Våra affiliate-villkor beskriver metoderna för att beräkna återkommande provisioner. I den här kunskapsbas-artikeln tillhandahåller vi några exempelberäkningar. För en fullständig beskrivning av processen, se villkoren.

Engångsprovisioner

Engångsprovisioner ska beräknas och godkännas en gång för varje WordPress-hänvisad kund. För att generera engångsprovisionen måste följande kriterier uppfyllas:

 1. The affiliate måste ha en god standard.
 2. Den värvade kunden får inte vara brottsling.
 3. Den hänvisade kunden måste ha varit aktiv (prenumererat på minst en icke-fri hosting-plan) under en period på mer än 2 månader. Detta bestäms genom att man mäter tidens gång från och med aktiveringsdatumet för hänvisningen. Denna tidsperiod kallas kvalifikationsperioden för engångsprovisioner.

När dessa kriterier har uppfyllts ska engångsprovisionen beräknas, godkännas och visas på the affiliate´s konto.

Engångsprovisioner ska beräknas enligt följande schema baserat på den sammanlagda inkomsten från den värvade kunden under engångsprovisionens kvalifikationsperiod:

Inkomster Engångsprovision
Less than $50 $0
$50 – $99.99 $50
$100 – $165.99 $100
$166 – $999.99 $150
$1,000 or higher $500

När en kund tecknar en årlig plan, ska engångs-provisionen beräknas genom att dividera den årliga betalda planen med 12 månader.

Följande tabell illustrerar engångsprovisionen som skulle beräknas för en hänvisad kund baserat på varje standardabonnemangsnivå för hosting-planer. Detta förutsätter att alla kriterier är uppfyllda, att planer inte uppgraderas eller nedgraderas och att inga ytterligare rabatter läggs till.

Observera att denna tabell tillhandahålls för att illustrera den typiska beräkningen av engångsprovisioner. I praktiken ska engångsprovisioner fastställas på grundval av schemat ovan.

Hosting-plan Typisk engångsprovision
Starter $50
Pro $100
Business 1 $150
Business 2 $150
Business 3 $150
Business 4 $150
Agency 1 $150
Agency 2 $150
Agency 3 $500
Enterprise 1 $500
Enterprise 2 $500
Över enterprise 2 $500

Återkommande exempel av provisioner

Exempel

Kunden är på en Business 2-plan som var aktiv under hela perioden.

30 dagar
Business 2
 • Kunden betalade $225 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 30 dagar av 30 den Business 2
 • Återkommande provisionen för 30 dagar är $22.50
          225 × 0.1 / 30 × 30 = $22.50       

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $22.50

Exempel

Kunden var på en Business 1 plan som uppgraderades till Business 2, 4 dagar in i perioden.

4 dagar
26 dagar
B1
Business 2
 • Kunden betalade $115 för en Business 1 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 4 dagar av 30 den Business 1
 • Återkommande provisionen för 4 dagar är $1.53
          115 × 0.1 / 30 × 4 = $1.53       
 • Kunden betalade $225 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 26 dagar av 30 den Business 2
 • Återkommande provisionen för 26 dagar är $19.50
          225 × 0.1 / 30 × 26 = $19.50       

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $21.03

     1.53 + 19.5 = $21.03    
Exempel

Kunden var på en Business 4 plan som nedgraderades till Business 2, 17 dagar in i perioden.

17 dagar
14 dagar
Business 4
Business 2
 • Kunden betalade $450 för en Business 4 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 17 dagar av 30 den Business 4
 • Återkommande provisionen för 17 dagar är $25.50
          450 × 0.1 / 30 × 17 = $25.50       
 • Kunden betalade $225 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 14 dagar av 30 den Business 2
 • Återkommande provisionen för 14 dagar är $10.50
          225 × 0.1 / 30 × 14 = $10.50       

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $36.00

     25.5 + 10.5 = $36.00    
Exempel

Kunden var på en Business 2-plan som uppgraderades till Enterprise 1, 11 dagar in i perioden. Efter ytterligare 9 dagar beslutade kunden att nedgradera till Business 4.

11 dagar
9 dagar
10 dagar
Business 2
Enterprise 1
Business 4
 • Kunden betalade $225 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 11 dagar av 30 den Business 2
 • Återkommande provisionen för 11 dagar är $8.25
          225 × 0.1 / 30 × 11 = $8.25       
 • Kunden betalade $675 för en Enterprise 1 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 9 dagar av 30 den Enterprise 1
 • Återkommande provisionen för 9 dagar är $20.25
          675 × 0.1 / 30 × 9 = $20.25       
 • Kunden betalade $450 för en Business 4 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 10 dagar av 30 den Business 4
 • Återkommande provisionen för 10 dagar är $15.00
          450 × 0.1 / 30 × 10 = $15.00       

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $43.50

     8.25 + 20.25 + 15 = $43.50    

Byta faktureringsperioder

När du växlar mellan faktureringsintervall kan perioderna bli kortare. Exemplet nedan visar en 6-dagarsperiod – för vilken provisionen beräknas som vanligt. Uppgraderingen av business 3-abonnemanget startar en ny period som avslutas – som vanligt – efter en månad. Exemplet ovan skapar därför två punkter.

Exempel

Exempel 1

6 dagar
Business 2
 • Kunden betalade $225 för en Business 2 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 6 dagar av 30 den Business 2
 • Återkommande provisionen för 6 dagar är $4.50
          225 × 0.1 / 30 × 6 = $4.50       

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $4.50

Exempel

Exempel 1

30 dagar
Business 3
 • Kunden betalade $340 för en Business 3 prenumeration
 • Dotterbolagens provisions-taxa för perioden är 10%
 • Kunden spenderade 30 dagar av 30 den Business 3
 • Återkommande provisionen för 30 dagar är $34.00
          340 × 0.1 / 30 × 30 = $34.00       

Den totala återkommande provisionen för denna prenumerations-period är $34.00