegyldigt svar. Disse to teknologier er så fundamentalt forskellige, at du ikke kan sammenligne dem direkte.

Men “den ene mod den anden” understreger vigtigheden af at forstå de to. Hvad kan de gøre? Hvordan gør de det? Hvilke fordele giver den ene og den anden? Denne artikel vil undersøge disse spørgsmål for at hjælpe dig med at forstå, hvor hvert værktøj passer ind i din udviklingsproces.

Kubernetes og Docker: Forskellige værktøjer til forskellige opgaver

Moderne applikationer er indviklede og kræver installation af forskellige frameworks og biblioteker på din enhed. Heldigvis kan du konsolidere din applikation og de nødvendige ressourcer.

Denne proces kaldes containerisering, og den indebærer, at programmer og alle deres nødvendige afhængigheder kombineres i en selvstændig enhed – containeren. Ved at pakke en applikation på denne måde bliver det langt mere bærbart og praktisk at installere og administrere.

Desuden kan containerisering afhjælpe nogle af de vanskeligheder, du kan støde på, når du forsøger at replikere dit implementeringsmiljø med henblik på testning. I modsætning til traditionel applikationsarkitektur, som kræver, at du manuelt opbygger et separat testmiljø, giver containeriserede applikationer dig mulighed for at teste i et miljø, der er identisk med det miljø, hvor du vil implementere din app.

Containere gør det også muligt at implementere og køre flere applikationskomponenter på tværs af en mikroservices-arkitektur. Det betyder, at dine appressourcer deler den samme hardware, og at du har større kontrol over hver enkelt komponent og dens livscyklus. Containere er lettere end virtuelle maskiner, fordi de udnytter hostsoperativsystemets (OS) kerne og ikke kræver hypervisorer.

I cloud-miljøer gør containeriseringsteknologien det muligt at levere driftseffektivitet, portabilitet ved migrering, miljømæssig konsistens og problemfri skalering.

Hvad er Docker?

Selv om der findes flere containeriseringsteknologier, er Docker fortsat den mest populære og mest kendte. Det er et open source containeriseringsværktøj, der skaber et økosystem, hvor du kan implementere, administrere og dele dine applikationer.

Docker blev lanceret i 2013 og muliggjorde containerisering med uovertruffen effektivitet og brugervenlighed. Dets innovative funktioner løste flere problemer, som tidligere havde forhindret udviklere i at praktisere containerbaseret udvikling.

Den centrale komponent i Docker er Docker Engine, som er hist for dens containere. Docker Engine kører på værtsstyresystemet og interagerer med containerne for at få adgang til systemressourcer. Docker bruger også YAML-konfigurationsfiler, der angiver, hvordan en container skal bygges, og hvad der kører i den. Dette er en af grundene til, at Docker er bærbar og let at fejlfinde.

Docker-containere kan kommunikere med hinanden via definerede kanaler, og hver container har et unikt sæt programmer, biblioteker og konfigurationsfiler. De kan indeholde enhver applikation og køre på enhver server. Dette forbedrer applikationens fleksibilitet og portabilitet, så den kan køre i forskellige omgivelser, herunder on-site, offentlig eller privat cloud.

Containerorkestrering med Kubernetes

Moderne software er i høj grad afhængig af mikroservices, uafhængigt kørende komponenter, som du nemt kan implementere og hurtigt opdatere. Containere er nyttige til at hoste mikroservicearkitektur. Men efterhånden som applikationerne bliver mere og mere komplekse, er de vanskelige at administrere, vedligeholde og migrere manuelt på tværs af forskellige miljøer. Dette har ført til fremkomsten af containerorkestreringsløsninger.

Containerorkestrering er processen med at automatisere operationer som f.eks. udrulning, administration, skalering, belastningsudligning og netværk, som containeriserede arbejdsbelastninger kræver for at kunne køre. Alt dette sker på skala på tværs af flere nodepunkterpunkter, såkaldte clusters, hvilket gør det muligt at implementere en applikation på tværs af forskellige miljøer uden afbrydelser.

Kubernetes, også kendt som K8s, er en open source, skalerbar containerorkestreringsramme, der bruger et API til at automatisere processen med at køre applikationer på tværs af et netværk og håndtere de kompleksiteter, der opstår i forbindelse hermed. Google udviklede det og open-source’ede det i 2015 til Cloud Native Computing Foundation.

Du opbygger Kubernetes-ressourcer deklarativt. Først definerer du alle kravene i en YAML-konfigurationsfil. For at distribuere en container finder Kubernetes den bedste host (en maskine, der er host for en node), der opfylder alle kravene i Manifest.yml-filen. Derefter planlægger den automatisk klyngeimplementeringen til den pågældende node. Kubernetes administrerer også containerens livscyklus baseret på de definerede konfigurationer.

