Det är mycket viktigt för oss att vår MyKinsta-panel förblir fri från onödigheter allteftersom den utvecklas och att den fortsätter vara något ni alla tycker om att använda för att hantera era WordPresswebbplatser. Genom lanseringen av vår nya fleranvändaråtkomst och behörigheter var det dags att rensa upp lite. Därför har vi gjort några små och subtila ändringar i navigerings-sidoområdet, samt användarinställningar och faktureringsskärmarna.

Vi flyttade användarprofilinställningar och utloggning

Vi vill alltid att du ska ha snabb och enkel tillgång till de olika delarna av instrumentpanelen som är viktigast för dig. I slutändan, användes trots allt inte användarprofilinställningar och utloggning i särskilt stor utsträckning. Så menyalternativet tidigare kallat ”inställningar” kan nu nås genom att klicka på din användarprofilikon längst ner till vänster. Utloggningsalternativet har också flyttats dit.

MyKinsta användarinställningar och utloggning
MyKinsta användarinställningar och utloggning

Din avatar har också flyttats till det nedre vänstra sidofältet, vilket tar bort eventuella distraktioner från huvudnavigeringen.

Vi omdesignade användarinställningsskärmen

Skärmen användarinställningar har blivit helt omdesignad. Tidigare kunde du uppdatera din företagsadress här. Detta har nu flyttats till faktureringssektionen där det passar bättre. Möjligheten att bjuda in någon till ditt företag är nu inrymt i den nya användare-menyn, där du kan tilldela olika roller och finkorniga behörigheter.

MyKinsta användarinställningar
MyKinsta användarinställningar

Vi omdesignade faktureringsskärmen

Faktureringsskärmarna har också omdesignats. De har nu vår nya undernavigering som vi redan har introducerat till andra områden i MyKinsta-panelen som webbplatshantering och analytics. Detta säkerställer samma känsla genom hela programmet, och du kan snabbt växla mellan de skärmar du behöver komma åt.

MyKinsta fakturering
MyKinsta fakturering