När du hostar din WordPress-webbplats hos Kinsta måste du lägga till och rikta din domän mot oss så att våra servrar kan leverera din webbplats till besökarna. För en översikt över processen att omvandla din Kinsta-webbplats till live, se till att kolla in vår checklista för att omvandla till live.

Cloudflare vs. Icke Cloudflare-domäner

I samband med den här artikeln:

 • Om din domän redan är ansluten till Cloudflare via ditt eget aktiva Cloudflare-konto anses den vara en ”Cloudflare-domän”.
 • Om din domän inte har någon anslutning till Cloudflare (proxy eller DNS) anses den vara en ”icke Cloudflare-domän”.

Användare med egna aktiva Cloudflare-konton måste följa en speciell uppsättning instruktioner för att upprätthålla kompatibiliteten mellan de två Cloudflare-zonerna (deras Cloudflare-konto och vår kostnadsfria Cloudflare-integrering).

Om din webbplats använder en Cloudflare-domän, kan du fortsätta att läsa här för instruktioner om hur du lägger till och riktar din domän mot Kinsta. Om du inte redan använder Cloudflare, kolla in vår guide om hur du lägger till en icke Cloudflare-domän för instruktioner om hur du lägger till och riktar din icke Cloudflare-domän mot Kinsta.

Hur man lägger till och verifierar sin domän i MyKinsta

De här anvisningarna gäller för nya domäner som redan använder Cloudflare.  Om din domän inte redan använder Cloudflare, kolla in vår guide om hur du lägger till en icke Cloudflare-domän för korrekta instruktioner.

Steg 1 – Lägg till en ny Cloudflare-domän i MyKinsta

I MyKinsta går du till Webbplatser > webbplatsnamn > Domäner och klickar på knappen Lägg till domän.

Lägg till en ny domän i MyKinsta.
Lägg till en ny domän i MyKinsta.

Ange din domän och klicka på Lägg till domän och fortsätt. MyKinsta stöder både rotdomäner och underdomäner. Om du lägger till en rotdomän läggs det till ytterligare en wildcard-domän (*.domain.com), vilket innebär att underdomäner stöds automatiskt.

Lägg till din anpassade domän i MyKinsta.
Lägg till din anpassade domän i MyKinsta.

Steg 2 – Verifiera din domän

Att verifiera din Cloudflare-domän är en tvåfasprocess. Du måste lägga till två TXT-poster, en i taget, i väntan på DNS-spridning mellan var och en av dessa.

I modalen/popup-fönstret ser du en enda TXT-post som du måste lägga till på Cloudflare för att börja verifiera din domän. Kopiera fälten Namn/host och Värde.

Första TXT-posten i MyKinsta för att verifiera Cloudflare-domänen.
Första TXT-posten i MyKinsta för att verifiera Cloudflare-domänen.

Första TXT-posten

 • Namn: kinsta-verification-xxxxxx
 • Värde: Unikt UUID-värde från MyKinsta (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

Gå till din Cloudflare-instrumentpanel (logga in om du inte redan har gjort detta), välj din domän och klicka på fliken DNS. Klicka på knappen Lägg till post och skapa en ny TXT-post med de uppgifter som du kopierade från MyKinsta.

Lägg till TXT-post för domänverifiering i Cloudflare.
Lägg till TXT-post för domänverifiering i Cloudflare.

När du har lagt till TXT-posten hos Cloudflare klickar du på OK, jag har gjort det i modalfönstret Lägg till domän i MyKinsta.

Klicka på OK, jag har gjort det i MyKinsta
Klicka på OK, jag har gjort det i MyKinsta

När DNS sprids (vanligtvis inom några minuter från Cloudflare, men det kan variera beroende på TTL-uppsättningen när du lägger till posten) får du ett e-postmeddelande som detta så att du vet att du kan fortsätta med nästa verifieringsfas:

Inledande e-post för Cloudflare-domänens domänverifiering.
Inledande e-post för Cloudflare-domänens domänverifiering.

Gå tillbaka till din webbplats i MyKinsta och klicka på knappen Verifiera domän. I modalen/popup-fönstret som visas kopierar du fälten Namn/host och Värde för nästa TXT-post.

Andra TXT-posten i MyKinsta för att verifiera Cloudflare-domänen.
Andra TXT-posten i MyKinsta för att verifiera Cloudflare-domänen.

Andra TXT-posten

 • Namn: _cf-custom-hostname.sitename
 • Värde: Unikt UUID-värde från MyKinsta (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

Gå till din Cloudflare-instrumentpanel igen, välj din domän och klicka på fliken DNS. Klicka på knappen Lägg till post och skapa en ny TXT-post med de uppgifter som du kopierade från MyKinsta.

När du har lagt till den här TXT-posten på Cloudflare klickar du på OK, jag har gjort det i modalfönstret Lägg till domän i MyKinsta.

Klicka på OK, jag har gjort det i MyKinsta för den andra TXT-posten.
Klicka på OK, jag har gjort det i MyKinsta för den andra TXT-posten.

