Om du har utforskat eller experimenterat med kodning för WordPress, kanske du har hört talas om git eller GitHub. Dessa verktyg kan vara mycket användbara för utvecklare men att förstå vad de gör och skillnaderna mellan dem kan vara förvirrande.

När du förstår funktionerna hos både git och GitHub kan du lyckligtvis sätta dem i arbete för att effektivisera din utvecklingsprocess. Du kan även integrera de två och använda dem i samband med varandra.

I det här inlägget beskriver vi användningsområdena hos både git och GitHub. Vi kommer också att förklara vem som äger vilken plattform och diskutera hur man använder dem tillsammans för versionskontroll och för att samarbeta med utveckling.

Nu sätter vi igång!

Föredrar du att titta på videoversionen?

En introduktion till git och versionskontroll

Låt oss först ta en titt på git. Det är ett versionskontrollsprogram för utvecklare:

gits hemsida
gits hemsida

Versionskontroll innebär att spara olika filer eller ”versioner” under de olika stadierna av ett projekt (Kolla också: WordPress versionskontroll). Detta gör det möjligt för utvecklare att hålla reda på vad som har gjorts och återgå till en tidigare fas om de bestämmer sig för att de vill återställa några av de ändringar som de har gjort.

Detta är användbart av olika skäl. Det gör det till exempel lättare att lösa fel och åtgärda andra misstag som kan uppstå under utveckling. Du kan också notera ändringar i varje version, för att hjälpa alla teammedlemmar hålla sig uppdaterade om vad som är klart och vad som fortfarande behöver åstadkommas.

Till skillnad från de flesta andra versionskontrollsystem (VCS) lagrar git varje sparad version som en ”ögonblicksbild” istället för en lista över ändringar som gjorts i varje fil. Du kan referera till gamla ögonblicksbilder när du behöver och nya ögonblicksbilder skapas när ditt projekt ändras.

Git låter dig också ”pusha” och ”dra” ändringar till och från installationer på andra datorer. Detta gör det till vad som kallas ett ”Distribuerat Versionskontrollsystem”, och gör det möjligt för flera utvecklare att arbeta på samma projekt.

Det finns dock några nackdelar med att hantera utvecklingen på detta sätt. Som lokal programvara installerad på din individuella maskin kan inte git läsa redigeringar andra utvecklare gjort i realtid. Detta innebär att om du och en teammedlem arbetar på ett projekt samtidigt kommer ni inte att kunna se varandras arbete.

Så om du inte är helt säker på när teammedlemmar kommer att arbeta med ert gemensamma projekt är git bäst för individuell användning. Du kan då undvika konflikter eller att någon annan av misstag skriver över din kod.

Skillnaden mellan git och GitHub

GitHub gör det lättare att samarbeta med hjälp av git. Det är en plattform som kan hålla arkiv av kod i molnbaserad lagring så att flera utvecklare kan arbeta på ett enda projekt och se varandras redigeringar i realtid:

GitHubs hemsida
GitHubs hemsida

Dessutom innehåller det också projektorganisation och ledningsfunktioner. Du kan tilldela uppgifter till individer eller grupper, ange behörigheter och roller för samarbetspartners, och använda kommentarmoderering för att se till att alla gör vad se ska.

Dessutom är GitHub-arkiv allmänt tillgängliga. Utvecklare från hela världen kan interagera med och bidra till varandras kod för att ändra eller förbättra den, vilket är känt som ”social kodning”. På ett sätt fungerar GitHub som en nätverksplats för webbyrkessamma.

Det finns tre primära åtgärder du kan ta när det gäller att interagera med andra utvecklares kod på GitHub:

 • Förgrening: Processen att kopiera andras kod från arkivet för att ändra den.
 • Dra: När du har gjort ändringar i någon annans kod kan du dela dem med den ursprungliga ägaren via en ”dragförfrågan”.
 • Sammanslå: Ägare kan lägga till nya ändringar i sina projekt via en sammanslagning och tillskriva dem de bidragsgivare som föreslog dem.

