Varje konto på Kinsta är utrustat med en iscensättningsmiljö för testning och utveckling. Detta håller på att bli en standardfunktion inom hosting-branschen.

Men vad händer om du behöver mer än en iscensättningsmiljö?

Vi presenterar svaret: Kinsta Premium-iscensättningsmiljötillägg.

Med detta nya tillägg har Kinsta’s kunder möjlighet att distribuera upp till fem premium-iscensättningsmiljöer vid sidan av sina WordPress-webbplatser. Detta ger totalt sex aktiva miljöer på en gång, vilket förbättrar flexibiliteten och isoleringen vid utveckling och testning.

Varje Premium-iscensättningsmiljö levereras med:

Dessa extra iscensättningsmiljöer möjliggör ett brett spektrum av potentiella tillämpningar. Här är några exempel på möjliga användningsområden:

  • A/B-testning
  • Testning av kompatibilitet med plugins
  • Resurskrävande testning
  • Visning av mallar

När tillägget väl har köpts kan extra scenografiska miljöer enkelt skapas, klonas eller raderas via MyKinsta.

Skapa en ny scenografisk miljö i MyKinsta.
Skapa en ny scenografisk miljö i MyKinsta.

De här miljöerna kan även kopplas ihop med vår funktion Selective Push för en detaljerad kontroll över vad som omvandlas till iscensättning.

Alla Kinstas Hanterade WordPress Hosting-konton stöds av Googles Premiumnivånätverk och vår Cloudflare-integrering. När de används tillsammans med Kinsta’s tilläggsmodul för Premium-iscensättningsmiljöer är möjligheterna praktiskt taget oändliga.

För priser och information, besök Kinsta’s prissida för tilläggsfunktioner eller kontakta vårt supportteam med dina frågor.