Varje kandidat är unik och har sin egen blandning av mjuka färdigheter, tekniska färdigheter och andra egenskaper. Vi välkomnar mångfald och ser till att alla endast beaktas utifrån deras förmåga att tillföra värde till Kinsta-teamet och ingenting annat.

Teknisk spetskompetens

Vi söker lagmedlemmar som strävar efter teknisk excellens, oavsett nivå. Vår förväntan är en djupgående förståelse för alla aspekter av vår stack, eller – om det saknas – den läggning och erfarenhet som behövs för att snabbt utbilda dig i praktisk användning.

Förmåga att växa och lära sig

Vi anser att förmågan att tillhandahålla en utmärkt kod är början på en utvecklares resa. Vår strävan är att hitta lagmedlemmar som ger sig själva möjlighet att utvecklas. Vi vill se den inre drivkraften att växa och dessutom göra det bättre varje dag. Därför arbetar vi kontinuerligt med att hjälpa till på denna resa genom mentorskap, genomtänkta strukturer och metoder samt utvecklingsbudgetar. Den starka viljan att växa måste dock komma inifrån.

Systemtänkande

Förmågan att se problem från alla vinklar – att förstå och anta åsikter som kommer utanför utvecklingsbubblan – är en förmåga som vi förväntar oss av alla i teamet. Du kommer dessutom att behöva se på problem från åtminstone utvecklarnas, kundernas och marknadsförings- och kund-teamets perspektiv.

Utveckling är bara en del av vad vi gör på Kinsta och vi föredrar att se till att alla team förstår andra teams grundläggande behov och processer. Som ett resultat kan vi arbeta tillsammans hela tiden, istället för att ha en ständig kamp mellan teamen.

Lösningsorienterat tillvägagångssätt

Vårt mål är att bygga en fantastisk produkt i en avslappnad miljö bestående av proffs inom alla områden. Detta kan bara göras om vi är öppna för feedback och konstruktiv kritik. Vi värdesätter därför ett lösningsorienterat förhållningssätt till dessa situationer. Om du ser ett problem någonstans ska du inte bara kommunicera problemet – var istället förberedd med potentiella lösningar och idéer som vi kan använda för att sätta igång processen.

Äganderätt

Ägarskap är dessutom en av våra mest uppskattade färdigheter. På många sätt omfattar den allt annat. Det är exempelvis förmågan att känna sig investerad i det man gör och ha befogenhet att göra det. Oavsett om vi talar om ägarskap för ett projekt eller din personliga karriärutveckling på Kinsta vill vi att du tar kontroll, ställer frågor, begär feedback och för in projektet och dig själv på en väg mot framgång.

Kolla in våra aktuella lediga tjänster!