Våra villkor för dotterbolag beskriver metoderna för att beräkna återkommande provisioner. I denna kunskapsbas-artikel tillhandahåller vi några exempelberäkningar. För en fullständig beskrivning av processen hänvisas till villkoren.

Exempel

Kunden är på en Business 2-plan som var aktiv under hela perioden.

30 dagar
Business 2
 • Kunden betalade $200 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 30 dagar av 30 på Business 2
 • Den återkommande provisionen för 30 dagar är $20.00
  200 × 0.1 / 30 × 30 = $20.00

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $20.00

Exempel

Kunden var på en Business 1 plan som uppgraderades till Business 2, 4 dagar in i perioden.

4 dagar
26 dagar
B1
Business 2
 • Kunden betalade $100 för en Business 1 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 4 dagar av 30 på Business 1
 • Den återkommande provisionen för 4 dagar är $1.33
  100 × 0.1 / 30 × 4 = $1.33
 • Kunden betalade $200 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 26 dagar av 30 på Business 2
 • Den återkommande provisionen för 26 dagar är $17.33
  200 × 0.1 / 30 × 26 = $17.33

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $18.66

1.33 + 17.33 = $18.66
Exempel

Kunden var på en Business 4 plan som nedgraderades till Business 2, 17 dagar in i perioden.

17 dagar
14 dagar
Business 4
Business 2
 • Kunden betalade $400 för en Business 4 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 17 dagar av 30 på Business 4
 • Den återkommande provisionen för 17 dagar är $22.67
  400 × 0.1 / 30 × 17 = $22.67
 • Kunden betalade $200 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 14 dagar av 30 på Business 2
 • Den återkommande provisionen för 14 dagar är $9.33
  200 × 0.1 / 30 × 14 = $9.33

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $32.00

22.67 + 9.33 = $32.00
Exempel

Kunden var på en Business 2-plan som uppgraderades till Enterprise 1, 11 dagar in i perioden. Efter ytterligare 9 dagar beslutade kunden att nedgradera till Business 4.

11 dagar
9 dagar
10 dagar
Business 2
Enterprise 1
Business 4
 • Kunden betalade $200 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 11 dagar av 30 på Business 2
 • Den återkommande provisionen för 11 dagar är $7.33
  200 × 0.1 / 30 × 11 = $7.33
 • Kunden betalade $600 för en Enterprise 1 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 9 dagar av 30 på Enterprise 1
 • Den återkommande provisionen för 9 dagar är $18.00
  600 × 0.1 / 30 × 9 = $18.00
 • Kunden betalade $400 för en Business 4 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 10 dagar av 30 på Business 4
 • Den återkommande provisionen för 10 dagar är $13.33
  400 × 0.1 / 30 × 10 = $13.33

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $38.66

7.33 + 18 + 13.33 = $38.66

Byta faktureringsperioder

När du växlar mellan faktureringsintervall kan perioderna bli kortare. Exemplet nedan visar en 6-dagarsperiod – för vilken provisionen beräknas som vanligt. Uppgraderingen av business 3-abonnemanget startar en ny period som avslutas – som vanligt – efter en månad. Exemplet ovan skapar därför två punkter.

Exempel

6 dagar
Business 2
 • Kunden betalade $200 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 6 dagar av 30 på Business 2
 • Den återkommande provisionen för 6 dagar är $4.00
  200 × 0.1 / 30 × 6 = $4.00

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $4.00

Exempel

30 dagar
Business 3
 • Kunden betalade $300 för en Business 3 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 30 dagar av 30 på Business 3
 • Den återkommande provisionen för 30 dagar är $30.00
  300 × 0.1 / 30 × 30 = $30.00

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $30.00


Om du tyckte om denna tutorial, då kommer du att älska vår support. Alla Kinsta’s hosting planer inkluderar dygnet runt-support från våra rutinerade WordPressutvecklare och ingenjörer. Chatta med samma team som hjälper Fortune 500s kunder. Kolla in våra paket