Det finns många olika vägar att gå för att bli en bra JavaScript-utvecklare. Kinsta´s team innefattar alla typer av programmerare. Hos oss finns allt ifrån CS-utbildade programmerare till de som har tagit examen från ett bootcamp. Vi har dessutom många självlärda programmerare.

Färdigheter som du behöver börja med

I det här avsnittet presenterar vi det absoluta minimum som vi söker hos en kandidat när det gäller teknisk expertis.

  • 2-3 års erfarenhet av JavaScript-ekosystem. Vi förväntar oss att du har arbetat med JavaScript/ECMAScript i en professionell miljö i minst 2 år. Du ska dessutom ha använt relaterade verktyg som npm-paket, git, webpack, CI/CD-verktyg, testbibliotek osv.
  • Goda kunskaper om React. Se till att allt i den här React-handledningen är tydligt för dig. Du måste vara väl förtrogen med användning av krokar och förstå komponenter av högre ordning samt tillstånds- och livscykelmekanik.
  • Praktisk erfarenhet av databaser. Vi använder både SQL-databaser (MariaDB) och NoSQL-databaser (RethinkDB). Du kommer exempelvis att behöva förstå grunderna för databaser och hur du får tillgång till dem med hjälp av en ORM som Objection. Det krävs om du vill jobba på Kinsta.
  • Erfarenhet av att använda Node.js på backend. Det finns många olika användningsområden för Node.js på backend. Vi kräver att alla kandidater ska kunna använda Node.js som ett verktyg för att få saker gjorda. Du kanske exempelvis har skapat API-slutpunkter med hjälp av Express för routning, ett kommandoradsverktyg med Vorpal eller egna skript för att automatisera uppgifter.
  • Förståelse för TypeScript. För att komma igång med Kinsta behöver du inte nödvändigtvis ha mycket erfarenhet av TypeScript. Om du har använt starkt typade språk tidigare kommer du att känna dig hemma. Om du inte har gjort det förväntar vi oss att du åtminstone har arbetat med TypeScript-grunderna och Everyday-typer.

Färdigheter som du behöver under den första månaden

  • GraphQL. GraphQL är ett frågespråk som erbjuder mycket mer flexibilitet än vanliga REST API: er. Vi rekommenderar att du läser avsnittet Learn GraphQL på deras webbplats. Detta krävs visserligen inte för en intervju, men det ger oss chansen att fråga dig vad du tycker om GraphQL och hur det jämför sig med REST-metodiker som du kanske är van vid.
  • Apollo. Apollo är den implementering av GraphQL som vi använder. De har en bra uppsättning handledningar – vi rekommenderar att du tar en titt på Lift-off Part 1.