När DNS sprids (vanligtvis inom några minuter från Cloudflare, men det kan variera beroende på TTL-uppsättningen när du lägger till posten) får du ett annat e-postmeddelande som meddelar dig att din domän är fullständigt verifierad och kan riktas mot Kinsta:

E-post för domänverifiering från Kinsta.
E-post för domänverifiering från Kinsta.

Hur du riktar din domän mot Kinsta

När domänen har verifierats visas knappen Rikta domän bredvid din anpassade domän i MyKinsta. Klicka på den här knappen för att starta riktningsprocessen för domänen.

Klicka på knappen Rikta domän i MyKinsta.
Klicka på knappen Rikta domän i MyKinsta.

Rikta din rotdomän mot Kinsta

Om du vill rikta din rotdomän mot Kinsta lägger du till den första CNAME-posten (Namn/host @) som visas i modalen rikta din domän mot Kinsta i dina Cloudflare DNS-inställningar.

CNAME-poster som ska läggas till eller redigeras hos Cloudflare.
CNAME-poster som ska läggas till eller redigeras hos Cloudflare.

Gå till din Cloudflare-instrumentpanel och klicka på fliken DNS.

Ta bort motstridiga A-poster som står i konflikt hos Cloudflare.
Ta bort motstridiga A-poster som står i konflikt hos Cloudflare.

När du har tagit bort A-posten klickar du på knappen Lägg till post och skapar en ny CNAME-post med informationen nedan:

 • Typ: CNAME
 • Namn: @
 • Mål: Webbplatsens domän ”kinsta.cloud”.
 • TTL: Automatisk
Lägg till en CNAME för din rotdomän i Cloudflare.
Lägg till en CNAME för din rotdomän i Cloudflare.

När du har lagt till CNAME-posten ser du en bock bredvid din rotdomän i MyKinsta. Detta indikerar att rotdomänen har riktats korrekt mot Kinsta.

En bock bredvid din rotdomän i MyKinsta indikerar att den är korrekt riktad.
En bock bredvid din rotdomän i MyKinsta indikerar att den är korrekt riktad.

Rikta din WWW-domän mot Kinsta

Förutom konfigurering av en CNAME-post för din rotdomän rekommenderar vi även att du riktar www-versionen av din domän mot Kinsta.

När du har tagit bort CNAME-posten som står i konflikt klickar du på Lägg till post för att skapa en ny CNAME-post med inställningarna nedan:

 • Typ: CNAME
 • Namn: www
 • Mål: Webbplatsens domän ”kinsta.cloud”.
 • TTL: Automatisk
Skapa en CNAME-post för din www-domän hos Cloudflare.
Skapa en CNAME-post för din www-domän hos Cloudflare.

Rikta din wildcard-domän mot Kinsta (valfritt)

Vi stöder även wildcard-underdomäner. En wildcard-underdomän är en ”catch-all”-underdomän. Du kanske exempelvis har tre DNS-poster som är konfigurerade så här:

 1. En post för sub.domain.com som är riktad mot 123.123.123.123.
 2. En post för sub2.domain.com som är riktad mot 456.456.456.456.
 3. En post för *.domain.com som är riktad mot 789.789.789.789.

Alla begäranden till en underdomän som inte är sub.domain.com eller sub2.domain.com hanteras automatiskt av *.domain.com-A-posten och dirigeras till 789.789.789.789.

Om du vill använda wildcard-domänfunktionen hos Kinsta kan du göra detta genom att skapa ytterligare en CNAME-post i Cloudflare med inställningarna nedan:

 • Typ: CNAME
 • Namn: *
 • Mål: Webbplatsens domän ”kinsta.cloud”.
 • TTL: Automatisk
Lägg till wildcard-CNAME för din Cloudflare-domän.
Lägg till wildcard-CNAME för din Cloudflare-domän.

Om du använder en kostnadsfri Cloudflare-plan kan du möta ett meddelande som lyder: ”Vissa av dina DNS-poster exponerar IP-adresser som är proxied via Cloudflare. Se till att proxy alla A-, AAAA- och CNAME-poster som riktas mot proxyposter för att undvika att exponera din ursprungliga IP-adress.”

Det här meddelandet är normalt. Det är inget problem i det här fallet eftersom även måldomänen kinsta.cloud är proxied bakom Cloudflare.

När wildcard CNAME-posten har spridits kommer åtkomst till en underdomän som inte riktas någon annanstans att resultera i att begärandet dirigeras till Kinsta.

Tvinga HTTPS (valfritt)

Även om det tekniskt sett är valfritt rekommenderar vi att du tvingar din webbplats att laddas över HTTPS. Med vår Cloudflare-integrering, läggs ett kostnadsfritt SSL-certifikat (med wildcard-stöd) till automatiskt på din webbplats, när den har verifierats. Det enda som du behöver göra är att gå till din webbplats i MyKinsta, gå sedan till Verktyg och klicka på knappen Aktivera under Tvinga HTTPS.

Tvinga HTTPS i MyKinsta.
Tvinga HTTPS i MyKinsta.