Att ha moderna termer av serviceavtal, villkor och sekretess och upphovsrättsdokument är grunden för ett öppet företagsklimat. Vi see till att grunden i vår verksamhet är tydlig och vi bjuder in dig att läsa dessa dokument när som helst.

Användarvillkor

Användarvillkoren sammanfattar parternas rättigheter, skyldigheter och begränsningar angående våra tjänster.

Sekretess och upphovsrätt

Sekretess policy definierar hur vi hanterar data på våra servrar och vad man ska göra i händelse av intrång av upphovsrätten.

Datasekretess Tillägg (DPA)

Dataskyddsmyndigheten fastställer parternas skyldigheter när det gäller behandlingen och säkerheten av kundens personuppgifter. En DPA undertecknad av Kinsta finns tillgänglig via PDF nedan.

Underbehandlare

Vår sida för underbehandlare förklarar hur Kinsta interagerar med underbehandlare för att stödja våra tjänster.

Servicenivå avtal

SLA beskriver tillgängligheten av vår tjänst, våra mål för felsvar, och de konsekvenser det har för vår del om vi misslyckas med att uppfylla dessa mål.

Affiliate villkor

Affiliate villkor reglerar Kinsta affiliate-nätverk.

Regler och villkor för kundhänvisningsprogram

Kundhänvisningsvillkoren styr hänvisningsprogrammet.

En cookie är en sträng av information som en webbplats lagrar på besökarens dator och som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren återvänder. På denna sida kan du finjustera dina cookie-inställningar på Kinsta webbplats.