Kubernetes-rammen bruger følgende nøglekomponenter til at levere containerorkestrering:

  • Node – En arbejdsmaskine, hvortil Kubernetes distribuerer containere
  • Cluster – En gruppe af forbundne noder. Flere nodes hjælper med at afbalancere arbejdsbyrden og sikrer, at applikationen kører, selv hvis en node fejler.
  • Kubelet – En agent, der kører på hver node og sikrer, at containerne kører som forventet
  • Control Plane – En samling af processer, der har til opgave at styre alle operationer
  • Pod – Et objekt, der indkapsler de containere, der udrulles på en node. En pod er i bund og grund en applikationitnsans og er det mindste objekt, du kan oprette i Kubernetes.

Kubernetes er en fremragende mulighed for organisationer, der har brug for at implementere og administrere et stort antal containere. Håndtering af containeres livscyklus med orkestreringsværktøjer er til fordel for DevOps-teams, som integrerer dem i arbejdsgange for kontinuerlig integration/kontinuerlig udvikling.

Docker Swarm

Docker Swarm er Dockers native open source containerorkestreringsløsning og et alternativ til Kubernetes. Den tilbyder skalering, netværk med flere hosts, automatisk belastningsudligning og alle andre funktioner, der er nødvendige for masseudrulning og administration af containere – uden at være afhængig af et tredjeparts orkestreringsprogram. Det har en ukompliceret installationsproces, er letvægtsværktøj og er let at integrere, hvis du allerede er vant til Docker-økosystemet.

Docker Swarm er en god mulighed, når man arbejder med få nodepunkter og relativt enkle applikationer. Men hvis du orkestrerer store noder til kritiske applikationer, vil du have mere gavn af Kubernetes’ sikkerhedsfunktioner, konstant overvågning, fleksibilitet og modstandsdygtighed.

Docker vs Kubernetes

Det er efterhånden tydeligt, at Docker og Kubernetes har forskellige anvendelsesområder. Du bruger Docker til pakning og forsendelse af applikationer og til at arbejde med en enkelt node. I mellemtiden udruller og skalerer Kubernetes applikationer på tværs af en klynge af nodepunkter. Desuden administrerer Kubernetes kun containere og kræver separat software til at bygge dem.

Selv om Kubernetes og Docker er forskellige, har de dog det samme mål om at levere skalerbare containeriserede applikationer. De er hverken konkurrenter eller udelukker hinanden gensidigt. De udgør det perfekte team.

Docker og Kubernetes

Docker leverer og implementerer applikationer på en enkelt node, mens Kubernetes administrerer applikationer på tværs af en klynge af nodepunkter. Når Docker og Kubernetes implementeres sammen, kan de drage fordel af hinanden og give applikationer skalerbarhed, fleksibilitet og robusthed.

Kubernetes kan gøre Docker-containere mere modstandsdygtige ved at spore tilstanden for hver enkelt node i en klynge. Den genstarter automatisk, erstatter fejlslagne nodes og dræber ikke-reagerende nodes, der ikke består sundhedstjek. Belastningsudligning sikrer yderligere, at noderne ikke overbelastes.

Kubernetes og Docker tilbyder også et rigt sæt funktionaliteter, der hjælper med at bestemme, hvordan forskellige applikationskomponenter skal køre. Dette gør det nemt at opdatere din applikation efter behag. Desuden er skaleringen problemfri, da du hurtigt kan oprette Docker-containere, og Kubernetes kan skalere klynger med minimal manuel indgriben.

Andre fordele omfatter:

  • Optimal ressourceudnyttelse
  • Overvågning af softwaretilstand
  • Automatiserede operationer som automatiseret implementering og selvhelbredelse
  • Orkestrering af lagring

Docker-containere er desuden systemuafhængige og kan køre på ethvert miljø, der understøtter Docker Engine, hvilket gør migreringen problemfri.

Opsummering

Der er ingen grænser for, hvad du kan opnå ved strategisk at integrere Docker og Kubernetes. Begge er kraftfulde teknologier, der kan udføre en lang række opgaver. Denne dynamiske duo har oplevet stor succes inden for serverless computing, multicloud-implementering, administration af mikroservices og maskinlæring.

Sammen er Docker og Kubernetes den bedste måde at opbygge et tilpasningsdygtigt og effektivt softwareudviklingsmiljø på. Docker sikrer, at dine applikationer er hurtige og systemuafhængige, mens Kubernetes sikrer, at de har maksimal oppetid, korrekt load balancing og mulighed for at skalere klyngen efter behag.

Kinstas cloudplatform med mange funktioner og højtydende cloudplatform omfatter Kubernetes for maksimal skalerbarhed.

Steve Bonisteel Kinsta

Steve Bonisteel is a Technical Editor at Kinsta who began his writing career as a print journalist, chasing ambulances and fire trucks. He has been covering Internet-related technology since the late 1990s.