I och med webbens växande förekomst av ett cookie-fritt tankesätt bestämde vi oss för att hjälpa våra kunder att ligga steget före genom att skapa verktyget för att Ta bort Set-Cookie -sidhuvuden.

Verktyget är tillgängligt för alla Kinsta-kunder, och låter dig aktivera eller inaktivera borttagning av Set-Cookie-sidhuvuden från cachelagrade svar, snabba upp din webbplats och bygga förtroende med din användarbas.

När ska du använda det här verktyget?

Det är viktigt att notera att det här verktyget är avsett för avancerade användare eller utvecklare. Om du inte är säker på om du behöver justera de här inställningarna rekommenderar vi att du arbetar med en utvecklare eller en agentur för att avgöra vad som är bäst för webbplatsens specifika konfiguration.

Om din webbplats fungerar som förväntat, rekommenderar vi att du lämnar verktygets inställningar som de är.

Hur man använder verktyget för att justera cachesvar

Verktyget Ta bort Set-Cookie-sidhuvuden har två alternativ:

  • Aktiverat: Alla Set-Cookie-sidhuvuden tas bort från cachelagrade svar.
  • Inaktiverat: Alla Set-Cookie-sidhuvuden på cachelagrade sidor ingår i cachelagrade svar.

För nyligen skapade Kinsta-webbplatser tas Set-Cookie-sidhuvuden som standard bort automatiskt från cachelagrade svar. Ägare av webbplatser som har skapats före den 13 juni 2022 kan dock använda det här verktyget för att justera sina cacheinställningar för Set-Cookie.

Om du vill ändra inställningen för en webbplats följer du bara dessa steg:

  1. Logga in på MyKinsta.
  2. Navigera till Webbplatser > webbplatsnamn > Verktyg > Ta bort sidhuvudena Set-Cookie.
  3. Klicka på knappen Aktivera eller Inaktivera för att ändra webbplatsens inställning.

 

Vad är nästa steg?

Vi undersöker och lyssnar alltid på vad våra kunder kan behöva härnäst. Med det nya verktyget Ta bort Set-Cookie-sidhuvuden ger vi Kinsta’s kunder ett försprång i den cookiefria världen.

Vi kommer att fortsätta att blicka framåt efter möjligheter att ge dig fler spännande nya funktioner. För att undvika att missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Om du ännu inte har bytt hosting till Kinsta är det bara att passa på: Vi tillhandahåller obegränsade och 100%  kostnadsfria migreringar från alla hostar.