Speciellt för nyare utvecklare som försöker bygga upp sina meritförteckningar kan detta vara en jättebra möjlighet att få lite erfarenhet. GitHub låter dig dela projekt på din profil och sparar en tidslinje av alla de du har bidragit till också.

För att sammanfatta skillnaden mellan git och GitHub:

 1. git är en lokal VCS-programvara som gör det möjligt för utvecklare att spara ögonblicksbilder av sina projekt över tid. Det är i allmänhet bäst för individuell användning.
 2. GitHub är en webbaserad plattform som innehåller gits versionskontrollfunktioner så att de kan användas tillsammans. Det innehåller också projekt- och teamledningsfunktioner, samt möjligheter till nätverk och social kodning.

Förståelse GitHub vs GitLab

GitHub är inte det enda git-arkivet som du kan överväga om du vill samarbeta med ett utvecklingsprojekt. GitLab är en annan, mycket liknande plattform som också är värt en titt:

gitlabs hemsida
GitLabs hemsida

Precis som GitHub låter GitLab dig lagra kod och använda gits versionskontrollfunktioner. Det ger dock också mer nyanserade användarbehörigheter och inkluderar inbyggd Kontinuerlig Integration (CI). Detta eliminerar behovet av de dragförfrågningar som används i GitHub.

Med det sagt är GitLab ännu inte lika populärt som GitHub. Med 40 miljoner användare ger GitHub många fler möjligheter till nätverk, social kodning, och även att lära av andra, mer erfarna yrkesverksamma inom ditt område.

Kort sagt är båda plattformarna användbara men för lite olika situationer. Om du inte är intresserad av att arbeta med utvecklare utanför ditt team, kan GitLab hjälpa till att påskynda ditt arbetsflöde lite. GitHub kan dock vara den bättre vägen för de som vill utveckla sin karriär.

Ägarskap och kostnad för git vs GitHub

Eftersom de är så nära besläktade skulle det vara logiskt att git och GitHub ägdes av samma företag. Men git är programvara med öppen källkod, medan GitHub ägs av Microsoft.

Öppen källkods-plattformar, inklusive git och WordPress är gratis att använda, ändra och distribuera.

GitHub prissättningsmodell är annorlunda, men ger en intressant gratisplan. Faktum är att alla kärnfunktioner i GitHub är gratis för alla (tidigare var den individuella Pro-planen $7 per månad). För teams, börjar prissättningen på $4 per användare per månad. Du kan också titta på företagets prissättningsalternativ för större grupper som behöver mer avancerade funktioner.

Så integrerar du git och GitHub (i 5 steg)

För att använda git och GitHub tillsammans för versionskontroll och samarbete, finns det ett par saker du behöver göra. Låt oss ta en titt på hur den processen fungerar.

Det är viktigt att notera att du måste använda git för att dra nytta av GitHub, så du behöver fräscha upp dina färdigheter med den förra innan du försöker integrera dem båda. Vi har också inkluderat några grundläggande instruktioner nedan för att komma igång.

Om du redan använder Git kan du hoppa ner till steg 2. De som är nya på detta versionskontrollprogram kommer dock att behöva installera det och lägga till lite kod innan de går vidare.

Steg 1: Installera git och Lägg till ett arkiv

Ladda först ner git-programvaran till ditt operativsystem (OS):

Ladda ner git
Ladda ner git

Sedan ska du köra installationsprogrammet. Denna process varierar beroende på vilket operativsystem du använder. Därefter kan du ställa in git med hjälp av kommandoradsgränssnittet.

När det är igång finns det några termer som du bör bekanta dig med när du börjar använda programvaran:

 • Arkiv: Filplatsen där ditt projekt lagras.
 • Skicka: Kommandot används för att spara nya ändringar i ditt projekt i arkivet.
 • Iscensätt: Innan du kan skicka ändringar i Git måste du iscensätta dem – detta ger dig chansen att förbereda din kod innan du formellt lägger till den i ditt projekt.
 • Gren: Den del av ditt projekt du aktivt utvecklar.

För att ansluta git till GitHub måste du lägga till ett arkiv och skicka åtminstone en gång. Du kommer då att ha tillräckligt av ditt projekt etablerat för att börja arbeta i GitHub.

Steg 2: Skapa ett GitHub-konto

Därefter behöver du ett GitHub-konto. Du kan registrera dig för ett gratiskonto eller investera i en betald plan:

GitHubs prissättningsalternativ för konto
GitHubs prissättningsalternativ för konto

Ett gratiskonto fungerar bra för nya utvecklare som vill finslipa sina färdigheter. En pro-plan är bättre lämpad för frilansare och avancerade kodare, medan byråer kommer att behöv investera i en teamplan för att få tillgång till fler projektlednings- och kommunikationsverktyg.

Dessutom erbjuder GitHub rabatter för ideella organisationer, lärare och studenter.

Steg 3: Lägg till ett GitHub-arkiv till ditt konto

När du har skapat och konfigurerat ditt konto måste du skapa ett arkiv i GitHub där du kan lagra ditt projekt när du flyttar det från git. Du kan göra det genom att klicka på den relevanta länken i det vänstra sidofältet:

Länken "Skapa ett arkiv" i GitHub
Länken ”Skapa ett arkiv” i GitHub

Sedan väljer du ett namn för ditt arkiv.

Namnge ett nytt GitHub-arkiv
Namnge ett nytt GitHub-arkiv

Du kan också bestämma om du vill att arkivet ska vara offentligt, så att andra GitHub-användare kan hitta och bidra till det, eller om du vill hålla det privat.

Eftersom du kommer att använda ett befintligt projekt, se till att lämna rutan Initialisera detta arkiv med en README icke-ikryssad.

Steg 4: Pusha ett arkiv till GitHub

Därefter har du möjlighet att lägga till kod i ditt arkiv på några olika sätt.

Eftersom du redan har konfigurerat ditt git-arkiv kan du använda alternativet pusha ett befintligt arkiv från kommandoraden:

Alternativet Pusha ett befintligt arkiv från kommandoraden
Alternativet Pusha ett befintligt arkiv från kommandoraden

Urklippsikonen till höger låter dig kopiera de kommandon som anges här, så att du snabbt kan klistra in dem i ditt föredragna kommandoradsgränssnitt för att skapa ditt GitHub-arkiv.

När det är klart, uppdatera din GitHub-sida:

Ett nytt GitHub-arkiv listas på användarkontosidan
Ett nytt GitHub-arkiv listas på användarkontosidan

Du bör nu kunna se ditt arkiv i GitHub. Därifrån kan du börja göra ändringar i ditt projekt online.

Det är också möjligt att skicka och slå samman dragförfrågningar, och använda andra verktyg som ingår i din plan.

Steg 5: Dra tillbaka dina ändringar till git

Medan du kan se alla ändringar du och andra har gjort till ditt projekt på GitHub, har plattformen inte direkt tillgång till datorns filer. För att hålla ditt projekt uppdaterat på din dator måste du dra dina redigeringar via git.

För att göra det, skriv bara in ”git pull origin master” i ditt kommandoradsgränssnitt. Detta bör uppdatera dina filer så att allt är synkroniserat över alla iterationer av ditt projekt.

Sammanfattning

Det kan vara lite förvirrande i början att förstå skillnaden mellan git vs GitHub, men när du fattat grunderna är de båda ovärderliga för utvecklingsändamål.

För att integrera git och GitHub bör du följa dessa steg:

 1. Installera git, Lägg till ett arkiv och skicka en gång.
 2. Skapa ett GitHub-konto.
 3. Lägg till ett GitHub-arkiv i ditt konto.
 4. Pusha en ändring till GitHub.
 5. Dra tillbaka dina ändringar till git.

Om du arbetar med ett team för att bygga en webbplats, kan versionskontroll och delning vara avgörande.